Şefik Memiş
yayıncı, yazar1967 yılında Giresun’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1989’da İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.

Filmcilik ve yayıncılık sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette ortak olarak bulundu.

2005 yılından itibaren İTO’da başkan danışmanı (speechwriter) olarak vazife aldı.

2007 yılında, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret dalında yüksek lisans yaptı.

İstanbul Ticaret Gazetesi’nde yayın danışmanı, İTO VİZYON Dergisi’nde yayın kurulu üyesi olarak bulunuyor (2005’den bu yana).

2001 yılında yayınlanmaya başlayan İstanbul Bir Nokta (www.istanbulbirnokta.com) aylık edebiyat dergisinde, çeviri şiir ve denemeleri, Sergistanbul dergisinde ise araştırma yazıları yayınlanıyor.

ESERLERİ:

Edebiyat:
Gerçek Olan Aşktır (editör), Fethi Gemuhluoğlu, İstanbul, 2000, 196.
Dostluk Üzerine (editör), Fethi Gemuhluoğlu, İstanbul: İstanbul Yayınları, 2001, 224.
Afişler Gibi Yüzün (Film Yazıları), İstanbul: Bir Nokta Kitaplığı, 2007, 92.
Aşkın Çevirisi (Çeviri Şiir), İstanbul: Bir Nokta Kitaplığı, 2008, 96.

Araştırma:
Osmanlı’dan Günümüze Karikatürlerde Belediye Zabıtası, İstanbul, BEZADAV, 2008, 144.
Belediye Zabıtası Tarihi, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2008, 216.
Nutuk (Tıpkıbasım-çevrimyazı) (Ortak hazırlayan), İstanbul: Türk Telekom, 2009, 1256.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)