Muhammet  İkbal
Pakistan’ın Milli Şairi


düşünür, şair, yazar


siyaset adamı1873 yılında Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Seyalkat kentinde doğdu. Mutasavvıf bir anne babanın oğludur. Babası Muhammed Nur, çok muttaki birisi olarak hem din, hem de dünya işleriyle meşgul olurdu.

İkbal ilk eğitimini babasından aldı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i okumak için medreseye gitti ve büyük bir kısmını ezberledi. Bu merhaleden sonra babasının arkadaşı Mir Hüseyin'in görev yaptığı bir okula gitti. Mir Hüseyin Arapça ve Farsça hocası olarak İkbal'e İslâmi edebiyatı sevdirdi.

Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da hükümete bağlı bir okula girdi. Felsefe ve İngilizceden öğretmenlik diploması aldı. Doğu Dilleri Fakültesi'ne hoca olarak tayin edildi. Bu devrede şiir yazmaya başladı.

1905 yılında Londra'daki Chambrich Üniversitesi’ne girmek için İngiltere'ye gitti. Felsefe ve iktisat bölümünü üstün bir dereceyle bitirdi. Londra'da üç sene kaldı.

Burada Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi'nde hocalık yaptı. Bu sırada çeşitli bir dizi konferans verdi. Bu konferanslar onun Londra'da çok tanınmasına sebep oldu.

Londra'da hukuk eğitimi de aldı. Savcılık diploması aldıktan sonra Almanya'ya giderek Münih Üniversitesi’nde felsefe dalında doktora yaptı.

1908 yılında Hindistan'a döndü. Yazı ve şiirlerine hayranlık duyanlar, onu büyük bir coşkuyla karşıladı.

Hindistan'da çalışma hayatına avukat olarak başladı. Lahor'da hükümete ait bir okulda, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde hocalığa başladı bilahare ayrıldı.

Görevinden istifa etmesine rağmen, hiç bir zaman eğitim işlerinden geri kalmadı. Devamlı olarak Lahor'daki İslâm Akademisi'yle irtibat halinde oldu. Orada dersler verirken, çeşitli üniversitelerde konferanslar veriyordu. Bu arada Afgan hükümetinin daveti üzerine Afgan eğitim komisyonuna da iştirak etti.

1938 yılında vefat etti.
İkbal'in şiirinden bir kesit

“Ölümü ve acıyı mutluluk ile karşılamak
Müminin alametlerindendir.”
HAKKINDA YAZILANLAR

İkbal siyaset sahnesinde

Muhammed İkbal ülkesinin siyasetine de katılmış ve halkını bu konularda yönlendirmişti. Müslüman Hintli mücahitler adıyla yazdığı şiirleri Hindistan'daki müslümanların hareketlenerek İngiliz sömürüsüne başkaldırmalarında büyük tesiri olmuştu.

1926’da Pencap eyaletinden Hukuk Komisyonuna seçildi.
1930’da Pakistan devletinin kuruluşu konusunda kendisine has görüşüyle insanların huzuruna çıktı.

İkbal, Hindistan'ın bölünmesinin din, ırk ve dil esasına göre taksimini öngörüyordu. O zaman bu görüşünü daha sonra Pakistan devlet başkanı olacak olan Muhammed Ali Cinnah'a anlatırken, şiir ve konuşmalarında bu düşüncesine oldukça fazla yer vermişti.

Daha sonra 1932'de Londra'da anayasa hazırlamak için oluşturulan ve çok uzun münakaşalara sahne olan kongreye katıldı. İkbal, o sırada şiddetli ve uzun sürecek bir hastalığa yakalanır.
HAKKINDA YAZILANLAR

Muhammed İkbal
Hayatı / Sanatı / Mücadelesi
Selahaddin Yaşar
Yeni Asya Yayınları

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)