Ali Akyüz
seçimi prof. Akyüz kazandıİ.Ü rektörlük seçimlerinde Prof.Dr. Ali Akyüz 483 oy ile seçimleri ilk sırada tamamladı...


1945 yılında Trabzon, Of, Yukarı Kışlacık Köyü’nde doğdu. İlk ve Ortaokulu Of’ta tamamladıktan sonra Trabzon Lisesi’ne başladı ve 1962 yılında mezun oldu. Önce bir yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nde okuduktan sonra 1963 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’ne girdi ve 1969 yılında mezun oldu. Askerlik görevini Zonguldak Jandarma Birliği hekimi olarak tamamladı.
1971 yılında SSK Okmeydanı Hastanesi’nde çalışmaya başladı. Üç aylık bir çalışma döneminden sonra Ağustos 1971’de İstanbul Tıp Fakültesi, 1.Cerrahi Kürsüsü’nde gönüllü asistan olarak göreve başladı. Nisan 1974’de kadrolu asistan olarak ihtisasa başladı ve 1978 yılında uzman oldu.

1982’de doçent olduktan sonra 1986 yılında 6 ay süre ile İngiltere’de St.Thomas Hospital’de Gastroenteroloji Endoskopi Birimi’nde çalıştı. Yurda dönüşü sonrası 1987 yılında Türkiye’nin ilk “Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi”’ni kurdu.

1988 yılında profesörlüğe yükseldi. 2000 yılından bu yana İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Üyelikleri
•Türk Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi Derneği (Kurucusu ve başkanı)
•Türk Gastroenteroloji Derneği (İstanbul Şubesi’nde 8 yıl yönetim kurulunda görev yapmıştır)
•Türk Cerrahi Derneği (Eğitim Komisyonu üyesidir)
•Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
•Türk Tıp Derneği
•Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
•International Society of University Colon and Rectal Surgeons (ISUCRS)
•European Association for Coloproctology (EACP)
•Of Kültür ve Yardımlaşma Derneği (20 yıl başkanlığını yapmıştır)
•Of Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (Kurucusudur, 12 yıl başkanlığını yürütmüştür ve halen onursal başkanıdır)
•Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)