İskender Muzbeg
şair, yazar19 Aralık 1947 tarihinde Prizren 'de doğdu. Ana adı Vehbiye, baba adı Şefik'tir. İlkokulu ve Öğretmen Okulu'nu Prizren'de , Hukuk Fakültesi'ni ise Priştine'de bitirdi. "Tan" gazetesinin (Priştine ,1969) kurucularından biri olarak dört yıl bu gazetenin kültür, eğitim ve sanat sayfalarını yönetti. Yugoslavya ulus ve halklarının dilerinde çıkan birçok sanat dergilerinde Türk halkı şiirlerinden örnekleri tercüme edip yayınladı. Şiir, öykü roman, deneme , eleştiri, alanlarında çalışmalarını sürdürdü. Bir çok antoloji ve güldestelerde yer aldı. Uluslararası dil, folklor ve bilim kongrelerinde bildiriler sundu. "Doğru Yol" Türk Kültür Sanat Derneği'nde otuz yıldan bu yana etkin bir üyedir. Bu süre içerisinde derneğin yazın kolu başkanı (1968), ve dernek başkanı (1976) görevlerinde bulundu. 1994 yılında kurulan Yugoslavya Türk Yazarlar Derneği'nin kurucularından biridir ve bu derneğin ilk başkanıdır. İskender Muzbeğ Prizren’de Belediye Mahkemesi'nde yargıç olarak çalışmaktadır.

ESERLERİ:
Şiir ve öykü kitapları:
Kaynak (1972, Üsküp) Sevil (1974 , Priştine) Yaşamak (1975 ,Priştine) Gerçek (1983 ,Üsküp) Veliko oko (Sırpça'ya çevrilmiş şiirler , 1986 Priştine) Taşa Türküler (1987 Üsküp) Yanan sevgiler (roman,"Tan"da tefrika edildi, 1970 Priştine) . Güneş Isıt Beni (Bay Yayınları Prizren 1966 y.

Çevirileri:
Bayram İbrahim : "Ptica kojaleti ka breskvi "(1977 Priştine) Turan Oflazoğlu : 4. Murat (Priştine TV 'sinde yayınlandı). Miodrag Nikoliç : "Prizren- Yengiye Doğru" (1984, Prizren), Murat Baltiç : "Fetva (Ankara , 1996).

Ders Kitapları:
İskender Muzbeğ tarihçi Bedrettin Koro ile birlikte Yugoslavya'daki Türkçe eğitim için şu ders kitapları hazırlamıştır. "Tarih", ilkokulların 5,6,7 sınıfları için, (1987 Priştine).

Antolojiler:
İskender Muzbeğ Bayram İbrahim'le birlikte Kosova Türk şiirlerinden örnekleri derleyerek Kosova'da İlk Türk şiir güldestesini "Tople ruke "başlığı altında Sırpça yayınladı (1974, Priştine).

Monografiler:
İskender Muzbeğ şu monografileri, başka Yol KGSD 1951-1981 (1981 Prizren) Doğru Yol KGSD Nazım Hikmet Yazın kolu 1968- 1988 (1988 Prizren).
HAKKINDA YAZILANLAR

Balkanlar’da Türk Şiiri - Balkan Türklerinin Kimlik Destanı
Suat Engüllü
1.Karşıyaka Şiir Kurultayı
19-21 Mart 2004/ İzmir

Makedonya’da yayımlanan Sesler dergisi, 1965 sonrasında Bayram İbrahim Rogovalı, Mürteza Büşra, İskender Muzbeg, Arif Bozacı; geleneksel şiire çağdaş bir boyut kazandırarak insanı değişik yanlarıyla ele alan, insanî unsurları sıfıra indirgeyen zihniyeti, sırıtmayan bir mizahî yaklaşımla eleştiren Agim Rifat Yeşeren; Altay Suroy Recepoğlu, Zeynel Beksaç, gibi Kosova Türk şairlerinin yetişmesinde büyük katkıda bulunmuştur.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)