Nesai .
hadis alimi


İmâm Nesâi


Sünen Kitabı YazarıHorasan'ın, Nesâ şehrindendir. Asıl adı Ahmed b. Şuayb b. Ali b. Dinâr'dır. 214h yılında doğdu ve ilk tahsilini memleketinde tamamladı.

Daha sonra ilim öğrenmek üzere Mekke ve Medine başta olmak üzere Irak, Şam, Mısır ve Dicle ile Fırat nehirlerinin, kuzey taraflarını dolaştı. Oralardaki alimlerden hadisi şerif ve dini ilimleri tahsil etti.

Daha sonra Mısır'a yerleşti. 15 yaşındayken, Kuteybe b. Said'e talebe oldu. Tam bir sene 2 ay hizmetinde bulundu. Mısır'da birçok alimden hadisi şerif kaydetti.

İmam Nesai zamanla hadis ilminde imamlık payesini kazandı. Çünkü 300.000'den fazla hadisi ravileriyle birlikte ezbere biliyordu.

Yazdığı hadisi şerifleri önce, Sünen-i Kebir adlı eserinde topladı. Kitap, büyük ilgi gördü.

Sonra herhangi bir sebeple alimlerin itiraz ettiği hadisi şeriflerin hiçbirini yeni kitabına almadı. Yeni kitabına Müctenâ adını verdi. Fakat ilim muhitlerinde Sünen-i Sağîr (Küçük Sünen) olarak şöhret yaptı. Zamanımızda Sünen-i Nesâi adıyla anılır.

İşte bu kıymetli eser, 6 meşhur hadis kitabı Kütübi Sitte'den biri oldu.

Hazreti Ali ve Ehli Beyti metheden bir kitap yazdı. Eserin adı: Kitâbü'l-Hasâid fi fadl-ı Ali b. Ebi Tâlib idi.

Hazreti Ebûbekir ve Hazreti Ömer'in faziletlerini
anlatan bir eser kaleme aldı. Adını Fedâilü's Sahâbe koydu. Eshâb-ı Kirâmın faziletlerini teker teker saydı.

Nesâi'nin başka kitapları da mevcuttur.

915 (303h) yılında Filistin'in Remle şehrinde vefat etti.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)