Arzu Tahirova
şair, yazar, gazeteci


Bulgaristan Türk Edebiyatı1951 yılında Kırcaali'de doğdu. Veliko Tırnovo Üniversitesi'nde Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. Uzun yıllar Yeni Işık - Nova Svetlina gazetesinde çalıştı.

1991'den sonra da "Yeni Işık - Nova Svetlina" gazetesinin devamı olarak bilinen "Güven-Doverie" gazetesinde çalıştı ve bunun genel yönetmenliğini yaptı.

"Güven-Doverie" gazetesine ek olarak bir de "Cır Cır" başlıklı çocuk gazetesi çıkardı. 1996 yılı Mart ayından sonra gazetenin çıkması durduruldu.

İlk şiir denemelerini lise öğrencisiyken başladı. Bunları yerel ve merkez gazetelerinde yayımladı.

ESERİ:

1995 yılında "İfade Esiri" başlıklı bir şiir kitabı basıldı.
ŞİİR

AŞK'A KÖR DİYORLAR

Görmezmiş açıkça görüleni.
Meğer kalbin de gözleri varmış
Görebilsin diye sevdiğini...
Gözleri kör olmayası âşıklar,
Göz göre göre Gül yerine kara
çalıya tapar Kalbiyle seçer
kısmetini...

(İfade Esiri, 1995, s. 47)
HAKKINDA YAZILANLAR

Balkanlar’da Türk Şiiri - Balkan Türklerinin Kimlik Destanı
Suat Engüllü
1.Karşıyaka Şiir Kurultayı
19-21 Mart 2004/ İzmir

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, Selim Bilâl, Mülâzim Çavuş, Osman Sungur gibi şairler, Bulgaristan Türk şiiri geleneğini sürdürmeye devam etmişlerdir. Ancak 1950-51 göçünün, her şeyi alt üst ettiği malûmdur. Buna rağmen, Bulgaristan’da kalabalık bir Türk toplumunun olması, kısa sürede yeni şairlerin yetişmesini sağlamıştır. Bu genç ve yetenekli şairler, bura Türk şiirinin gelişimine büyük bir hız kazandırmışlardır. Selim Bilâl, Mehmet Çavuş, Mefküre Mollova, Lâtif Ali, Hasan Karahüseyin, İsmail Çavuş, Arzu Tahirova bu misyonu gerçekleştiren değerli şairlerden birkaçıdır.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)