İrfan Bellür
şair, yazar, tiyatro oyuncusu


Makedonya Türk Edebiyatı1954 yılında Üsküp’te doğdu. Üsküp Tefeyyüz İlkokulu'nu bitirdi. 1972 yılında Tsvetan Dimov Lisesi'nden (1972) mezun oldu. Önce Üsküp Kiril ve Metodiy Üniversitesi Felsefe Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Sonra aynı üniversitenin Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne geçti.

İlk şiirlerini ortaokul öğrencisiyken yazmaya başladı. Şiirleri Makedonya ve Kosova’da yayımlanan bütün Türkçe gazete ve dergilerde yayınlandı.

Uzun yıllar Türk Tiyatrosu'nda sanatçı olarak çalıştı. Tiyatro yazarlığı yaptı.

Memet (1981) ve İnsanlar ve Güvercinler adlı oyunları sahnelendi. “Karton Kutu” oyunu, Üsküp Halklar Tiyatrosu ödül aldı.

1992 yılında Almanya’ya yerleşerek çalışmalarına orada devam etti.

ESERLERİ:

Al Daire (1980)
Hayali Yok Etmek (1986)
Mehmet
İnsanlar ve Güvercinler
Karton Kutu
Balkanlar’da Türk Şiiri - Balkan Türklerinin Kimlik Destanı
Suat Engüllü
1.Karşıyaka Şiir Kurultayı
19-21 Mart 2004/ İzmir

1950 yılından sonra aylık Sevinç ve Tomurcuk çocuk dergilerinin, Türkçe kitapların da yayımlanmaya başlaması, şiir çalışmalarının hız kazanmasına zemin hazırlamıştır. Ancak araya giren 1953 göçü, Makedonya Türk şiirinin bu hızlı gelişimini sekteye uğratmıştır. Göçün hız kestiği 60’lı yılların ortalarında, Sesler Aylık Toplum-Sanat Dergisi’nin de yayın hayatına girmesiyle, slogancılıktan uzaklaşma, gerçek şiiri arama çabaları daha da güçlenmiştir. Önce, söyleyeceklerini somut bir tarzda iletmek için düşünce ve duygularını gereksiz sözcüklerden arındırarak kurduğu kusursuz dizelerde ortaya koyduğu ince lirizm tonlarıyla dikkatleri çeken , yazdıklarıyla okuru düşünmeye iten Avni Engüllü ile birlikte Mustafa Yaşar, Yusuf Edip, Sabahattin Sezair, Fahri Ali, Suat Engüllü, İrfan Bellür; daha sonraları da Esat Bayram, Sabit Yusuf gibi şairlerin yer aldığı, Makedonya şiirine güç veren, yeni bir yazar kuşağı ortaya çıkmıştır. Makedonya Türk şiirinin yaşatılması misyonuna son katılanlar arasında, Melâhat Engüllü, Biba İsmail, Oktay Ahmed, Rıfat Emin, Tülay İbrahim, Leylâ Süleyman, Meral Kain, Arzu Abdullah gibi değerli genç şairleri de anmak gerekir.

Tito Yugoslavyası’nın resmî siyasetî, 1951 yılına kadar Kosova’da Türk varlığını tanımıyordu. Bu nedenle Kosova Türkleri, ilk başta Makedonya Türklerine tanınan olanaklardan yararlanamadılar. Bu nedenle birçok alanda olduğu gibi, edebiyatta da ortaya çıkan alt yapı eksikliğini, 1969 yılına kadar Makedonya Türklerinin sahip oldukları olanaklardan yararlanarak giderdiler.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)