Gıyasettin Aytaş ( 15.3.1964)
akademisyen15 Mart 1964 tarihinde doğdu. Lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1984-1985 öğretim yılında Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

1986-1989 yılları arasında Rize-Kendirli Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yaptı. 1990 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Enstitüsü'ne öğretmen olarak atandı. Enstitüde Yayın Dokümantasyon Bölümü'nde bir müddet çalıştı. Bundan sonra Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Teknik Yayınlar Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. Burada Mesleki Teknik Eğitim Haber Bülteni'nin çıkarılmasına katkıda bulundu. Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi çerçevesinde, bilgisayar ders yazılımlarının denetim ve raportörlüğünü yürüttü. Gazi Üniversitesi ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan bir protokol çerçevesinde, Türkçe ders kitaplarının yazarları arasında yer aldı. 1993-1994 yıllarında Talim Terbiye Kurulu'nda Türk Dili ve Edebiyatı Müfredat Programını Geliştirme Komisyonu'nda çalıştı. Bu görevi sırasında, çeşitli kurs programlarının hazırlığında aktif üye olarak görev aldı.

1994-1995 yılları arasında MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nde yürütülen Avrupa Boyutunda Atlas Projesinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün yazımını üstlendi.

1995 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü'nde göreve başladı. 9 Temmuz 1997 tarihinde öğretim görevlisi, 24 Temmuz 2000 tarihinde yardımcı doçent olarak atandı. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi'nde müdür yardımcısı. Evli ve iki çocuk babası.

YAYINLAR:

KİTAPLAR:

1.. İlköğretim Türkçe - 6 (Müşterek) M:E:B: Yayınları 1993.
2.. İlköğretim Türkçe - 7 (Müşterek) M:E:B: Yayınları 1993.
3.. İlköğretim Türkçe - 8, (Müşterek) M:E:B: Yayınları 1993.
4.. Arnavutluk Devlet Arşivleri Osmanlı Yazmalar Kataloğu (Müşterek), Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2001
5.. Tanzimat'ta Tiyatro Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara 2002
6.. Çocuk Edebiyatı (Prof. Dr. Alemdar Yalçın'la Birlikte), Akçağ Yayınları, Ankara 2002
7.. Tiyatro ve Canlandırma (Prof. Dr. Alemdar Yalçın'la Birlikte), Akçağ Yayınları, Ankara 2002


MESLEKİ VE BİLİMSEL YAZILAR:

1.. "Tesbih Kavramı Etrafında Bazı Tespitler", Din Öğretimi Dergisi, Haziran 1990.
2.. "Yaralı Dağlar Üzerine Bir Tahlil Denemesi", Kültür Edebiyat, Ağustos-Eylül 1990.
3.. "Varka ve Gülşah Mesnevisi Hakkında Bazı Tespitler", Ayane, Eylül 1990.
4.. "Türk Destanlarının İslâmiyetle Olan Benzerlik ve Farkları", Kültür-Edebiyat, Ekim-Kasım 1990.
5.. "Çankırı Yaran Sohbetleri", Ayane, Aralık 1990.
6.. "Yaygın Eğitimin Dünü-Bugünü-Yarını", Milli Eğitim Vakfı Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 1991.
7.. "Çiledeki İnsan Necip Fazıl Adlı Kitabın Düşündürdükleri", Din Öğretimi Dergisi, Temmuz-Ağustos 1991.
8.. "Eğitimde Yeni Teknoloji Kullanımındaki Virajlarda Bilgisayar Destekli Eğitimin Düşündürdükleri", Milli Eğitim Vakfı Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık 1991.
9.. "Aygırı Kısrakla Tutarlar", Bozok, Ekim-Kasım-Aralık 1991.
10.. "Sabır ve Gül", Türk Edebiyatı Dergisi, Hazıran 1992.
11.. "1991'de Türk Şiiri", Din Öğretimi Dergisi, Kasım-Aralık 1992.
12.. "1993'e Girerken Türk Şiirine Genel Bir Bakış", Din Öğretiemi Dergisi, Ocak-Şubat, 1993.
13.. "Romanda Milli Mücadele Etrafında Bazı Düşünceler", Yaren Meclisi, Ocak 1993.
14.. "Memduh Şevket Esendal Hakkında Bir Kitap", Bilgi Çağında Eğitim, Haziran 1994.
15.. "Ali Akbaş'ın Masal Çağı Adlı Şiir Kitabında Fikir Unsurları", Bilgi Çağında Eğitim, Ekim-Kasım-Aralık 1994.
16.. "Orhan Veli Adlı Kitabın Düşündürdükleri", Türk Dili Eylül 1995.
17.. "Bordamıza Vuran deniz'de Zehra Hanım", Bilgi Çağında Eğitim, Ocak-Şubat-Mart 1995.
18.. "Çocuklar Baharla Yaşamalı", Bilgi Çağında Eğitim, Nisan-Mayıs-Hazıran 1995.
19.. "Hangi Gökyüzü", Bilgi Çağında Eğitim, Temmuz-Ağustos-Eylül 1995.
20.. "Şiirin Kapısını Açmak", Bilgi Çağında Eğitim, Nisan-/Mayıs-Haziran 1996.
21.. "Şinasi'den Önce Yazılan İlk Türkçe Piyeslerde Hacı Bektaş Veli ve Bektaşîlik Üzerine Bir Araştırma", Kadri Eroğan Hacı Bektaş Veli Armağanı, Kasım 1997
22.. "Yokluğu Arama Korkusu veya...", SonDuvar, S. 13, Mayıs 1998.
23.. "Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezinde Bulunan Yazma ve Basma Eserler", Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 5, Bahar 1998.
24.. "Aşk Çağlayanı Bayburtlu Celâlî ve Şiirlerine Yansıyan Hayat Hikâyesi", Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 6, Yaz 1998.
25.. "Türk Edebiyatında Hz. Ali Cenknameleri", Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 6, Yaz 1998
26.. "Nur Baba Romanında Yozlaşan Bektaşî Tekkesi" Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 9, Bahar 1999
27.. "Eğitim ve Öğretimde Başarı", Cemre, S. 10, Mart-Haziran 1999
28.. "Etkili Dinleme", MEBS İletişim, S. 5, Mayıs 1999.
29.. "Atatürk ve Sanat", Dön üşüm, Mart 1999.
30.. "Osmanlı Devletinde Eğitim Sistemi", Slh.Kuv. ve Mzk.Hzl.O 700. Yıl Bülteni, S. 1, Temmuz 1999
31.. "Bektaşi Kız Adlı Roman Hakkında Bazı Tespitler", Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 11, Güz 1999
32.. "Şairler ve Şiir Arayışları", Edebiyat Güncesi, Kasım -Aralık 1999
33.. "Türk Kültür ve Edebiyatında Geyik Motifi ve Haza Destan-ı Geyik", Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 12, Kış 1999
34.. "Çocuk Edebiyatı Etrafında", Cemre, S. 11, Kasım-Aralık 1999
35.. "Sosyal Değişim Sürecimiz İçerisinde Zehra, Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü, Kiralık Konak ve Baba Evi Romanlarında Aile Kavramı Hakkında Bazı Tespitler", Edebiyat Güncesi, S. 14, Ocak-Şubat 2000
36.. "Şiire ve Şaire Dair Ay Adası", Cemre, S. 12, Şubat Mart 2000
37.. "Türkçe Ders Kitaplarının Yazımında Metin Seçimi ve Metin Alti Sorularinin Hazırlanmasinda Dikkat Edilmesi Gereken Bazi Hususlar ", Türk Yurdu, C. 21, S. 162-163, Şubat-Mart 2001 (Türkçe'ya Saygı Özel Sayısı)
38.. "Hisar Şairlerinde His ve Hâyal Unsurları", Edebiyat Güncesi, S. 15, Mart-Nisan 2000
39.. "Peyami Safa'nın Matmazel Noraliya'nın Koltuğu Adlı Romanında Esere Yansıyan Şahıslar Dünyası", Türk Yurdu Roman Özel Sayısı, S. 153, Mayıs 2000.
40.. "Çocuk Hikâyesi Yazmak..." Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Yıl: 5, Sayı 50, Şubat 2001
41.. "Çocuk ve Şiir", Hece Aylık Edebiyat Dergisi (Türk Şiiri Özel Sayısı), Yıl: 5, S. 53-54-55, Ankara 2001
42.. "Çocuk ve Tiyatro", Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Eğitim Dergisi, C. 9, S. 1, Mart 2001
43.. "Batılıaşma Maceramızda Türk Romanına Yansıyan Tipler -I-" G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, S. 1 (2002) 133-148
44.. "Batılıaşma Maceramızda Türk Romanına Yansıyan Tipler -II-" G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, S. 3 (2002) 199-220
45.. "Okullarda Drama ve Tiyatro Eğitimi", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Yıl 4, S. 37, Mart 2003
46.. "Ahmet Kutsi Tecer ve Tiyatro Edebiyatımıza Katkısı" G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (Yayımlanacak)
47.. "Batılıaşma Maceramızda Türk Romanına Yansıyan Tipler -III-" G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (Yayımlanacak)
48.. "Yahya Akengin'in Şiirlerinde Fikir Unsurları" G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (Yayımlanacak)www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)