Savme Akyön
papaz


Süryani Ortodoks Kilisesi10 Nisan 1924 tarihinde Kanak köyünde doğdu. Aynvertli Papaz Gabriel ile Barthkyomo Mire’nin oğludur. İlkokulu Midyat’ta, Süryanice ve Arapça öğrenimini ise Aynvert köyünde tamamladı.

15 Mayıs 1953 tarihinde İncili Şemmas oldu. Aynı yıl içinde Turabdin Episkoposu Mor İyavennis Efrem Bilgiç tarafından Aynvert köyüne papaz olarak takdis edildi. Bu köyde 25 yıl görev yaptı.

1978 yılında İstanbul’a geldi. İstanbul Süryani Ortodoks Kilisesi’nde görev yaptı. 2005 yılında vefat etti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)