İzzettin Doğan
Cem Vakfı Başkanı


akademisyen1940 yılında Malatya’nın Kırlangıç köyünde doğdu. İlkokulun bir bölümünü Malatya Gazi İlkokulu'nda tamamladı. Orta ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini bitirdiği İstanbul Hukuk Fakültesi'nde Devletler Umumi Hukuku Kürsüsü'nde asistanlık yaptı. Birleşmiş Milletler'in (BM) açtığı sınavı kazanarak aldığı bursla Cenevre’de BM Hukuk Komisyonu'nda 6 ay çalıştı. Fransa’nın Nancy kentinde 1,5 yıl süren çalışmalar sonucunda “Hukuk Doktoru” unvanını aldı. İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ile çok sayıda üniversitede Devletler Umumi Hukuku ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Hukuku alanında dersler verdi. İstanbul Üniversitesi’nde profesör olduktan sonra 1994 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne profesör olarak atandı. Cem Vakfı Genel Başkanı, Alevi Vakıfları Federasyonu Onursal başkanı, Cem Radyo ve Cem TV kurucusu.
SÖYLEŞİ

Çok uğraştım başaramadım çekiliyorum
Akşam 8 Şubat 2012
Şenay YILDIZ

Satır arası... Konu Alevilik olunca Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan'ın kapısını çalmamak olmaz. Alevilik'te önemli bir ocağa bağlı olması, hiç cem yönetmese dahi dede soyundan gelmesi nedeniyle de özellikle taşradaki Aleviler üzerinde çok etkin olduğu düşünülüyor. Kendisiyle bugüne dair meseleleri konuşurken öğrendiğim bir şey sanıyorum Alevi camiayı sarsacak: Prof. Dr. İzzettin Doğan artık çekiliyor. Yerine kimin geçeceği sorusuna ise 'Ben bilemem' deyip, kaçamak cevap veriyor. Alevilerin sıkıntı kaynaklarından biri de 30 Kasım 1925 tarihli tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin kanun. Çünkü söz konusu kanun, bütün tarikatları, tasavvuf müesseselerini ve unvanlarını yasakladığı gibi, Alevi-Bektaşilerin kullandığı seyitlik, çelebilik, babalık, dedelik gibi unvan ve kurumlara da yasak getiriyor. Aşağıdaki röportajla İzzettin Doğan bu konuda oldukça önemli bir tartışmanın kapısını aralıyor ve 'dokunulmazlara' dokunuyor.

Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan: Atatürk yasasaydı, tekke ve zaviyeler çoktan açılırdı

Türkiye'ye en büyük zararı Atatürkçülüğü yanlış yorumlayarak ülkeyi yönetenlerin verdiğini belirten Prof. Dr. İzzettin Doğan 'Atatürk yaşasaydı tekke ve zaviyeler çoktan açılmış olurdu' diye düşünüyor. Yıllardır Alevi meselesinin çözümü için uğraştığını ama bir sonuç alamadığını belirten Doğan 'Artık çekiliyorum. Bundan sonra yerimi devredip, tecrübelerimi yazacağım' diyor

Cem Vakfı Başkanı ve Alevi Vakıflar Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan'ın AKŞAM'a açıklamaları çok tartışılacak:

- Sizin aktif olarak izlediğiniz süreçte Alevilerin beklentileri açısından olumlu yönde bir değişim var mı Türkiye'de?
Bir kere Alevilerdeki o psikolojik korku duvarını kaldırdık. Artık insanlar 'Aleviyim' demeye başladılar. Bugün Türkiye'de bu bir noktaya kadar geldi. Bizim CHP Genel Başkanı hariç. O henüz oraya kadar pek gelemedi...

- Neden öyle diyorsunuz?
Kemal Kılıçdaroğlu söylemekten çekinir halde. 'Canım inanç işlerini bu işlere karıştırmayın' der gibi bir hali var. Ben onun yerinde olsam, bundan gurur duyduğumu da söylerdim.

- Aslında 'Ben Aleviyim ve bununla da gurur duyuyorum' dedi...
Çok zorlandı ama... Başbakan defalarca üstüne gitti. 'Alevi olduğunu niye söylemekten çekiniyorsun? Niye kaçıyorsun? Sen Alevi değil misin?' gibi şeyler söyledi. Bunlara gerek yoktu. Başında çok net tavır koyması lazım.

İKİ ÖNEMLİ SORUN
- Kılıçdaroğlu konumunda birinin bile çekingenlik göstermesi toplumda meselenin tümüyle hallolmadığını da göstermiyor mu peki?
Hayır, bu kişinin kendi tabiatı, toplumsal meselelere bakışı ile ilgilidir. Benim herhangi bir sorunum yoktu. Türkiye'de bu meselenin nasıl kötü kullanılabileceğini hep gördüm. 1983'te MDP'nin kuruluşu sırasında askeri kesimden parti kurmak isteyenlere 'Türkiye'nin önündeki yıllarda uğraşacağı iki çok önemli mesele vardır: Kürt ve Alevi sorunu' dedim. Şaşırmışlardı. Kuruluşunda görev aldım ama sonra baktım ki askerler bütün iyi niyetlerine rağmen bu işten anlamıyorlar, ayrıldım. Tamamen dar bir kalıpla Atatürkçülük diye tamamen şekilsel birtakım kavramlarla hareket ediyorlardı. Bu Türkiye'nin inanılmaz gerçeklerinden biridir.

- Hala öyle miyiz?
Onu görüyorum, Atatürk dediniz mi belirli şekilde giyinen, belli şekilde bastonunu tutan... Kenan Evren bunların hepsini denedi. Oysa Atatürkçülüğün bununla ilgisi yoktu. Çünkü bir devrimci toplumu ileriye götürmek için sürekli değişim ister. Ama Türkiye hala 1924-25'te yapılan kanunların gölgesinde doğru dürüst reform yapamıyor. Bunlardan bir tanesi tekke ve zaviyelerin kapatılmasına, bazı unvanların yasaklanmasına ilişkin kanundur. Atatürk'ün Alevi-Bektaşi düşüncesinden büyük ölçüde esinlendiğini, babasıyla birlikte dergahlara gittiğini herkes biliyor zaten. Nutuk'ta kendisi de yazıyor. Böylesine bir liderin toplumu 90 yıl donduracak şekilde bir şey yapması olur mu? Türkiye'de bugünkü sorunların temeli Mustafa Kemal'i tanımamış olan kadroların Mustafa Kemal ilkeleri adına Türkiye'yi yönetmiş olmalarıdır.

- Daha uzun yaşasaydı tekke ve zaviyelerin açılmasına müsamaha gösterir miydi diyorsunuz?
Hiç şüphe etmiyorum! Vicdan özgürlüğü açısından meseleye bakardı ve dünyadaki gelişmeleri görürdü. Avrupa barışa ancak sekülarizmle kavuştu. Herkesin dini kendisine, devlet dediğin şeyi dine dahil etmeme anlayışı. Bizde tersine yürüyen bir Türkiye var şu anda. Çağdaş medeniyete doğru ilerleyelim derken aslında çağdaş medeniyete karşı müthiş bir örgütlenme var Türkiye'de.

KADERİMİZİ İMAM BELİRLİYOR
- Nasıl bir örgütlenme?
Osmanlı İmparatorluğu döneminde 22 milyon kilometre kareye hükmeden bir devlet vardı. Ve bütün bu topraklardaki camilerin sayısı 10 bindi. Bugün Türkiye'de 1950'den sonra yapılan camilerin sayısı 100 binin üzerindedir. Cami artık siyasi ve sosyal hayatımızın en önemli kalesi. Birkaç bakanlığın bütçesine sahip bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. 117 binin üzerine çıkan -belki şimdi 130 binlere varmıştır- personeli var. Bu ne demektir? 24 saat hukuken açık olabilecek, 130 bin kişi ile 24 saat propaganda yapılabilecek bir sosyal zemini hazırladınız. Siz istediğiniz kadar hikaye anlatın. Türkiye'nin kaderini tayin eden camide konuşacak imamdır!

- Fethullah Gülen'in söylediği gibi 'Her caminin karşısında bir de cemevi' yapılsaydı sizin bu algınız değişir miydi?
İki yüz bin cami de yapılabilir, ona karşı değilim. Ama Aleviler de cemevlerine camilerin yapılma koşullarında sahip oldukları takdirde ya da bu ülkede yaşayan diğer inanç grupları da hukuk önünde eşit muamele görürlerse, hiçbir itirazım olmaz.

Sünni aydınlar Aleviliğe kayıyorlar
- Siz öyle görmüyorsunuz ama Aleviliği İslam'ın dışından görenler de var...
Bazı soytarıların ortaya çıkıp, Alevilik için 'İslam dışıdır' demeleri -eğer siyasi amaçlı değilse- bir cehaleti ifade ediyor. Genelde Sünni kesimden Aleviliğe doğru bir kayma var şu anda.

- Nasıl yani?
Büyük ölçüde Sünni aydınlar Aleviliği benimsemeye başladılar. 'Ben Alevi olmak istiyorum' diye bana gelen bir sürü Sünni aydın var. İsim vemek istemem ama çok büyük kitleler oluşmaya başladı bu şekilde. Diyanet, Alevi görünümlü ama Alevilikle uzaktan yakından ilgisi olmayan insanları bazı derneklerin başına geçirterek, bunun önünü kesiyor. 'Alevilik İslam dışıdır, tanrı tanımaz' gibi sözlerle kafa bulandıran ve bu kaymayı durdurmaya çalışan bir strateji uyguluyor. Ben bu dernekleri kurdurtanlarla bizzat konuştum. Bu anlattığım bir yorum değil.

- Aleviler 'Gülen Cemaati'nin kendi içlerine girip birtakım örgütlenmeler gerçekleştirmeye çalıştığı' iddiasındalar...
Doğru ama normaldir bu. Çünkü yani inanç özgürlüğü budur. İnsan hakları anlaşmasının 9. maddesinde bir insanın kendi inancını dilediği şekilde, dilediği yerde, dilediği biçimde uygulayabilme ve anlatabilme, inandırma özgürlüğünü tanımlanır. Bu tanıma mutabıksak, birisi sana 'Sünnilik daha güzel bir şeydir' diye propagandayı yapar. O onun özgürlüğü. Senin de özgürlüğün 'Hayır, öyle değil' diyebilmek. Sonuçta ya birinden biri ikna olur; ya da ikisi de birbirini ikna edemez ve kendi düşüncelerini yaşarlar.

Türkiye için çok önemli bir güvenlik sorunu
- Anayasa taleplerinizde laiklik vurgunuz dikkatimi çekti. Türkiye'yi neden laik görmüyorsunuz?
Kimse kendisini aldatmasın, Türkiye Sünni bir devlettir. Bir tane Alevi valiniz, emniyet müdürünüz, müsteşarınız, genel müdürünüz yok! Bir tane Alevi yargıç bırakılmamıştır bugün. Neredeyse bir tasfiye hareketi olmuş. Devlet mezhebe, inanca dayalı kriter koyamaz. Koydunuz mu, işte Kürt meselesi gibi karşınızda buluverirsiniz yıllar sonra. Eğer siz Aleviliğin Türkiye için çok önemli bir güvenlik sorunu oluşturduğunu göremiyorsanız, uluslar arası siyasetten hiç anlamıyorsunuz demektir!

- Nasıl bir güvenlik sorunu?
Alevilere karşı ayırımcı politikalar sona ermez, eşit haklar verilmezse uluslararası güçler büyük bir iştahla pusuda bekliyorlar. Bu uluslar arası oyunun kuralıdır. Ama Alevi sorunu Kürt sorunundan daha ağır sonuçlar doğurur. Bunun Türkiye'de denemeleri oldu ve o manada çok olumlu sonuçlar verdi. Mesela Maraş'ta, komşu komşusunu kesti. Gazi Mahallesi ve Ümraniye'deki provalarda bir saat içinde tüm Türkiye ayağa kalktı. Onun için eğer bu konuların ağırlığını değerlendiremiyorsanız ve ona rağmen 'Ben devleti yönetirim' diyorsanız tam bir hayal içinde yaşıyorsunuz.

SİVİLLER ÇÖZEMEZ
- Alevi çalıştayları niye başarısız kabul ediliyor Alevi camiada?
Yönetim kadroları yüzünden başarısız. Ben hükümeti temsil eden Sayın Bakan'a ilk toplantıda 'Eğer, bizi buraya iki üç sene topu sahada döndürmek için çağırdıysanız yanlış ve ayıp yapıyorsunuz' dedim ama Faruk Çelik Bey o zaman 'Yok Hocam ben samimiyim, göreceksiniz. Alevi yurttaşların tüm ihtiyaçları karşılanacak' falan dedi. Tam tahmin ettiğimiz gibi oldu ve hiç bir şey değişmedi. Türkiye'de bunu sivil siyasetçiler yapamaz. İşin acı tarafı bu.

- Sivil siyasetçiler neden yapamasın? Kim yapacak o zaman?
Mesele orada, kim yapacak? Asker de yapmadı... Geçmiş dönemlerde sivil siyasetçilerin tümü Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, rahmetli Ecevit, rahmetli Erbakan... Hepsi ile defalarca görüştük. Her seferinde söz birliği etmişçesine 'Hocam biz bu meseleyi kamuoyu önüne getirirsek Sünni kesimden oy alamayız' demişlerdir. Aynen böyle söylediler. Peki ne olacak? İlla Aleviler de silah alıp dağa mı çıkacaklar? Ya da başka büyük güçlerin tuzağına mı düşsünler? Türkiye'de kargaşa unsuru mu olsunlar? Bunu mu istiyorsunuz? Türkiye şu anda çok kötü bir noktaya sürükleniyor ve Sünni bir dış politikaya doğru gidiyor.

- Ne kastettiğinizi açar mısınız?
Bu politika ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nin önemli bir parçası. Yani Suudi Arabistan aracılığı ile Ortadoğu'da Şii dünyaya karşı bir kalkan oluşturma politikası. Bu durum Türkiye'nin yararına değil.

Hatıralarımı yazacağım
- Siz çekiliyor musunuz?
Çok geç bile kaldım istemiyordum zaten bu kadar aktif girmeye işin içine. Evet, çekiliyorum. Yavaş yavaş arkadaşlarla da konuştum zaten, vakıfta bir kongreye gidilecek. Başka arkadaşların çıkması lazım artık. Bizim kendi tecrübelerimizi yazarak paylaşmamız daha faydalı olacak.
HABER

İzzettin Doğan suhulet çağrısı yaptı
5 Haziran 2013

Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Gezi Parkı protestolarıyla ilgili suhulet çağrısı yaptı: Demokrasiyi akamete uğratacak eylemlerden uzak durulmalı.

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan, sürecin yönetilmesinde bazı hatalar yapıldığını söyledi. "Polisin yönetilmesinde büyük bir yanlış var" diyen Doğan şöyle devam etti:

"Siyasi irade eğer böyle bir emir verdiyse önemli bir takdir hatası vardır. Uluslararası hukuk düzeninde Türkiye'nin hukuka saygılı bir ülke olarak imajını bozabileceğini önceden tahmin etmeleri gerekiyordu. Bunu tahmin edemediler. İkinci tahmin edemedikleri şey de Türk halkının bütün muhlisliğine rağmen artık belirli bir standarttaki bir yaşam biçimini benimsemiş ve özümsemiş olduğunun dışa vurmasıdır.

HABER

Alevî kanaat önderlerinden itidal çağrısı
24 Mayıs 2014

Okmeydanı’ndaki olaylarda cemevinde düzenlenen cenaze törenine katılan Uğur Kurt’un hayatını kaybetmesi, Alevilerin sokağa dökülmesi için provokasyon yapıldığı endişelerini artırdı. Alevi kanaat önderleri, sağduyu çağrısı yaptı.

Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan da bunun, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, toplumu ikiye bölüp Sünni kesimin oylarını iktidara taşımanın aracı olarak tezgâhlanabileceğini söyledi.

Okmeydanı’nda yaşanan olaylarda cemevinde bulunan Uğur Kurt’un hedef alınması Alevi kanaat önderleri tarafından “Alevilerin sokağa dökülmesi için tasarlanmış yeni bir provokasyon” olarak değerlendirildi.

Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan, “Alevi kesimin dikkatli olması, tahriklere kapılmaması gerekir.” dedi. Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Cengiz Hortoğlu, “Sokağa çıkma, sorunumuzu çözmeyecek daha da büyütecektir.” ifadesini kullandı. Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Vakfı Genel Başkanı Dinçer Türkmen ise “Herkesin sağduyulu olması gerekiyor, devlet erkânının bu duruma el koymasını istiyoruz.” şeklinde konuştu. Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu da, “Tüm kitlemizin sağduyulu ve uyanık olmasını istiyoruz. Aynı uyarıyı hükümete de yapıyoruz.” açıklamasında bulundu. Alevi dedesi Celal Abbas Bektaşoğlu ise 12 Eylül öncesinde yaşananların fayda getirmediğini hatırlattı.
HABER

İzzettin Doğan: Tasavvuf, bütün dünyada ders olarak okutulmalı
Zaman 14 Ekim 2014

20 ülkeden 120 bilim adamı ve düşünürün katıldığı Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, dün Süleymanşah Üniversitesi’nde (SSU) başladı.

Tasavvufun hayatın çeşitli alanlarındaki yerinin ve etkisinin ele alındığı kongrenin açılışında konuşan SSU Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Ekiz, Türk kültürünün 780 bin kilometrekarelik bir alandan ibaret olmadığını, 22 milyon kilometrekareye yakın bir alana yayılan kültürel birikimden söz etmek gerektiğini anlattı.

Kongrenin açılış panelinde konuşan Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, tasavvufun sadece Türklerin değil, insanlığın da ortak malı olduğunu ifade ederek, “Bu sistem sadece Türkiye değil, UNESCO tarafından insanlığın mirası olarak tüm ülkelerde okullara konmalı ve tartışmaya açılmalıdır.” dedi. İzzettin Doğan, İstanbul’da Alevi ve Kürt vatandaşların evlerine IŞİD tarafından işaretler konulduğunu ifade ederek şöyle dedi: “Türkiye IŞİD’in at koşturduğu bir ülke haline gelemez. Buna hiç kimse müsaade etmemelidir.” “İnsan, insanı sevmek zorundadır.” diyen Doğan, “Alevilik, kin ve şiddeti reddeder. Sünni İslam anlayışı da bunu reddeder. Bugün Ortadoğu’da din adına kafa keserek dünya basınına poz verenlerin İslam’la bir bağlantısı olamaz. Bütün inançların temeli sevgi yoludur.” şeklinde konuştu.

İki gün sürecek kongrenin dünkü oturumunda tasavvuf kültürü, ‘Yeni Türk edebiyatı ve tasavvuf’, ‘Alevi Bektaşi geleneği ve tasavvuf’, ‘Tarikatların tasavvuftaki yeri ve etkileri’ gibi başlıklar altında ele alındı. Prof. Dr. Can Etili Ökten ve Yard. Doç. Dr. Ramazan Kamiloğlu, Türk halk müziğindeki tasavvufi unsur ve temaları anlattı. Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mark Soileau “Yok meydanı değil, var meydanıdır” başlığı altında mekân, erkân ve kavram olarak Bektaşi meydanından bahsetti. Prof. Dr. Mahmut Kaplan, Prof. Dr. Muhittin Eliaçık, Doç. Dr. Huraman Hümmatova gibi isimler ise edebiyatta tasavvufi kavramlar üzerine durdu.

Kongrenin bugünkü okturumlarında Celal Bayar Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Alaattin Dikmen, “Postmodernliğin Ürettiği Popüler Kültürsüzlük Zemininde Erenlerin Bağı”nı anlatacak. 29 Mayıs Üniversitesi öğretim görevlisi Nurettin Albayrak ve Ecole Pratique des Hautes Etudes’ten Zeynep Oktay, Yunus Emre’nin tasavvuf dilinin oluşmasındaki rolü üzerine konuşurken Doç. Dr. Baktygul Kulzhanova ise Türkistan’daki tasavvuf kültüründenbahsedecek.

HABER

Doğan: Türkiye’de siyaset Alevi-Sünni ayrımına dayandırıldı
Zaman 25 Nisan 2015

Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan, Türkiye'de siyasetin Alevi-Sünni ayrımı üzerinden icra edildiğini söyledi. Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanı büyük toplulukların bulunduğu meydanlarda Kemal Bey'i ve Aleviliği yuhalattı. Alevilere karşı büyük bir antipati besliyor mu onu bilemiyorum." dedi.

İzzettin Doğan, Alevilerin şiddet ve terör grupları ile ilişkilendirilmesine tepki gösterdi. Cihan Haber Ajansı'na (Cihan) bu konuda değerlendirmelerde bulunan Doğan, Alevilerin hiçbir zaman şiddetin içinde olmadığını söyledi. Doğan, "Bin yıldır Anadolu'da bir Alevi-Sünni çatışmasına tanık olunmamıştır. Aleviliğin İslam anlayışında cebir ve şiddet yoktur. Kin ve nefret yoktur. Mevlana çok iyi özetliyor bunu: 'Nerede savaş varsa ben orada yokum, nerede barış varsa ben oradayım' diyor. Hacı Bektaşi Veli de aynı şeyi, Yunus Emre'de aynı şeyi görürsünüz. Savaşa hatta ihtilafa karşıdır. Gönül kırmak Alevilikte en büyük günahlardan birisidir." diye konuştu.

"Bir gönle girmek Alevilerin İslam anlayışında cihat kavramı ile de yakından ilgilidir." diyen Doğan, "Cihat Alevi İslam'da gönül fethetmektir. Tanrı aşkına kelle kesmek değildir. Vehhabi anlayışta ki maalesef Türkiye'de de Sünni anlayışa bu girmeye başladı. Alevilerin bu anlayışı nedeniyle Anadolu'da Alevi-Sünni çatışması gerçekleştirilememiştir." şeklinde konuştu.

Türkiye'de siyasetin Alevi-Sünni ayrımı üzerine dayandırıldığını vurgulayan Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanı büyük toplulukların bulunduğu meydanlarda Kemal Bey'i ve Aleviliği yuhalattı. Alevilere karşı büyük bir antipati besliyor mu onu bilemiyorum. Gerek Cumhurbaşkanı'nın gerek Başbakanın Alevilerle ilgili 'şunu yapacağız bunu yapacağız' demesi, hem inandırıcı değil seçimden seçime hem de yakıştırmıyorum. Bir ülkeyi yöneten insanlar vatandaşlarına karşı daha saygılı olmalılar. Bir sözü halkın önünde verdimleri zaman onun gereğini yapmalıdırlar." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar sadece müfredata Alevilik ile ilgili bilgilerin alındığını anlatan Doğan, şunları söyledi: "Onun dışında bugüne kadar vermiş oldukları sözler hiçbir şekilde yerine getirilmediğini gibi mümkün olduğu kadar Alevi-Sünni ayrışmasını sağlayacak bir yaklaşımı benimsiyorlar. AK Parti olarak bunu benimsemeye çalışıyorlar. Devleti Alevilerden tamamen soyutluyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, bu iktidarı icra eden ekibin iktidarı önemsemediklerini sanmıyorum. Şartlar ne olursa olsun, iktidarı biz idare etmeliyiz düşüncesinin hakim olduğu bir siyasi kadro olarak görüyorum. Bu iktidarda kalmak için verilmesi gereken tavizler varsa o tavizleri vereceklerini zannederim. Çünkü aksi onların sonunu daha hızlı getirebilir."


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)