İlhan Kutluer ( 1957)
akademisyen, yazar1957 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde okudu. Aynı bölümün Türk-İslâm Düşüncesi Tarihi kürsüsünde doktora yaptı. İslâm Felsefesi Tarihinde Ahlâk İlminin Teşekkülü konulu tezini, daha sonra intisap ettiği M.Ü. İlâhiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi iken tamamladı.

Bu fakülteye intisabından önce Bilimsellik Üzerine (Beyan Yayınları, İstanbul 1983 ve 1984) ve Modern Bilimin Arka Planı (İnsan Yayınları, İstanbul 1985) adlı fikrî denemelerini yayınlamıştı.

Bu arada çeşitli sanat ve kültür dergilerinde göründü. Bu dönemdeki yazılarını İki Denizin Birleştiği Yer (Nehir Yayınları, İstanbul 1987; TYB Fikir Ödülü) adlı kitapta topladı.

Muhtelif edisyonlara İslâm medeniyeti ve düşüncesi konulu çevirileriyle katkıda bulundu. Nasr’dan çevirdiği İslâm ve İlim: İslâm Medeniyetinde Aklî İlimlerin Tarihi ve Esasları (İnsan Yayınları, İstanbul 1989) adlı eser, bu çeviri faaliyetlerinin müstakil bir örneğidir.

Kutluer, dördünün ilk şekillerini Bilgi ve Hikmet dergisinde yayınladığı altı ilmî makalesini Akıl ve İtikad: Kelâm-Felsefe İlişkileri Üzerine Araştırmalar (İz Yayıncılık, İstanbul 1996) başlığıyla topluca neşretti.

Bu arada yazarın İzlenim başta olmak üzere Yönelişler ve Yedi İklim dergilerinde 90’lı yıllardan itibaren yayınlanmış denemeleri Erdemli Toplum ve Düşmanları (İz Yayıncılık, İstanbul 1996) başlığı altında yayınlandı.

M.Ü. İlâhiyat Fakültesi İslâm Felsefesi Anabilimdalı’nda profesör olarak hizmet vermekte. TDV İslâm Ansiklopedisi’nde ilim heyeti üyesidir.

ESERLERİ:

1.Bilimsellik Üzerine (Beyan Yayınları, İstanbul 1983 ve 1984)
2.Modern Bilimin Arka Planı (İnsan Yayınları, İstanbul 1985)
3.İki Denizin Birleştiği Yer (Nehir Yayınları, İstanbul 1987; TYB Fikir Ödülü)
4.İslâm ve İlim: İslâm Medeniyetinde Aklî İlimlerin Tarihi ve Esasları (İnsan Yayınları, İstanbul 1989)
5.Akıl ve İtikad: Kelam-Felsefe İlişkileri Üzerine Araştırmalar
6.İslam’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru
7.İlim ve Hikmetin Aydınlığında
8.İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık
9.Yitirilmiş Hikmeti Ararkenwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)