Müftü Hilmi Efendi
müftü, şair


Hasan Hilmi Efendi


Kıbrıs Türk Edebiyatı1782 yılında Lefkoşa'da doğdu. Kıbrıs'ın yetiştirdiği en ünlü Türk şairlerinden biridir. Ada'nın en eski ailelerinden olan Menteşizadeler'e mensuptur.

Sultan 2. Mahmut'un Lefkoşa'ya yaptırdığı kütüphane dolayısıyla yazdığı methiye şairlikteki gücünün ortaya çıkmasına neden oldu. Bu yüzden İstanbul'a çağrıldı. Asakir-i Mansûre'nin geçit resminde doğaçtan söylediği bir şiir üzerine de Şairler Sultanı (Sultânü'ş-Şu'arâ) unvanını aldı.

Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılmasından sonra Hilmi Efendi gibi yenilik yanlısı aydınlara Sultan 2. Mahmut'un çok ihtiyacı vardı. Kendisine İstanbul'da kalması teklif edildi. Ancak o Kıbrıs'a dönmeği yeğ tuttu. Doğum günü dolayısıyla padişaha yazdığı mevlid şiirini bırakarak kimseye haber vermeden İstanbul'dan ayrıldı. Padişah durumu öğrenince onu müftü olarak atadı.

Hilmi Efendi, üretken bir şairdir. Ancak şiirlerini bir divanda toplamadı. Bu yüzden şiirlerinden günümüze ancak 65 kadarı kaldı.

Özellikle kasideleri ve Nabi benzeri hikmetli beyitleriyle tanındı.

1847 yılında Lefkoşa'da vefat etti.
HAKKINDA YAZILANLAR

Kıbrıs Müftüsü Hilmi Efendi
Şiirler
Harid Fedaiwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)