Mehmet Hulusi Akyol
Yozgat Eski Milletvekili


din adamı1888 yılında Yozgat'ta doğdu. Tüccar Hacı Bekir Ağa'nın oğludur. İlk tahsilini tamamladıktan sonra Yozgat Mülki İdadisi'ne girdi. 1904 yılında pekiyi dereceyle mezun oldu.

Kayseri'ye giderek Hamurculu Osman Efendi'nin medresesinden icazet aldı. İstanbul'a gitti. 1912'de müderris unvanı aldı. 3 yıl Beyazıt Müderrisliği yaptı.

Medresetü'l-Kuzat'ın (Hukuk Fakültesi) üçüncü sınıf imtihanlarını bitirdi. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine askere gitti. 1920'de Yozgat Müftülüğüne tayin edildi. Bu arada Yozgat'ta Medrese-i İlmiye'de müderrislik yaptı. Ayrıca Darül Hilafe Medresesi'nde de müderris vekilliği görevinde bulundu.

İstiklal Savaşı yıllarında Yozgat'ta kurulan Müdafayı Hukuk Cemiyeti'ne başkanlık etti. İlk Büyük Millet Meclisi'ne Yozgat Mebusu olarak katıldı. Milletvekilliğiyle başka bir memuriyetin yürütülmeyeceğine dair kanun çıkınca 1921'de mebusluktan istifa ederek Yozgat Müftülüğü görevine devam etti.

Hilali Ahmer, Tenvir ü İrşad, Mecrüh-ı Guzat'a yardım gibi hayır cemiyetlerinde çalıştı. Emval-i Metruke Komisyonu Azalığı ve Heyet-i Teftişiyye Reisliği görevlerinde bulundu.

15 Haziran 1950'den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere ve Dini Eserleri İnceleme Kurulu üye yardımcılığı ve üyeliği yaptı.

1955 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu iki ayağından sakat kaldı. 1959 yılında emekli oldu.

22 Kasım 1964 tarihinde Yozgat'ta vefat etti.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)