İbni Fadlan
gezgin, yazar


elçiAbbasi halifesi Muktedir’in 921 (H.309) yılında Bağdat’tan İdil Bulgar Kralı'na gönderdiği elçilik heyetinin katibidir.

Halifenin Müslüman Türk kökenli İdil Bulgar Hanı'na yazdığı mektubu huzurunda okudu. Halifenin hediyelerini verdi. Beraberindeki öğretmen ve din adamlarına nezaret etti.

İdil Bulgar Hanı'na gönderilen elçilik heyetiyle birlikte 921 yılında Bağdat’tan hareket etti.

Rey, Nişabur, Merv, Buhara ve Harezm yolu ile 922 yılı Mayıs ayında, İdil Bulgar Hanı'nın karargahına ulaştı.

Buhara’da Samani emiri Nasr bin Ahmed’in ve onun veziri meşhur coğrafyacı Ceyhani’nin misafiri oldu.

Harezm valisi Muhammed bin Irak’ın, şimdiki Batı Kazakistan’ın Ural vilayetlerinde Oğuz Yabgusu naibinin (kuzerkin) ve onun subaşısının misafiri oldu. Subaşıya halifenin dost ve müttefiki olmayı teklif eden bir mektubunu verdi.

Ural vilayetinde Başkırtlardan bir kısmını gördü.

Yayık Nehri civarında Peçeneklerin ülkesinden geçti.

İdil Bulgar ülkesi ve burada yaşayan Türk halkı hakkında önemli bilgilere sahip oldu. Bu beldeler ve Türk boyları hakkında elde ettiği bilgileri Seyahatname’sinde renkli bir şekilde yazdı.

Zamanında milletlerarası münasebetlerden geniş ölçüde haberdar bir diplomattı.

Abbasi halifesinin zor durumda olduğu bir zamanda Türklerle dostluk kurulmasını sağladı.

ESERİ:

İbni Fadlan Seyahatnamesi
Risale veya Rıhle adıyla anılan seyahatnamesinin aslı bulunarak çeşitli dillere tercüme edilmiştir.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)