Beyazıt-ı Bistami
mutasavvıf, evliyaHicri 161 (miladi 777) yılında İran’ın Horasan eyaletinde Bistam kasabasında doğdu. Dedesi Şüruşan mecusi idi. Sonradan müslüman oldu. Babası İsa dindarlığı ile meşhurdu.

Mutasavvıfların insanları terbiye etme metotları vardır. Üveysîlik de bu metotlardan biridir. Bu, ruhaniyet yoluyla olur. Adını ve esasını tabiinin meşhurlarından Veysel Karani hazretlerinin, Sevgili Peygamberimiz’e (s.a.v) olan sevgisinden alır.

Beyazıt-ı Bistami, İmam Cafer-i Sadık hazretlerinden feyz aldı. Zahiri eğitimini ise, İmam Cafer-i Sadık hazretlerinin oğlu Musa Kazım’ın oğlu İmam Ali Rıza’nın yanında tamamladı. Böylece o, bir başka yolla da Selman-ı Farisi hazretlerine ulaşıyordu. Hicri 234 (miladi 845) yılında, yetmiş üç yaşındayken vefat etti. Bistam’da defnedildi.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)