Sıddık Çalık
akademisyen1990 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü'den mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yaptı. 1990 yılında Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda Osmanlıca Uzmanı oldu. 1993 yılında Kırıkkale Üniversitesi'nde akademik hayata başladı. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde görev yapıyor.
TEZ ÇALIŞMALARI:

Lisans Tezi: “Mecelle-ı Umur-I Belediyye” adlı eserin transkripsiyonu
Yüksek Lisans Tezi: Harc-ı Hassa Defterleri
Doktora Tezi: XV-XVI.Yüzyıllarda Çirmen Sancağı:İskan ve Nüfus
YAYINLAR

KİTAP

1- 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet Anadolu Defteri (937/1530) Kütahya, Kara-Hisar-ı Sahib,
Sultan-önü, Hamid ve Ankara Livaları, Dizin ve Tıpkıbasım, (Komisyon), Başbakanlık Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Ankara, 1993.
2- 1894 Yılında İstanbul’da Meydana Gelen Büyük Depreme Ait Anonim Bir Günlük, Üsküdar
Belediyesi Yayınları, İstanbul, 2004.
3- Selçuklu ve Beylikler Dönemi Vakfiye Tuğraları, Haz. M. Nuri Şahin, İsmet Keten, Sıddık Çalık,
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınlar, Anakara, 2005.
4- Çirmen Sancağı Örneğinde Balkanlar’da Osmanlı Düzeni (15.-16. Yüzyıllar), Bosna-Hersek
Dostları Vakfı Yay. Ankara, 2005

Kitap Bölümleri :

1- “Balkanlarda Osmanlı İskânı”, Oğuz Geleneği Çerçevesinde Tarihten Günümüze
Karakeçililer”, (Editör: İsmail Özçelik), Kırıkkale, 2003.
2- “Orta Asya’dan Anadolu’ya Yer Adları”, Oğuz Geleneği Çerçevesinde Tarihten Günümüze
Karakeçililer”, (Editör: İsmail Özçelik), Kırıkkale, 2003.
3- “Vakıf ve Vakfiyeler”, Osmanlı Vakfiye Tuğraları, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları,
Ankara, 2004.s. 9-22.
4- “Selçuklu ve Beylikler Dönemi Vakıfları” Selçuklu ve Beylikler Dönemi Vakfiyeleri,
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2005, s.1-10.
5- “Selçuklu ve Beylikler Dönemi Tuğraları” Selçuklu ve Beylikler Dönemi Vakfiyeleri,
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2005, s.12-30.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler :

-“İskenderunlu Bir Tüccarın Ticarî Mektuplarına Göre 19.Yüzyılın İkinci Yarısında Liman
Kentleri” I.Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Sempozyumu (25-26 Eylül 2008 İzmir),
Tebliğler, İzmir Ticaret Odası Yayınları, İzmir 2009.
-“İskenderunlu Bir Tüccarın Ticarî Mektuplarına Göre 19.Yüzyılın İkinci Yarısında Liman
Kentleri” I.Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Sempozyumu (25-26 Eylül 2008 İzmir),
Tebliğler, İzmir Ticaret Odası Yayınları, İzmir 2009.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1-“Balkanlarda Osmanlı İskânı”, Oğuz Geleneği Çerçevesinde Tarihten Günümüze
Karakeçililer”, (Editör: İsmail Özçelik), Kırıkkale, 2003.
2- “Orta Asya’dan Anadolu’ya Yer Adları”, Oğuz Geleneği Çerçevesinde Tarihten Günümüze
Karakeçililer”, (Editör: İsmail Özçelik), Kırıkkale, 2003.
3- “Vakıf ve Vakfiyeler”, Osmanlı Vakfiye Tuğraları, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları,
Ankara, 2004.s. 9-22.
4- “Selçuklu ve Beylikler Dönemi Vakıfları” Selçuklu ve Beylikler Dönemi Vakfiyeleri,
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2005, s.1-10.
5- “Selçuklu ve Beylikler Dönemi Tuğraları” Selçuklu ve Beylikler Dönemi Vakfiyeleri,
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2005, s.12-30.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Coğrafya’dan Vatana: Anadolu’nun Türkleşmesi”, Kırıkkale Üniversitesi Kampusu, Mavi Salon
Konferans Salonu, Kırıkkale, 2004.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

- “Coğrafya’dan Vatana: Anadolu’nun Türkleşmesi”, Kırıkkale Üniversitesi Kampusu, Mavi
Salon Konferans Salonu, Kırıkkale, 2004.

Diğer yayınlar (Kitap ve bölümler):

Avrupalılar ve Biz (Editör:Sıddık Çalık) İlber Ortaylı, Turhan Kitabevi, Ankara 2007.
Tarih Yazıcılık Üzerine (Editör: Sıddık Çalık) İlber Ortaylı, Cedit Neşriyat, Ankara 2009.

Diğer Faaliyetler

Projeler

Kırıkkale ve Çevresindeki Sosyo-Kültürel Müesseselerin Tarihî Gelişimi”, Kırıkkale
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi Birimi (Katılımcılar: Arş. Görv. Hakan DOĞANHakan
TÜRKKAN), (Proje Devam Etmektedir.)
-Tarbis Projesi (Tapu Arşiv Bilgi Sistemi) proje sorumlusu yardımcılığı (2006-2009)
-Vays Projesi (Vakıf Arşiv Yönetim Sistemi)’ta proje sorumlusu yardımcılığı (2006-2011)
HABER

Sıddık Çalık'ın Koleksiyonundan Tarihin Görsel Kaynakları Sergisi

Belgeler, Haritalar, Gravürler, Afişler

Yer: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Kampüsü
Tarih: 11-12 Mayıs 2016


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)