Gerhard Kessler
akademisyen


Alman iktisatçı, toplumbilimci


Ord. Prof. Dr. Gerhard Kessler1883 yılında Almanya-Prusya-Wilmsdorf’da doğdu. 1901-1907 yılları arasında Berlin ve Leipzig Üniversitelerinde iktisat okudu. Jena Üniversitesi'nde görev aldı. Daha sonra 1927-1933 yılları arasında Leipzig Üniversitesi'nde profesör oldu. 1933 yılında Nasyonal Sosyalist Parti'nin iktidara gelmesi üzerine görevine son verildi. Hitler rejimi tarafından muhkeme edilmeden hapsedilmişse de Hindenburg’un delaletiyle serbest bırakıldı.

1933 yılında Türkiye'ye geldi. İstanbul Üniversitesinde sosyoloji dersleri verdi. Türkiye’de çağdaş iktisat öğretiminin temelini attı.
Sosyal Siyaset ve sendikacılık eğitiminin Türkiye’de kurucusudur. 1945 yılında yayınladığı “İçtimai Siyaset” adlı kitabıyla bu alandaki ilk eseri ortaya koydu.

1945 yılından itibaren çalışma hayatımızı düzenleyen kanunların hazırlanmasında ve kurumların oluşturulmasında büyük bir rol oynadı. Çalışma Bakanlığı, İşçi Sigortaları Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu oluşturulmasında katkıları oldu.

Sonradan İktisat Fakültesi'ne dönüşen İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü'nü, Hukuk Fakültesi bünyesinde kurdu. Ülkesine dönüş tarihi olan 1951’e kadar bu enstitünün müdürlüğünü sürdürdü. 1963 yılında öldü.

ESERLERİ:
1.Sosyoloji (1934)
2.Sosyoloji Dersleri (1936)
3.İçtimaiyata Başlangıç (1938)
4.Kooperatifçilik (1940)
5.İçtimaî Siyaset (1945)
6.Sosyal Sigorta (1950)www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)