Murat R. Sertel ( 1942)- (25.1.2003)
akademisyen, yazar


Prof. Dr. Murat R. Sertel1942 yılında doğdu. 1963 yılında Robert Kolej İş İdaresi ve İktisat Yüksekokulu Ekonomi Bölümü’nden B.A. (Econ) derecesiyle mezun oldu.

Oxford Üniversitesi’nde (1966) İktisat’tan lisansüstü B.Phil. (Econ) derecesi ve Massachusetts Institute of Technology (1971)’de doktora (Ph.D.) derecelerini aldı.

1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde İktisat Profesörü oldu. 1982-1985 yıllarında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, 1983-1988 yıllarında da İktisat Bölümü Başkanlığı yaptı.

Oxford Üniversitesi (1966-1967), MIT (1966-1974), International Institute of Management, Berlin (1972-1977), ODTÜ (1976-1977), Technion, İsrail (1977-1978), Université Catholique de Louvain, Belçika (1978), TÜBİTAK (1978), Technische Universiteit van Twente, Hollanda (1981-1982), Universitat von Wien (1981-1982), University of Pennsylvania (1988-1989), Instituto d’Analysis Economico, Barcelona (1991-1992), Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (1999), GREQAM, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Marseille, (1997-98); Bilkent Üniversitesi (1999-2001), Libera Università di Bolzano, İtalya (2000-), Koç Üniversitesi (2002-) gibi çeşitli kuruluşlarda İktisat, Matematik ve İşletme dallarında araştırmacı ve ziyaretçi profesör olarak çalıştı.

1993 yılında kurulan Türkiye Bilimler Akademisi’nin Kurucu Üyesi oldu. Sonra da Konsey Üyesi olarak seçildi.

İktisadi Tasarım Merkezi (CED)'nin kurucusu. Kurulduğu 1994 yılından itibaren direktörlüğünü yürüttü.

Econometric Society, American Mathematical Society, European Economic Association üyesi oldu.

International Association for the Economics of Self-Management Derneğinin Başkan Yardımcısı (1978-1980) ve Başkanı (1980-1982) oldu. Eylül 2003-2005 dönemi için Güney Avrupa İktisat Teorisi Cemiyeti (ASSET) Başkanı olarak seçildi.

Econometrica, Journal of Economic Theory, European Economic Review, European Journal of Political Economy gibi bilimsel dergilerde hakemlik ve editörlük yaptı. Review of Economic Design dergisinin de kurucusu ve başeditörü oldu.

1984 yılında Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü, 1987 yılında International Development Research Center (Kanada) Araştırma Ödülü, 1992 yılında Mustafa Parlar Bilim Ödülü, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Araştırmada Üstün Başarı Ödülü'nü aldı.

Dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinde yayınlanmış seksenin üzerinde makalesi, uluslararası bilimsel yayınevleri tarafından neşredilen sekiz adet kitabı vardır.

Oyun Teorisi, Sosyal Seçme Kuramı ve İktisadi Tasarım sahalarında dünyanın önde gelen bilim insanlarındandı.

25 Ocak 2003 tarihinde Fransa’da katıldığı bir konferans sırasında vefat etti.

ESERLERİ:

1.Workers and Incentives, North-Holland, 1982

2.Türkiye için Yeni bir Seçim Yöntemi Tasarımına Doğru (E. Kalaycıoğlu ile), TÜSİAD, İstanbul, 1995

3-4.European J. of Political Economy (A. Steinherr ile, İktisadi Tasarım özel iki sayısı), 1987

5.Workers' Enterprises - Alternative in Privatization, North-Holland / Elsevier, 1996

6.Economic Behaviour and Design, Macmillan, London, 1999

7.Mitigation and Financing of Earthquake Risks in Turkey (P.R. Kleindorfer ile), Kluwer, Amsterdam, 2001

8.Advances in Economic Design (S. Koray ile), Springer-Verlag, Heidelberg, 2003
Makaleler:

"Topological Semivector Spaces: Convexity and Fixed Point Theory" (P.Prakash ile), Semigroup Forum, 9(2),1974; "The Fundamental Continuity Theory of Optimization on a Compact Space", J. of Optimization Theory & Applications, 16, 1976; "Hyperspaces of Topological Vector Spaces: Their Embedding in Topological Vector Spaces" (P. Prakash ile), Proc. Amer. Math. Soc. 61(1),1976; "Class Conflict and Fairness in Democratic Capitalism" (Y.M.I. Dirickx ile), Public Choice, 1978; "Synopses in the Theory of Choice" (A.Van der Bellen ile), Econometrica, 47(6),1979; "Profit-Maximizing Design of Enterprises through Incentives" (P. Kleindorfer ile), J. Econ. Theory, 20,1979; "On the Routewise Application of Choice" (A.Van der Bellen ile), J. Econ. Theory, 22,1980; "Information, Incentives and the Design of Efficient Institutions" (A. Steinherr ile), Z. für die gesamte Staatswissenschaft, 140 (2), 1984; "Workers' Enterprises are not Perverse", European Economic Review, 31(8), 1987; "A Non-Dictatorial Compromise", Soc. Choice Welf., 5, 1988; "Regulation by Participation", Z. für Nationalökonomie, 48(2), 1988; "Characterizing Approval Voting", J. Econ. Theory, 45(1), 1988; "On the Continuity of Closed Convex Hull", Math. Soc. Sc., 18,1989; "The Welfaristic Characterisation of Revelation Equilibria under Imputational Government" ( S. Koray ile), Soc. Choice Welf., 1991; "Workers' Enterprises in Imperfect Competition", J. Comp. Economics, 1991; "Pseudo-Experimental Estimates of Labor Supply Functions in Two Turkish State Enterprises" ( F. Adaman, Ü. Zenginobuz ile), J. Econ. Beh. Org., 1992; "Resolving Paradoxical Centipedes Behavioristically or by Unilateral Pre-donations" (F. Chen ile), Game Theory and Economic Applications (Editörler: B. Dutta ve diğerleri) içinde, Springer, 1992; "The Nash Bargaining Solution Manipulated by Pre-Donations is Talmudic", Economics Letters, 40, 1992; "The Economics of Workers' Enterprises" (P. Kleindorfer ile), Public Policy and Economic Organization (Editör: D. Bös) içinde, Macmillan, Londra, 1992; "Workers' Enterprises in Price Competition", Managerial and Decision Economics, 1993; "Two Forms of Workers' Enterprise facing Imperfect Labor Markets" (E. Fehr ile), Economics Letters, 1993; "Auctioning the Provision of an Indivisible Public Good" (P. Kleindorfer ile), J. Econ. Theory, 64(1), 1994; "Manipulating Lindahl Equilibria via Endowments", Economics Letters, 1994; "The Trade Paradox Persists under Excise Taxes" (B. Zeki Orbay ile), European J. Pol. Econ., 11,1995; "On the Existence of Non-Cooperative Equilibrium in Social Systems (P. Prakash ile), J. Math. Econ., 25(1),1996; "Twenty Years after Prakash and Sertel's Theory of Non-Cooperative Equilibrium in Social Systems", J. Math. Econ., 25(1),1996; "Cooperative Interim Contract and Re-Contract: Chandler's M-Form Firm" (T. Ichiishi ile), Economic Theory, 10, 1998; "Designing Mechanisms, in Particular for Electoral Systems: The Majoritarian Compromise" (L. Hurwicz ile), Economic Behaviour and Design (Editör: M.R. Sertel) içinde, 1998, "The Lindahl Solution with Changing Population and Resources" (M. Yıldız ile), Math.Soc.Sc., 35(2), 1998; "The Majoritarian Compromise is Majoritarian Optimal and Subgame-Perfect Implementable" (B. Yılmaz ile), Soc. Choice Welf., 16(4), 1999; "Double-Edged Population Monotonicity of Walrasian Equilibrium - A Note on the Nature of Competition" (M.Yıldız ile), Math.Soc.Sc.,37(3), 1999; "Equilibrium Outcomes of Lindahl Endowment Pretension Games" (M.R.Sanver ile), European J.Pol.Econ., 15, 1999; "Equivalence and Stability Results for Two Forms of Workers’ Enterprise Facing Imperfect Labor Markets" (Ö.Toros ile), J. Comp. Econ., 27(2), 1999; "Designing Public Choice Mechanisms", (M.R.Sanver ile), Institutional Reform and Development in the MENA Region (Editör: I. Limam) içinde, 1999, “Manipulability of Men- (Women-) Optimal Matching Rule via Endowments”, (İ.Özkal-Sanver ile), Math.Soc.Sc., 44, 65-83 (2002), “Designing Rights”, Advances in Economic Design (Editörler: S. Koray ve M.R. Sertel) içinde, Springer, Heidelberg, 2003; “Selecting a Social Choice Rule: An Exploratory Penal Study” (A. Kara ile), Advances in Economic Design (Editörler: S. Koray ve M.R. Sertel) içinde, Springer, Heidelberg, 2003; “On the Non-Existence of a Walrasian Bargaining Solution” (M. Yıldız ile), Advances in Economic Design (Editörler: S. Koray ve M.R. Sertel) içinde, Springer, Heidelberg, 2003; “Strong Equilibrium Outcomes of Voting Games are the Generalized Condorcet Winners” (M.R. Sanver ile), Soc. Choice Welf, 2003.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)