Vedat Karaarslan
yüksek mühendis, arkeolog, bürokratGümüşhane /Torul 1958 doğumludur.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.(1982)

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Toplulukları Ana Bilim Dalı, Ekonomi-Maliye Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. (2003)

Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun oldu.  

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.
 
Ankara PTT Başmüdürlüğü’nde 1984 yılında Mühendis olarak göreve başladı. Başmühendis,Grup Başmühendisi görevlerinde bulundu. 

PTT Genel Müdürlüğü’nde 1995 yılından itibaren Telekomünikasyon Dairesi Başkan Yardımcısı, Türk Telekomünikasyon A.Ş de Bilişim Ağları Dairesi Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, AYCELL Mobil Haberleşme ve Pazarlama A.Ş kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, EURASIASAT Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 

Belçika, İngiltere, Japonya, Hollanda, Fransa, Almanya ve Amerika Birleşik Devletlerinde Telekomünikasyon sektörüne yönelik eğitimler aldı ve araştırmalar yaptı.

Ankara Üniversitesi’nden Avrupa Toplulukları Temel Eğitimi ve Topluluk Hukuku dalında eğitimi alarak Avrupa Birliği Uzmanlık derecesi aldı.(1995) 

Türkiye’de Sayısal Telefon Santrallarında Proje ve İşletme Mühendisi olarak çalıştı.(1984), Paket Anahtarlamalı Data Ağlarında İşletme Mühendisi olarak çalıştı. (1989, TURPAK), Türkiye’de İnternet Alt Yapısının Kurulmasında Yönetici olarak çalıştı.

(1994, TTNET), AYCELL Mobil Haberleşme ve Pazarlama A.Ş nin kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

TÜRKSAT2-A nın uzaya gönderilmesinde EURASIASAT şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Birliği, Telekomünikasyon (1993) Yönetmelik ve regülasyonları konusunda çalıştı. 

Evli ve Ayşe ve Batuhan adında iki çocuk babası.

Türkiye’de ilk kez arkeoloji ve teknoloji birleşimi alanında yayın yapan arkeotekno.com adlı sitede uzmanı olduğu Klasik Arkeoloji, Roma ve Yakın Doğu Arkeolojisi, Amerikan ve Uzak Doğu Arkeolojisi üzerine yazıları yayımlanmaktadır. Karadeniz arkeolojisi bağlamında Gümüşhane ve bölge arkeolojisi ve tarihi üzerine de yazıları yayımlanmakta ve (arkeotekno.com) sitesini yönetmektedir.

YAYINLANMIŞ KİTAPLARI  

‘Avrupa Birliği –Türkiye İlişkileri Bağlamında Telekomünikasyonda Serbestleşme’ Pelikan Yayınları, 160 sayfa, Ankara, 2004

‘Avrupa Birliği Normları, Düzenleyici Otorite, Mühendislere Yönelik TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ, UYGULAMALARI VE REGÜLASYONLAR’ Bıçaklar Kitabevi, 525 sayfa, Ankara, 2007 

KONFERANSLAR (BİLDİRİ SUNUMU)

Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı-USMOS (ODTÜ)
Türkiye Bilişim Derneği Ulusal Bilişim Kurultayı (Türkiye Bilişim Derneği)
Yerleşim Arkeolojisi Sempozyumu (ODTÜ, Mimarlık Fak.)
Orta Doğu Ülkeleri Bilişim Konferansı (Kahire, Mısır)
ODTÜ Fizik Bölümü (Arkeometri)
Savunma Teknolojileri Kongresi-SAVTEK, (ODTÜ)

BİLDİRİ KONULARI:

INTERNET OF THINGS (IOT) TEKNOLOJİLERİNİN SAVUNMA AMAÇLI KULLANIMI
publication date Jun 29, 2018  publication description SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ (SAVTEK 2018), ODTÜ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ, 2018

STANDARD FOR AN ARCHITECTURAL FRAMEWORK FOR THE INTERNET OF THINGS (IoT)(IoT STANDARTLARI VE MİMARİ YAPISI)
publication date Nov 21, 2017  publication description Publication description proceedings of the 34th National Informatics Congress of Informatics Associations of Turkey

A PROPOSAL FOR ESTABLISHING AUGMENTED REALITY SYSTEMS IN MUSEUM AND IN SITU ARCHAEOLOGICAL FIELDS
publication date Sep 22, 2017  publication description publication date Nov 21-23, 2017 publication description The 7th National Defence Applications in Modeling and Simulation Conference, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

ENDÜSTRİ 4.0 İÇİN 5G MOBİL SİSTEMLER TEKNOLOJİK YOL HARİTASI
publication date Dec 9, 2016  publication description TECHNOLOGICAL ROADMAP OF 5G MOBILE SYSTEM FOR INDUSTRY 4.0 (Proceedings of the 33th National Informatics Congress of Informatics Associations of Turkey (TBD) on technology policies)

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİLERİNİN ARKEOLOJİDE KULLANIMI (APPLICATION OF AUGMENTED REALITY TECHNOLOGIES IN ARCHAEOLOGY)
publication date Apr 29, 2016  publication description CONTINUNITY & CHANGE : NEW APPROACHES TO LEGACY DATA IN ARCHAEOLOGY, APRIL 2016, MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, GRADUATE PROGRAM IN SETTLEMENT ARCHAEOLOGY

MODELLEME VE SİMÜLASYON KAVRAMININ TEKNOLOJİK VE SOSYOLOJİK ETKİSİNİN İRDELENMESİ (INVESTIGATION OF THE SOCIOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL EFFECTS OF
MODELING AND SIMULATION)

publication date Nov 11, 2015  publication escriptionThe 6th National Defence Applications in Modeling and Simulation Conference, Middle East Technical University, Ankara, Turkey)

ARKEOLOJİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YAKINSAMASI (CONVERGENCE BETWEEN ARCHAEOLOGY AND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES)
publication date Nov 7, 2014  publication description Proceedings of the 31th National Informatics Congress of Informatics Associations of Turkey (TBD) on technology policies.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE UZAY ARKEOLOJİSİ YAKINSAMASI BAĞLAMINDA UYDULAR İLE UZAKTAN ALGILAMA İLE BULUNTU TESPİTİ (CONVERGENCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND SPACE ARCHAEOLOGY FOR DETECTION OF ARCHAEOLOGICAL BURIED FINDS USING SATELLITE REMOTE SENSING)
publication date Nov 28, 2013  publication description Proceedings of the 30th National Informatics Congress of Informatics Associations of Turkey (TBD) on technology policies.

TÜRKİYE' DEN GEOSENKRON YÖRÜNGEYE BİR UYDU FIRLATILMASI İÇİN BİR UZAY MERKEZİ KURULMASI İÇİN SİMÜLASYON MODELİ ÖNERİSİ (A SIMULATION MODEL
PROPOSAL TO ESTABLISH SATELLITE FACILITY IN ORDER TO LAUNCH A SATELLITE FROM TURKEY TO GEOSYNCHRONOUS ORBIT)

publication date Nov 23, 2012  publication escription Proceedings of the 29th National Informatics Congress of Informatics Associations of Turkey (TBD) on technology policies.

TELEKOMÜNİKASYONDA YAKINSAMA ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ (A MODEL PROPOSAL ON CONVERGENCE IN TELECOMMUNICATION)
publication date Nov 20, 2009  publication description Proceedings of the 26th National Informatics Congress of Informatics Associations of Turkey (TBD) on technology policies.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)