Bekir Büyükarkın
yazar1921 yılında İstanbul’da doğdu. 1939 yılında Vefa Lisesini ve 1942 yılında Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'nu bitirdi. Tarihe ve tiyatroya merak sardı. Özellikle Türk tarihi üzerinde incelemeler yaptı. İlkönce çeşitli gazete ve dergilerde hikâye ve şiirleri yayınlandı. Romanlarının konusunu, genellikle Türk tarihinden aldı. Tiyatro eserlerinin birçoğu İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahnelendi. İlk tiyatro eseri “Dökmeci” 1947 yılında ödül kazandı. 1998 yılında vefat etti.

ESERLERİ:

Son Akın, Gece Yarısı, Bozkırda Sabah, Tanyeri, Kutludağ, Suların Gölgesinde, Yoldaki Adam, Gün Batarken, Belki Bir Gün, Rüzgar, Eski Dost.
ESER-AYRINTI

Kutlu Dağ
Bekir Büyükarkın
Tarihi Roman

“Vaktiyle, yıllar önce Türk illerinde, Uygur ülkelerinde bir (Kutlu Dağ) varmış. Kutlu Dağ, bir kaya yığını imiş. Türk’ün mutluluğunu, beraberliğini başarısını sağlarmış. Kutlu Dağ sağlam, Kutlu Dağ sert, Kutlu Dağ kolay kolay yıkılmazmış.

Onu yağmurlar, fırtınalar, kavurucu güneş bile eritip parçalayamazmış. Ama çok evvelleri Kutlu Dağ’a gelmeden önceleri, belki de onbinlerce yıl evvel, insanlar, yalnızlık ve korku içinde yaşarlarmış. Yaşama sevinci ve arzusuyla birlikte geleceğe bir şeyler bırakma isteği de doğmuş insanların içinde. Sığınacak bir varlık, bir inanç aramış o insanlar yıllarca.”

Selçuklu tarih sahnesinden çekilirken, yeni Kutlu Dağ’ı Söğüt’te bulan Kayı erleri ve bacıları bütün varlıklarıyla bir hedefe kilitlenmişlerdi: “İl”i ve “töre”yi yaşatmak...

Bu roman “Devlet-i ebed müddet” fikrini kuvvetlendiren bir yenilenmeyi, Osman Gazi öncülüğünde verilen mücadeleyi anlatıyor.ESER-AYRINTI

Son Akın
Bekir Büyükarkın
Tarihi Roman

Bu roman, vatanı için hayatlarını seve seve feda eden akıncılarla serhad gazilerinin ve onların fedakâr ana, bacı ve eşlerinin aziz ruhlarına ithaf edilmiştir.

Ruh ve madde âlemini birleştiren, yüz yıllar boyunca ölümsüzlüğe kanat açan sizler; Hatçe analar, Ayşe Güller, Koca Memiller, Kara Muradlar, Deli Durmuşlar, Karapençler, hâlâ yaşıyorsunuz...
Başka türlüsü olamazdı...ESER-AYRINTI

Bir Sel Gibi
Bekir Büyükarkın
Tarihi Roman

Bu roman XVII. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun yirmi beş yıllık bir devresini canlandırmak için yazılmıştır.

Olaylar sosyal, politik ve ekonomik yönden ele alınmış, bir romanın imkânları dahilinde devrin örf, âdet ve yaşantısına yer verilmiştir.

Ayrıca "Bir Sel Gibi" olup olmamanın da romanıdır.
HABER

BEKİR BÜYÜKARKIN ROMANLARI YENİDEN RAFLARDA

Büyükarkın'ın romanları Ötüken Neşriyat'ta...

1960’tan 1980’lerin ortalarına kadar yazdığı ve yayınladığı tarihi romanlarla büyük ilgi gören Bekir Büyükarkın 25 yıllık bir aradan sonra yeniden okuyucularıyla buluşuyor.

Ülkemizde tarihi romancılığın kilometre taşı hükmündeki isimlerinden biri olan Bekir Büyükarkın’ın akıcı ve sürükleyici üslubuyla okurlarımızı tarih yolculuğuna davet ediyoruz.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)