Aras Neftçi
akademisyen, fotoğraf sanatçısıDoğum Yeri: Kerkük-IRAK, 1962

Öğrenim

- İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi lisans, 1981 – 1987.

- Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim dalında “Mimar Sinan Dönemi Dini Yapılarda Kubbe Örtü Sistemleri” konulu yüksek lisans tezi1988 – 1991.

- İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi programında “Laleli Külliyesi İnşaat Süreci” doktora tezi1994 - 2002.

Görev Yeri:

- İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Fak. Uzmanı.

Katıldığı Bilimsel Konferanslar:

- Hollanda’da Utrecht kentinde düzenlenmiş olan 11. Türk Sanatları Kongresinde “Son Bulguların Işığında Laleli Türbesi’nin Yeninden Değerlendirilmesi” konulu tebliğini sunmak Ağustos 1999.

-Vefa semti ulusal sempozyumunda “Atıf Efendi Kütüphanesi Mimarisi” konulu tebliğini sunmak Kasım 2006.

-Macaristan Budapeşte’de yapılan 13. Uluslararası Türk Sanatı Kongresinde “Ragıp Paşa Kütüphanesi (Külliyesi) İnşaat Defteri” konulu tebliğini sunmak Eylül 2007.

- 3. Uluslar arası Tarihi Yarımada sempozyumunda Tarihi Yarım ad’da Bir AB. Projesi (ARCHIMEDES) Oturumunda “Archimedes Projesi Turizm Geliştirme Aksı Seçilme Nedenleri” konulu tebliğini sunmak, Haziran 2008.

Katıldığı Çalışmalar:

- İTÜ Mimarlık Fakültesi ve Japon gurubunun ortak olarak yürüttüğü Ayasofya ile ilgili strüktür analizi ve araştırması projesi, 1990 – 1993.

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Venedik Belediyesi İşbirliğinde Avrupa Birliği Komisyonunca desteklenen MED-PACT (Akdeniz Yerel Yönetimler İşbirliği Programı) adı altında 6 Akdeniz Ülkesi Şehirleri katılımı ile ARCHIMEDES (Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilir Yenilikçi Akdeniz İşbirliği) Projesinde danışmanlık (iki yıl) 2007–2008.

-Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen “ İ.T.Ü. Kurum Arşivindeki Osmanlıca Verilerin Günümüze Uyarlanması” isimli projenin yürütücülüğü ve Katalogunun yayınlanması, 2007-2008.

- Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen”1909-1929 Yıllarına Ait Arşiv Katalogu ışığında İTÜ Mühendislik Tarihimizin Yazılması ve İTÜ Mühendislik Öğrencileri Tarafından Çıkartılan Eski Harfli “ŞAKA” isimli Resimli Mizah Dergisinin Günümüz Türkçesine Kazandırılması 2009-2010.

- İ.T.Ü. Bilim Merkezi Merkezine katkıda bulunmak, 2008.

Yayınlar:

- “İstanbul – Süleymaniye & Mostar 2004” program raporunda “The circulation system of the domroofingof The Süleymaniye Mosque” adlı makale. “Architectural Herigate Today” IRCICA, İstanbul, 1996.

-“Nuruosmaniye külliyesindeki yazılar”, Sanat tarihi defterleri, sayı 1, s. 7, İstanbul,1996.

- “18. yy. Kuş Evleri”, Semra Ögel Armağanı, s. 95, Ege Yayınları, İstanbul, 2000.

- “Batılılaşma Dönemi Osmanlı Cami Mimarisinde Strüktür Analizi”, Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı “Uluslarüstü Bir Miras” ve İngilizce tercümesi, Düzenleyen Mimarlar Odası, s. 137, Yem Yayınları, İstanbul, 1999.

-“Vakıf Mimari Mirasımız”, Vakıf Medeniyet Yılı, Vakıflar Dergisi Özel Sayısı, s.30, Ankara, 2006.

-“Nuruosmaniye Camii Açılış Merasimi”, Sanat Tarihi Defterleri, sayı 11, s.1, İstanbul, 2007.

- “Üsküdar Yeni Valide Camisinin Yapım Hikayesi”,Sanat Tarihi Defterleri, sayı 12-13, İstanbul, 2010. (baskıda)

-“Kubbe ve Örtüde Dolaşım”, Bir Şaheser Süleymaniye Külliyesi, Kültür Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 103, Ankara, 2007.

-“Hanlar Bölgesi Çemberlitaş- Mahmutpaşa-Yenicami Trizm Geliştirme Aksı Stratejik Plânı” (2007-2008) 3. Uluslar Arası Tarihi yarımada sempozyumu, İstanbul, s.321-346

Fotoğraf Jüri Üyeliği:

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Yarışması 1997, 1998, 2000.
- Bağcılar Belediyesi Fotoğraf Yarışması 2005.
- Mimarlar Odası “Mimari ve Su” Konulu Fotoğraf Yarışması 2005.
- Mimarlar Odası “Mimari sokaklar” Konulu Fotoğraf Yarışması 2006.
-Mimarlar Odasının düzenlediği “Cumhuriyet dönemi mimari miras” konulu fotoğraf yarışmasında jüri üyeliği 2007.
-Mimarlar Odasının düzenlediği “Kent ve Çocuk” konulu fotoğraf yarışmasında jüri üyeliği 2008.
- Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün fotoğraf Yarışması jüri üyeliği 2007-2008.
- Eyüp Belediyesi tarafından düzenlenen “Eyüp’te değişim” konulu Fotoğraf Yarışması jüri üyeliği 2007.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)