Gülten Kazgan
akademisyen


yazar5 Haziran 1927 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk eğitimini tamamladıktan sonra, Amerikan Kız Koleji'ne kaydoldu. Bu yıllarda konservatuara da devam ederek piyano çalmaya başladı. Amerikan Kız Koleji'nin 9. sınıfından itibaren iktisat eğitimi almaya başladı. 1946 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine girdi. Neumark, Kessler ve Isaac gibi dönemin ünlü Alman iktisatçılarından ders alarak, 1950 yılında fakülteden mezun oldu. Mezuniyetten sonra iki yıl boyunca, Sınai Kalkınma Bankası’nda çalıştı. Mezun olduğu fakültede asistan olarak göreve başladı.

'Tarımsal Gelirin İstikrarsızlığının Uzun Dönem Eğilimleri' başlıklı teziyle doktorasını aldı. Rockefeller bursuyla, 1957 yılında, Chicago Üniversitesi'ne giderek, iki yıl boyunca T.W. Schultz ile çalıştı. Daha sonra Türkiye'ye döndü. Çalışmalarını, 'Türkiye Ziraatında Arz Fonksiyonu' başlıklı doçentlik teziyle sürdürerek, 1961 yılında doçent unvanını aldı. Doktora ve doçentlik tezlerinin birleşimini 1975 yılında Tarım ve Gelişme adıyla yayınladı. Aynı yıllarda Ford Foundation bursu ile SVIMEZ'da (Roma) iki yaz ve ISEA'da (Paris) bir yıl çalıştı.

Bu yıllarda 'İktisadi Düşünce Tarihi veya Politik İktisadın Evrimi' adlı kitabını yayınladı. 1994 yılında profesör oldu. İstanbul Üniversitesi'nden emekli oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kurucu rektörlüğü görevini üstlendi. Aynı üniversitede kurucu vakıf yönetim kurulu üyesi ve Ekonomi Bölümü ile Araştırma Merkezi Başkanı olarak çalıştı.

ESERLERİ:
Tarım ve Gelişme, Ortak Pazar ve Türkiye, İktisadi Düşünce, Ekonomide Dışa Açık Büyüme, Küreselleşme ve Yeni Ekonomik Düzen, Tanzimattan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi: 1. Küreselleşmeden 2. Küreselleşmeye

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)