Fatma Aliye
yazar


Türk Edebiyatı’nın ilk kadın romancısı9 Ekim 1862 tarihinde İstanbul'da doğdu. Tarihçi Ahmet Cevdet Paşa'nın kızıdır. Fransızca ve Arapça dersleri aldı. Matematik, hukuk, Arap tarihi ve felsefesi okudu. 1879'da Faik Paşa ile evlendi. Edebi yaşantısına 1889'da George Ohnet'in ‘Volonte’ adlı romanını ‘Meram’ adıyla çevirerek başladı. Bu romanı 'Bir Hanım' imzasıyla çevirdi. Bu çalışması, Ahmet Mithat Efendi tarafından Tercüman-ı Hakikat gazetesinde övüldü. Daha sonra 'Mütercime-i Meram' takma adını kullandı. 1892 yılında ilk romanı olan Muhadarat'ı yazdı. Bu romanında, bir kadının ilk aşkını unutamayacağı inancını, çürütmeye çalıştı. Romanlarında çoğunlukla aşk temalarını işledi. 1914 yılında yazdığı ‘Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı’ son eseridir. Bu eserinde, Meşrutiyet sonrası siyasi hayatı işlemeye çalıştı. 13 Temmuz 1936 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

ESERLERİ:

Roman: Muhadarat (1892), Ref'et (1898), Udi (1899), Enin (1910).
İnceleme: Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı, Namdaran-ı Zenan-ı İslamıyan (Ünlü İslam Kadınları) (1892), Teracüm-i Ahval-ı Felasife (Felsefecilerin Hayat Hikayeleri) (1900).
HAKKINDA YAZILANLAR

Fatma Aliye üzerine Ahmet Mithat Efendi'nin Fatma Aliye Hanım yahud Bir Muharrire-i Osmaniye'nin Neşeti (1893) adlı bir incelemesi vardır.
HABER

Türk Büyükleri yeni paralarda1 Ocak 2009 itibariyle tedavüle girecek olan yeni Türk liraları tanıtıldı. Toplantıda ilk olarak Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz söz alırken, arkasından tanıtım filminin gösterimi yapıldı.
yeni paranın özellikleri...

En düşük banknot 5 TL, en büyük banknot 200 TL olacak. Paralarda üç farklı Atatürk portresi bulunuyor. Paralar, Atatürk'ün gülümsediği fotoğraflardan oluşuyor. Yeni banknotların ön yüzlerinde Atatürk resimleri yer alırken arka yüzlerinde şu isimlerin resimleri yer alıyor:
5 TL: Ordinaryüs Prof. Aydın Sayılı
10 TL: Ord. Prof. Cahit Arf
20 TL: Mimar Kemaleddin
50 TL: İlk kadın romancılardan Fatma Aliye Hanım
100 TL: Buhurizade Mustafa Efendi ( Klasik Türk Müziğinin kurucusu)
200 TL: Yunus Emre
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)