Sıddık Sami Onar ( 1898)- (9.9.1972)
İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü


hukukçu, akademisyen1898 yılında İstanbul’da doğdu. Vefa Sultanisi ve İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi. Paris Hukuk Fakültesi’nde okudu.

İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde hakimlik, Mülkiye Mektebi ile Galatasaray Lisesi’nde öğretmenlik yaptı.

1933’teki üniversite reformu sonrasında Hukuk Fakültesi’nde idare hukuku profesörü, ertesi yıl da ordinaryüs profesör oldu. Aynı fakültede iki kez dekanlığa getirildi.

1946 yılında İstanbul Üniversitesi’ne seçimle gelen ilk rektör oldu. Bu görevi 1949’a kadar sürdürdü.

1949 yılında İdare Hukuku ve İdari Bilimler Enstitüsü’nü kurdu. Ölümüne kadar bu kurumun müdürlüğünü yaptı.

1959 yılında yeniden rektör seçildi. DP’nin muhalefet ve basına karşı “Tahkikat Komisyonu” kurmasını anayasa ihlali olarak gördü. Solcu gençlerin protesto hareketine destek verdi.

1961 Anayasası’nı hazırlayan kurula başkanlık yaptı. Daha sonra 147 öğretim üyesinin üniversiteden uzaklaştırılmasına tepki olarak rektörlükten istifa etti. 147’liler sorununun çözümünde etkin rol oynadı. Üçüncü kez rektör seçildi ve 1963’e kadar bu görevde kaldı.

9 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

ESERLERİ:

İdare Hukukunun Umumi Esasları

Medeni hukuk, devletler, borçlar, icra ve iflas hukukları alanlarında birçok yapıtı bulunan Onar’ın en önemli kitabı Türk hukukunda en geniş kamu hukuku incelemesi olan İdare Hukukunun Umumi Esasları’dır (1966-1967, 3 cilt).
ÖDÜLLERİ:

1948’de Fransa’nın Toulouse Üniversitesi'nden hukuk doktoru unvanı aldı.

1972 yılında İtalya Cumhurbaşkanı’ndan Cumhuriyet Liyakat Nişanı aldı.
HAKKINDA YAZILANLAR

Onar Armağanı

Sami Onar’ın anısına İstanbul Üniversitesi 1977’de Onar Armağanı’nı yayımladı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)