Mehmet Emin Erkut
Aydın Eski Milletvekili


din adamı


Emin Efendi1873 yılında Bozdoğan'da doğdu. Babası Abdullah Bey, annesi Zeliha Hanım.

Bozdoğan Rüştiyesi ve İstanbul Fatih Medresesi mezunu. Dere Camii Medresesi müderrisi ve Bozdoğan Müftüsü oldu.

Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda 4. Dönem Aydın Mebusu seçildi.

Bozdoğan Müftüsü iken 47 yaşında, TBMM 1. Dönem Aydın Milletvekili oldu.

Defter-i Hakani, Nizamname-i Dahili, Şer'iye ve İrşad Encümenlerinde üyelik yaptı.

Arapça ve Farsça biliyordu. Evli ve 3 çocuk babasıydı.

30 Aralık 1929 tarihinde vefat etti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)