İshak Aleyhisselam
peygamber


Hazreti İshakŞam ve Filistin ahalisine gönderilen peygamberlerden. İbrahim Aleyhisselam’ın ikinci oğludur. Annesi Hazreti Sare’dir. Büyük kardeşi İsmail Aleyhisselam'dan kaç yaş küçük olduğu bilinmemektedir.

İbrahim Aleyhisselam, Nemrud’un ateşinden kurtulduktan sonra, Babil’den hicret ederek, kendisine inananlar ve hanımı Sare Hatun’la birlikte Mısır’a gitti. Oradan da Filistin ve Şam diyarına döndü. Sare Hatun’un gençliğinde çocuğu olmamıştı. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam’ı ve annesi Hacer Hatun’u Mekke’ye bıraktıktan sonra, Şam diyarına döndü. Allahu Teala’ yaşlıyken Sare Hatun’a bir oğul ihsan edeceğini, Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla müjdeledi. Sare Hatun, bu müjdeye sevindiği için oğluna İshak ismi verildi. İshak İbranice “güler” manasına gelir.

Allahu Teala’nın Lut Kavmini azgınlıkları sebebiyle helak ettiği sene doğdu. Şam diyarında büyüyünce, babası ve annesi ile Mekke’ye gitti. Kabe-i muazzamayı ziyaret edip, ağabeyi İsmail Aleyhisselamla görüştü. Üçü birlikte Filistin’e döndüler. Burada anne ve babasına hizmet etti. Her sene hac zamanında Mekke’ye gitti. Bir rivayette babasının sağlığında, başka bir rivayette ise vefatından sonra Şam ve Filistin ahalisine peygamber olarak gönderildi. İbrahim Aleyhisselam’ın dininin hükümlerini yaymaya devam etti. Kavmine nasihat edip, Allahu Teala’nın emir ve yasaklarını bildirdi. Altmış yaşındayken, İys ve Yakub adında iki oğlu oldu. İys amcası İsmail Aleyhisselam’ın kızıyla evlendi. Babasının duası bereketiyle soyu bereketli olup, kısa zamanda çoğaldı. İshak Aleyhisselam’ın diğer oğlu Yakub Aleyhisselama da peygamberlik verildi. Oğul ve torunlarından peygamberler geldi. Bir adı da İsrail olan Yakub Aleyhisselam’ın soyundan gelenlere sonradan “İsrailoğulları” denildi.

Ömrünün sonuna doğru gözlerinin görmesi zayıflayan İshak Aleyhisselam, 120 sene veya daha fazla yaşadıktan sonra, Filistin’de vefat etti. Filistin’de Halilürrahman denilen yerde baba ve annesinin de medfun bulunduğu mağaraya defnedildi.

Yüz ve şekil itibariyle, ahlak ve yaşayışta babası Hazreti İbrahim’e çok benzeyen İshak Aleyhisselam, Kur’an-ı kerim’de ilim sahibi olarak zikredildi.
Mucizeleri:

1. Hayvanlar açık bir lisanla peygamberliğine şehadet ederlerdi.

2. Dua etmesi üzerine dağın harekete geçmesi: İshak Aleyhisselam Kudüs’te insanları Allahu Teala’ya imana davet edince, insanlar; “Eğer şu dağı harekete geçirirsen, iman ederiz.” dediler. İshak Aleyhisselam dua edince dağ sallanmaya başladı. Kudüs halkı hep birlikte iman ettiler.
3. İshak Aleyhisselam merkebine binip bir dağa çıkmak isteyince merkebin ön ayakları kısalır, arka ayakları uzardı. Dağdan aşağı inerken de tersi olurdu.

4. İshak Aleyhisselam’ın duası bereketiyle Allahu Teala’ ölmüş hayvanları diriltirdi.

5. Şam ahalisinin arzusu üzerine yaptığı dua neticesinde, elini sırtına koyduğu bir koyun, hemen kuzulamış daha sonra ard arda dokuz defa yavrulamıştır.

Kur’an-ı kerimin Bakara, Al-i İmran, Nisa ve İbrahim surelerinde İshak Aleyhisselamla ilgili haberler verilmiştir.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)