Tayfun Amman
akademisyen


Mehmet Tayfun Amman1962 yılında Manisa’da doğdu. GATA Tıp Fakültesi'nden 1987 yılında mezun oldu. Üç yıl askerî hekim olarak görev yaptıktan sonra ayrılarak özel sektöre geçti. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Ana Bilim Dalı’nda başladığı doktora çalışmasını “Sosyal Tabakalaşma ve Günümüz Fransız Sosyolojisinin Yaklaşımları” adlı teziyle 1995 yılında tamamladı. Marmara Üniversitesi Spor Yüksekokulu Yöneticilik Bölümü’nde 1993 yılında öğretim görevlisi olarak başladığı akademik hayatını hâlen aynı kurumda sürdürmektedir.

Sosyoloji teorileri, sosyal tabakalaşma, kültür, sağlık ve spor sosyolojisi alanlarında çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde birçok bildiri sundu ve çeşitli akademik dergilerde makaleler yayımlandı. Fransızca ve İngilizce biliyor.

ESERLERİ:
1.Sosyoloji -Kavramlar, Kurumlar, Süreçler, Teoriler- (Prof.Dr. Zeki Arslantürk ile birlikte)
2.Spor Sosyolojisi
3.Sporda Sosyal Bilimler
4.Modernleşme Sürecinde Kadın ve Sporwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)