Mustafa Erdik
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Eski Müdürü


akademisyen1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 1972 ve 1975 yıllarında ABD Rice Üniversitesi’nde master ve doktora çalışmalarını tamamladı.

ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi Müdürlüğü, UNESCO Alp-Himalaya Bölgesi Depremselliği Projesi Yöneticiliği, United States Geological Survey kurumunda misafir araştırmacılık, Birleşmiş Milletler Uluslararası Deprem Mühendisliği Birliği Direktörlüğü, Uluslararası Afet zararlarının Azaltılması Onyılı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Princeton Üniversitesi'nde misafir öğretim üyeliği yaptı.

200’ü aşkın teknik makalesi var.

ESERLERİ:

1.Güçlü Yer Hareketi Sismolojisi, D.Reidel Yayınevi, 1987
2.Sismik Alanlarda Toprak ve Düşük Mukavemetli Duvarcılık Binaları, ODTÜ, 1988
3.Kentsel Deprem Riskinde Konular, Kluwer Academic Publishers, 1994
4.SDEE1997, Bildiriler, Sekizinci Uluslararası Konferans Toprak Dinamiği ve Deprem Mühendisliği, 20-24 Temmuz 1997, İstanbul
5.Deprem Mühendisliği, 20-24 Temmuz 1997, İstanbul
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)