Ayşe Buğra
akademisyen, yazar


Ayşe Buğra Kavala1973 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdi. Laval Universitesi'nde master yaptı. 1981 yılında doktorasını McGill Üniversitesi'nden aldı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkIlap Tarihi Enstitüsü’nde öğretim üyesi. Prof. Dr. Çağlar Keyder ile birlikte Sosyal Politika Forumu’nun kurucusudur.

Başta Constellations, Development and Change, Labor Studies Journal, Journal of European Social Policy, South Atlantic Quarterly, International Journal of Urban and Regional Research, International Journal of Middle East Studies, Middle Eastern Studies, New Perspectives on Turkey, Toplum ve Bilim dergilerinde makaleleri yayınlandı. İngilizce ve Fransızca biliyor.

Yazar Tarık Buğra'nın kızı ve işadamı Osman Kavala'nın eşi.

ESERLERİ:

Türkiye’de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası Arasındaki İlişki (Osman Savaşkan ile birlikte Edward Edgar yayınevi, 2014) Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanmıştır.

Modern Türkiye’de Devlet ve Is Dünyası (New York Devlet Üniversitesi Yayınevi, 1994);

21. Yüzyıl’da Karl Polanyi’yi Okumak: Bir Siyasi Proje Olarak Piyasa Ekonomisi (Kaan Ağartan ile, Palgrave MacMillan Yayınları, 2007)

Akdeniz’de Kadın İstihdamının Gidişatı (Yalçın Özkan ile, Palgrave MacMillan Yayınları, 2013)

İngilizce kitaplar:

State and Business in Modern Turkey: A Comparative Study, Albany, N.Y.: SUNY Press, 1994. (Türkçe çevirisi: İstanbul: İletisim Yayınları 1995)

State, Market and Organizational Form, Berlin: Walter de Gruyter, 1997 (derleme, Behlül Üsdiken’le birlikte)

Reading Karl Polanyi for the 21st Century: Market Economy as a Political Project, New York: Palgrave Macmillan, 2007 (derleme, Kaan Ağartan’la birlikte; Türkçe çevirisi: İstanbul: İletişim Yayınları 2009).

Trajectories of Female Employment in the Mediterranean, Palgrave Macmillan, 2012 (Yalçın Özkan’la birlikte).
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)