Sami Yetik
ressam, asker1878 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Şehzadebaşı Taş Mektep’te tamamladı. Çiçek Pazarı Rüştiyesi’nden sonra, Mülkiye İdadi’sinden, Kuleli Askeri İdadi’si (Kuleli Askeri Lisesi)’ne geçti. Kuleli Askeri Lisesi’nde, arkadaşı Mehmet Ali Laga’nın resim çalışmaları ono da etkiledi. O dönemde okulda hoca olan Osman Nuri Paşa’nın teşviki resim motivasyonunu arttırdı. Kuleli’den sonra 1896 yılında girdiği Harbiye Mektebi’nde Hoca Ali Rıza’nın öğrencisi oldu. 1898’de Harbiye’den mezun olunca, Hoca Ali Rıza’nın yakın ilgisini gördü. Eyüp Baytar Askeri Rüştiyesi’ne resim öğretmeni olarak atandı. 1900 yılında resim öğrenimi görmek üzere Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girdi. 1906 yılında mezun oldu. Harbiye ve Kuleli’de bir dönem resim öğretmenliği yaptı. Koca Mustafa Paşa Askeri Rüştiye’sinde resim öğretmenliği yaparken, Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa’nın izniyle Paris’e gitti. Paris’te empresyonizme yöneldi. 1908-1912 yıllarında Sanayi-i Nefise Mektebi’nden mezun oldu. Yurda döndükten sonra Kuleli Askeri İdadisi’ne resim öğretmeni olarak atandı. Balkan Savaşı’nda Edirne cephesinde görevlendirildi. Edirne’nin düşmesi sonucu sanatçı Bulgarlar’a esir düştü. Sofya’da esaret altında kaldı. Esareti sırasında Bulgar ressamlar ile ilişkiler kurdu. Esaretten kurtulduktan sonra I. Dünya Savaşı yıllarında Boğazlar Müstahkem Mevkiinde görev aldı. Katıldığı bu savaşlar sırasında bir yandan ateş hattında görev alırken, diğer yandan fırsat buldukça resim yapmaya devam etti. Askeri konularda olduğu kadar peyzaj, natürmort ve portrelerinde de başarılı oldu. 1933 yılında emekli oldu. Ressamlarımız adlı iki ciltlik kitabı, 1940 yılında yayınlandı. Asker Ressamlar Cemiyeti’nin ilk üyesidir. 1945 yılında öldü.HAKKINDA YAZILANLAR

1.Sami Yetik
Kaya Özsezgin
Yapı Kredi Yayınları /
Türk Ressamları Dizisi

“Sami Yetik'in ilk gençlik ve olgunluk yılları, İkinci Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e, imparatorluktan yeni Türk devletinin kuruluşuna geçiş döneminin karmaşık siyasal ve kültürel gelişmelerini, farklı görüş ve ideolojilerin çatıştığı ya da kaynaştığı canlı bir ortamın düşünsel etkinliklerini ve nihayet II. Mahmut döneminden bu yana süren Batılılaşma yönündeki çabaların yoğunlaşma süreçlerini kapsar...www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)