Mahmut  Celaleddin Bey
yayıncı, yazar1857 yılında doğdu. İlk İstanbul şehreminilerinden (belediye başkanı) Hüsam Efendizade Selahaddin Bey’in oğludur. Selahaddin Bey, Belediye Şubeleri Umumi Müfettişidir. Bir süre Galatasaray’da okuduktan sonra Paris’te kısa süre öğretim gördü. Beyrut, Halep ve Yanya’da maarif müdürlüklerinde bulundu. Daha sonra gazetecilik ve edebiyat konularında çalışmalar yaptı. Cemile-i Nisvan ve İnsaniyet adlı küçük kitapçıkları çıktı. 1884 yılında Müsademe-i Efkar ve Afak-ı Nazar adında eleştirilerini yayınladı. İki yıl Hazine-i Evrak adlı edebiyat dergisi ve Mürüvvet isimli kadınlara mahsus gazeteyi çıkardı. 1908 Meşrutiyet döneminde Yanya Maarif Müdürü iken görevinden ayrıldı. 1917 yılında vefat etti.

Abdülhak Şinasi Hisar ve Selim Nüzhet Gerçek'in babasıdır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)