Mehmet Bilgin
araştırmacı, yazar1955 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesi’nde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. 1974 yılında A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’ne girdi. 1978 yılında mezun olduktan sonra Sürmene’ye döndü. Baba tezgâhında tıbbi bitkiler ve çiçek soğanları ihracatı ile uğraştı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tarihi ile ilgilenmeye bu dönemde başladı. Okuduğu eserlerin yanı sıra, bölgede yaptığı detaylı araştırma gezileri kitaplarına temel teşkil etti. Bölge tarihi ile ilgili eserlerin çoğunun ön yargılı, yetersiz ve birbiri ile çelişen bilgilerle dolu olduğunu düşünmesi onu birinci el kaynaklara yöneltti. Bu nedenle 1988’den itibaren Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Topkapı Sarayı ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde araştırmalar yaptı. Samsun, Giresun ve Trabzon’da düzenlenen Tarih Sempozyumlarında bildiriler sundu. 1990 yılından bu yana İstanbul’da yaşıyor. Evli ve bir çocuk babasıdır. Çeşitli dergilerde Trabzon ve çevresi ile ilgili pek çok araştırma yazıları çıkmıştır.

ESERLERİ:
1.Sürmene Tarihi, Damla Ofset, İstanbul, 1990
2.Madur Dağı Savaşı, Eser Ofset, Trabzon, 1992 (2. baskı. 2000)
3.Doğu Karadeniz Tarih Kültür İnsan, Eser Ofset,Trabzon, 2000 (2. bask.2002)
4.Doğu Karadeniz’de Bir Derebeyi Ailesi Sarıalizâdeler (Sarallar), Esen Ofset, Trabzon 2006.
5.Doğu Karadeniz’de Bir Derebeyi Ailesi Sarıalizâdeler Ofset. Trabzon 2006.
6.Karadeniz'de Postmodern Pontusculuk, Doğu kütüphanesi, İstanbul 2008


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)