Metin Özarslan
akademisyen1962 yılında Erzurum'un Tortum ilçesinde doğdu. 1987’de Erzurum Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde çalıştı (1987-1996). 1992 ‘de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı yüksek lisans programını "Prof.Dr.Şükrü Elçin-Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir Araştırma" adlı tezle tamamladı. Askerliğini Burdur'da yaptı (1994). Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı'nda misafir öğretim görevlisi olarak ders verdi (1995-1996). Aynı Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı (1996). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı doktora programını "Erzurum ve Çevresinde Âşıklık Geleneğinin Bugünkü Durumu" adlı tez ile tamamladı (1999). Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı bünyesinde yürütülen "Türk Dünyası Edebiyat Tarihi" Projesi (Fikir ve Edebiyat Metinleri Antolojisi) alt projesinde görev aldı. 2000-2001 öğretim yılında Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Dil Merkezi'nde dersler verdi. 2006 yılında doçent oldu. 2013 yılında profesörlüğe yükseltildi. Mesleki faaliyetlerle ve bilgi-görgü artırmak üzere Azerbaycan, Bosna-Hersek, İngiltere, İran, İskoçya, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs, Polonya, Rusya, Suriye, Ukrayna/Kırım'da bulundu. Hâlen Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

ESERLERİ:

Erzurum Âşıklık Geleneği, Akçağ Yayınları, Ankara, 2001.
Liseler İçin Halkbilimi, (Dursun Yıldırım-Özkul Çobanoğlu-Metin Özarslan), Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara 2004.
Ferhat ile Şirin -Mukayeseli Bir Araştırma-, Doğu Kütüphânesi, İstanbul, 2006.
Türk Mânilerinden Seçmeler, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009.
Âyin’den Oyun’a -Dram Karakterli Türk Halk Dansları-, Doğu Kütüphânesi, İstanbul, (Baskıda).

EDİTÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ ESERLER:

Nebi Hazri, Ömür Çınarından Yarpaklar, (Haz. Metin Özarslan), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları: 125, Ankara 1995.
Folkloristik: Prof. Dr. Umay Günay Armağanı, (Haz. Özkul Çobanoğlu-Metin Özarslan), Feryal Matbaası, Ankara, 1996.
Folkloristik: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, (Haz. Metin Özarslan-Özkul Çobanoğlu), Türkiye Diyanet Vakfı Matbaası, Ankara, 1998.
Yetik Ozan, Atmaca Uçurumu-Ülkü Bağı, (Haz. Metin Özarslan), Alternatif Yayınları, Ankara, 2002.
Mahmut Ragıp Gazimihal, Anadolu Türküleri ve Musıkî İstikbâlimiz, (Haz. Metin Özarslan), Doğu Kütüphânesi, İstanbul, 2006.
Aybeniz Aliyeva Kengerli, Azerbaycan’da Romantik Türkçülük, (Azerbaycan Türkçesi’nden Aktaran: Metin Özarslan), Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2008.
Yetik Ozan, Bütün Şiirleri, (Haz. Metin Özarslan), Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2009.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)