Zekeriya Kitapçı
akademisyen, yazar


Prof.Dr. Zekeriya Kitapçı1937 yılında Isparta’nın Yalvaç ilçesinde doğdu. Orta ve yüksek tahsilini Türkiye’de tamamladı. Karaçi Üniversitesi'nden temin ettiği bursla Pakistan’a giderek Edebiyat Fakültesi’nde doktora çalışmalarına başladı. 'Çeşitli Yönleriyle Abbasiler Devrinde Türkler' konusundaki tez çalışmasıyla "Doktora Ph.D." payesini kazandı (1968). Pakistan’da bulunduğu yıllarda çeşitli kültürel faaliyetlerin yanı sıra 'Pakistan Karaçi Radyosu Türkçe Program Servisi'de uzman olarak çalıştı.

Türkiye’ye döndükten sonra Devlet Planlama Teşkilatı’na girdi. Sosyal Planlama Dairesi Uluslararası Teknik İşbirliği Şubesi’nde "Uzman (RCD. CENTO)" olarak çalıştı (1971). Türkiye, İran ve Pakistan arasında kurulan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD) çerçevesinde bir çok önemli kültürel program toplantılarına katıldı. Daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde açılan İlahiyat Fakültesi'nde görev aldı. Buradaki ilmi çalışmalarıyla 'İslam Tarihi Doçenti' oldu.

1978 yılında Jos Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin teklifini kabul ederek Nijerya’ya gitti. Orada öğretim görevlisi olarak beş sene çalıştı. Bu arada fakültenin Dini Eğitimler Bölümü'nde Osmanlı Türk Tarihi, İslam Tarihi ve Medeniyeti derslerini okuttu. Ayrıca Dini Eğitimler Bölümü Başkalığı ve Dekan Vekilliği gibi idari görevlerde bulundu.

Ekim 1982’de kendi isteğiyle Türkiye’ye döndü. Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde görev aldı. Burada Tarih Bölümü Başkanlığı yanısıra, bir çok akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulundu. 1987 yılında 'Tarih Profesörü' olarak Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne tayin oldu. Burada dekan yardımcılığı ve bölüm başkanlığı yaptı. Ayrıca ilmi araştırma ve yayınları yanısıra kültürel faaliyetlerine de devam etti.

Milli ve milletlerarası bir çok kongreye katıldı, ilmi tebliğler sundu. İngilizce ve Arapça'yı çok iyi biliyor. Bu dillerde yayınlanmış kitap ve araştırmaları vardır. Ayrıca Farsça ve Urduca’yı da bilmektedir. 2004 yılında emekli oldu.

İlmi araştırma ve çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Kitapları Yedikubbe Yayınları vasıtasıyla basıldı ve Türk okuyucusuna sunuldu. Bu eserler kültür tarihimizin yapı taşlarını oluşturmaktadır.

6 Eylül 2021 tarihinde Konya'da defnedildi.

ESERLERİ:

1.Abbasi hilafetinde Selçuklu hatunları ve Türk Sultanları 1994
2.Azerbaycan - Harzem ve Türk Oğuz boyları arasında İslâmiyet 2005
3.Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri arasında 4.İslâmiyet: Tanrı dağlarının eteklerinde yükselen ilk tekbir ve ezan sesleri 2004
5.Hilafet ülkelerinde Türklerin Arap dili ve edebiyatına hizmetleri 2004
6.Hz. Peygamber ve hadislerinde Türkler 2015
7.Hz. Peygamber'in hadislerinde Türk varlığı: 8.Selçuklular, Moğollar, Osmanlılar 1989
9.Selçuklular Moğollar ve Osmanlıların yeni alın yazıları ve Orta Doğu iman hâkimiyeti 2015
10.İlk Müslüman Türk hükümdar ve hâkanları 1995
11.Kuzey Türk kavimleri arasında İslâmiyet: Hazarlar, Burtaşlar, Bulgarlar, Başkurtlar 2005
12.Matematik tıp eczacılık ve astronomi ilminin gelişmesinde müslüman Türklerin yeri 2008
13.Mukaddes çevreler ve eski hilafet ülkelerinde Türk hatunları 1995
14.Orta Asya Türklüğünün Arap dili ve edebiyatına hizmetleri : Harzem dil ekolü 2004
15.Orta Asya Türklüğünün büyük İslam kültür ve medeniyetindeki yeri 1995
16.Orta Asyada İslâmiyetin yayılışı ve Türkler: İslâmiyetin Orta Asya'da ilk yayılış yılları ve ilk Müslüman Türkler'in mücadeleleri, Türk yurtlarında İslâm kültür ve medeniyetine giden yol 1989
17.Saadet asrında Türkler: ilk Türk sahâbe tabii ve tebea tâbiileri 1993
18.Şağab Hatun: Abbasi hilafetinde örnek bir Türk anası; (doğ. h. 264 - ölm. h. 321/933) 1989
19.Türk boyları arasında islâm hidâyet fırtınası: 20.Moğollar arasında islâmiyet 2000
21.Türk boyları arasında İslâm hidâyet fırtınası: Sâmânîler, Karahanlılar, Selçuklular 2005
22.Türk Moğol boyları arasında İslâmiyet 2005
23.Türkistan: milli tarih ve kültür davamızın temel meseleleri 1993
24.Türkistanda Müslüman olan ilk Türk hükümdarları 1988
25.Türkistan'ın Araplar tarafından fethi 2000
26.Yeni İslam tarihi ve Türkler 1994

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)