Ömer Özcan
araştırmacı, yazar


eğitimci17 Eylül 1948 tarihinde Isparta'nın Senirkent ilçesinde doğdu. Aydın Nazilli İstiklal İlkokulu, Nazilli Ortaokulu ve Nazilli Lisesi'ni bitirdi. Yüksek öğrenimini 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamladı.

1971 yılında Aydın-Bozdoğan Lisesi Sosyal Bilgiler Öğretmeni ve müdür yardımcısı, 1973 yılında müdür başyardımcısı, 1975-1976 öğretim yılında Aydın Koçarlı Lisesi Müdürü, 1976-1981 yıllarında Aydın Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve 1981-1984 yıllarında Aydın Endüstri Meslek Lisesi tarih öğretmenliği yaptı.

1984-1987 yılları arasında Aydın Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, 1987-1988 yıllarında Aydın Milli Eğitim Müdür Vekili ve 1988-1993 yıllarında Aydın Milli Eğitim Müdürü oldu.

1993-2012 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi seçildi. Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği üzerinde kalmak üzere 1997-2004 yılları arasında Başbakanlık Müşaviri oldu.

17.9.2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliğinden yaş haddinden emekli oldu.

Ülke içinde ve dışında çok sayıda mesleki toplantıya katıldı ve tebliğler sundu. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Türk Eğitim Tarihi dersi verdi.

Mesleki çalışmaları yanında Türk kültürü ile ilgili olarak 1996 yılından itibaren ülke içinde, Romanya, Tataristan, Kazakistan ve Azerbaycan’da çok sayıda makalesi yayınlandı.

Cumhuriyet sonrası Türk Siyasi Tarihi,Türk Düşünce Hayatı, Biyografi, Türk Eğitim Tarihi,Kitap Tenkitleri, Çarlık yönetiminin yıkılmasıyla Rusya’ya egemen olan Sovyet yönetiminden sonra ülke dışına çıkan Türk uruglarına mensup siyasi önderlerin gerek Türkiye, gerekse Avrupa ve Asya’da muhtelif ülkelerde siyasi muhacir olarak sürdürdükleri faaliyetleri ilgi duyduğu çalışma alanlarıdır.

Evli ve iki çocuk, üç torun sahibi.

ESERLERİ:

1.Cafer Seydahmet Kırımer’in Günlüğü(İsmail Otar ile birlikte,(Ankara,2003)

2.Kırım Türkleri’nin Siyasi Önderi Cafer Seydahmet Kırımer,Hayatı ve Eserleri (Ankara 2008)

3.Selim Refik Refioğlu,(Baku 2013)

4.Bir Vatandan Bir Vatana, 2018 Dergah Yayınları

5.Halka ve Senirkent'e Adanmış Bir Ömür Dr. H. Tahsin Tola 2017 Dergah Yayınları
ESER-AYRINTI

Bir Vatandan Bir Vatana
Ömer Özcan
Seri: Tarih
Ebat: 16,5 x 23,5 cm
Sayfa Sayısı:680
ISBN:978-975-995-928-9
Basım Yılı:Kasım 2018
Dergah Yayınları

Rusya’da Çarlık yönetiminin yıkılması ile egemenliği altında yaşayan Türkî unsurlarda bağımsızlık-larını kazanma ümitleri doğmuştur. 1917-1921 yılları arasında kongreler dü­zenleyen, devlet kurmak üzere mücadele eden siyasi önderlerin bir kısmı başarılı olamamaları üzerine memleketlerini terk etmek mecburiyetinde kaldılar.

İran, Afganistan, Finlandiya, Almanya, Fransa, Polonya’ya dağılan siyaset adamlarının ekseriyeti ikinci vatan kabul ettikleri Türkiye’ye gelerek dergi ve gazete çıkardılar, dernekler kurdular. Onların varlıklarından ve faaliyetle­rinden rahatsızlık duyan Sovyetlerin şikâyetleri üzerine 1930 yılından sonra faaliyetlerini sürdürmek üzere Almanya ve Polonya’ya gittiler. Siyasî muhaceretin önderlerinin tarih sahnesinden çekildikleri 1960’lı yıllara kadar devam eden mücadelenin toplu bir tarihi yazılamamıştır.

Bu eser, Doğu Türkistan, Kazakistan, Özbekistan, İdil-Ural, Kırım, Azerbaycan, Kuzey Kafkasya ve Irak’ı içine alan geniş coğ­rafyada doğmuş ilim, kültür ve politika alanında tanınmış şahısların mücadelelerini, siyasi ve entelektüel çabalarını, birbiriyle ilişkilerini ve döneme dair pek çok detay bilgiyi gün ışığına çıkarıyor.

ESER-AYRINTI

Halka ve Senirkent'e Adanmış Bir Ömür Dr. H. Tahsin Tola
Ömer Özcan
Seri: Anadolu Kitaplığı
Ebat: 16,5 x 23,5 cm
Sayfa Sayısı:317
ISBN:978-975-995-786-5
Basım Yılı:Ocak 2017
1. Baskı -Ocak 2017
Dergah Yayınları
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)