Tolga Yarman
akademisyen1945 yılında İstanbul’da doğdu. 1963'de Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Üniversite öğrenimini Fransa'da gördü. 1967 yılında Institut National des Sciences Appliquées de Lyon Mühendislik Okulu'ndan, yüksek lisans düzeyinde mezun oldu.

1968 yılında İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü'nde, ikinci yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Doktora çalışmasını ABD'de yaptı. 1972'de Massachusetts Institute of Tecnology'den Nükleer Mühendislik alanında bilim doktoru unvanı aldı. İTÜ'de Nükleer Mühendislik alanında 1977'de doçent, 1982'de profesör oldu.

1972-1973 ve 1975-1977 arası Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Nükleer Mühendislik Bölümü'nde çalıştı.

İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, ODTÜ Makine Mühendisliği Nükleer Mühendislik Dalı, Boğaziçi Üniversitesi Nükleer Mühendislik Bölümü, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, İ.Ü. Mühendislik Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi ve Işık Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldu.

İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, bu üniversitede Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini yaptı.

1977 Eylül'ünde toplanan X. Dünya Enerji Konferansı Genel Raportörü oldu. 1975-1982 arası Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu (AEK) Nükleer Güvenlik Komitesi, 1978-1982 arası da AEK Danışma Kurulu üyesi olarak çalıştı.

1984 yılında California Institute of Technology (CALTECH) Mühendislik Bilimleri Fakültesi'nde, konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Bu sırada ABD'de çeşitli üniversite ve araştırma merkezlerinde konferanslar verdi.

1995-1996 arası Brüksel Özgür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde (ULB) konuk öğretim üyesi oldu.

Anadolu Bilim ve Teknoloji Stratejileri Araştırma Enstitüsü (BİLTES) (Eskişehir 1987), Türkiye Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Vakfı (TÜSES) (İstanbul 1988) ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) (İstanbul 1994) kurucu üyesi. Belçika Nükleer Topluluğu, Avrupa Nükleer Topluluğu ve ABD Nükleer Topluluğu üyesi.

Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı'nda yıldız savaşları, nükleer silahlar, silahsızlanma, dünya enerji siyasası, ileri teknoloji, savunma sanayii alanlarında, 1985'den itibaren dersler ve konferanslar verdi.

Pek çok doktora ve yüksek Lisans çalışması yaptırdı. Ulusal ve uluslararası birçok akademik etkinliğe katıldı. Nükleer enerji, enerji ve savunma alanlarında basılı kitapları, ulusal ve uluslararası basın ve konferanslarda yer alan çok sayıda çalışması bulunmaktadır.

1983’te SODEP MKYK Üyesi olarak çalıştı. 1989–1991 yılları arası Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) İstanbul İl Yöneticisi olarak görev yaptı. “CHP Açılırken Solda İnsan Hareketleri” adlı bir kitabı var.
HABER

Prof. Yarman’dan büyük buluş
NTV 19 Aralık 2008

Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Tolga Yarman, ışıktan daha hızlı yayılabilen bir manyetik alan bulduklarını, bu keşfin Einstein’ın “ışık hızı” teorisiyle çeliştiğini söyledi.

Çalışma arkadaşlarıyla basın toplantısı düzenleyen Yarman, ortaya çıkan sonuçların ise Belarus devlet üniversitesinde yapılan deneylerle kanıtlandığını belirtti.

Yarman, son 10 yıldır, Einstein’in Görecelik Kuramı ile Modern Atom Kuramı üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, teorisine göre, duran cisimlerin hangi uzaklıkta olursa olsun, birbirleriyle etkileşebildiğini, bu olayın da ışık hızından daha hızlı gerçekleştiğini vurguladı.

Einstein’in, “Genel Görecelik Kuramı”na göre hiçbir etkileşmenin, ışık hızından daha hızlı olamayacağını belirten Yarman, kendi yaptıkları deneylerde, “bağıl manyetik alanın”, ışık hızından en az 4 kat daha hızlı yayıldığını bulduklarını anlattı.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)