Kadri Altundağ
akademisyen


Prof. Dr. Mustafa Kadri AltundağHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1990 yılında bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlıik eğitimini 1995 yılında tamamlad. Aynı kurumun Medikal Onkoloji Ünitesi'nde yan dal uzmanlık eğitimini 1999 yılında bitirdi. 2000 yılında doçent, 2007 yılında profesör oldu. 2004-2006 yılları arasında ABD'de Houston, Texas'taki M.D. Anderson Kanser Merkezi'nde misafir öğretim üyesi olarak meme kanseri konusunda çalışmalarda bulundu. 2001 yılında "Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Araştırma Ödülü (İIkincilik), 2002 yılında "15. Ulusal Kanser Kongresi Aventis Onkoloji Ödülü, 2006 yılında 1. Tibbi Onkoloji Kongresi-Sözel Bildiri Ödülü (İkincilik) almıştır. Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından, üstün nitelikli çalışmaları ile ulusal ve uluslararası bilime yapmış olduğu katkıları nedeniyle 2005-2006 yılı "Bilimde Teşvik Ödülü"nü almaya layık görüldü. 2007 yılında Elsevier Yayinevi'nin bir ürünü olan, abstrakt ve atif veri tabanı Scopus aracılığıyla gerçekleştirilen analiz sonucu, akademik performanslarıyla ilk 10 Türk bilim adamı arasına girmiştir. 2008 yilinda yapılan 2. Tibbi Onkoloji Kongresinde "Aromataz inhibitör kullanan meme kanserli hastalarda artralji insidansi ve patogenezin araştırılması" ve "35 yaş ve altı erken evre meme kanserli hastaların değerlendirilmesi" çalışmalarıyla sırasıyla sözel bildiri ve poster ödüllerini, 2009'da yapılan 6. Tibbi Onkoloji Kongresinde "Opere Evre I-III Meme Kanserli Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı ve Belirleyicileri" çalışmasıyla Dr. Mustafa Samur Ödülleri - En iyi Sözel Bidiri ödülünü kazanmıştır. Meme ve baş-boyun kanserlerinin tedavileriyle ilgilenmektedir.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)