Rıza Heyet
akademisyen


Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Öğretim Görevlisi


Varlıq Dergisi Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü


Tebriz Araştırmaları Derneği Başkanı1972 yılında Tebriz’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi orada tamamladıktan sonra 1993 yılında Tahran’da Varlıq dergisinin Yürütme İşleri Müdürü olarak faaliyete başladı. Aynı yılda Bakü’de Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi’nde, iki yıl sonra da Mehmet Emin Resulzade adına Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Bölümünde lisans öğrenimine başladı ve 1998 yılında oradan mezun oldu. Aynı yılda Varlıq dergisinin Yazı İşleri Müdürü oldu ve bu görevde belli bir aralıkla 2014 yılına kadar devam etti.

2002 yılında Ankara’ya gelerek Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde yüksek lisansa başladı. 2005 yılında “19. Yüzyıldan Günümüze İran’da Türkçe Basın-Yayın Hayatı” başlıklı teziyle yüksek lisansını ve 2017 yılında “Bir Doğu Türkçesi Sözlüğü: Senglah” başlıklı teziyle Prof. Dr. Sema Barutçu’nun danışmanlığında doktorasını tamamladı.

2000 yılında Azerbaycan şairi Zeynal Halil’in “asrım Kaderim benim” adlı eserini iki alfabede (Latin ve Arap) Tahran’da yayımladı.

2005 yılında Atatürk Araştırmaları Merkezi’nin yürüttüğü proje kapsamında Atatürk’ün Nutuk kitabını ilk kez Farsçaya çevirdi.

2006 yılında Atatürk Araştırmaları Merkezi’nin “Cumhuriyet Dönemi Türkiye-İran İlişkileri” projesinde yer aldı.

2007 yılında Prof. Dr. Cevat Heyet’in “Makaleler Toplusu”nu (4 cilt) hazırlayarak Tahran’da yayımladı.

2011 yılında Prof. Dr. Cevat Heyet’in “Türk Dili ve Lehçelerinin Tarihi” adlı eserini Farsçadan Azerbaycan Türkçesine çevirdi. Eser aynı yıl iki ciltte Bakü’de yayınlandı.

Prof. Dr. Cevat Heyet’in vefatından sonra (2014) onun vasiyeti üzerine Varlıq dergisinin sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü oldu ve bu görevini sürdürmektedir.

2016 yılında Varlıq dergisine ek olarak İran’da Türk çocuklara yönelik Tomurcuq adlı çocuk dergisini (Arap ve Latin harfleriyle) neşretmeye başladı. Derginin editörlüğünü M. Rıza Goçi yapmaktadır.

2008-2013 yılları arasında TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı Farsça, Derice ve Türkçe Masalarında çalıştı. Bu yıllarda TRT Dış Yayınlar’a 10’un üzerinde program hazırladı, İran Türklerine yönelik “TRT Türkî” isimli haber sitesinin kuruluşunda önemli rol oynadı.

2013 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak işe başladı.

2010 yılında Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen “İran Türkolojisi: Konular, Sorunlar ve Yaklaşımlar” Sempozyumu’nun ve 2011 yılından itibaren her yıl mayıs ayında Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen “Türkoloji Günü” Sempozyumlarının Düzenleme Kurulu Başkanlığı’nı yaptı.

2016 yılında Ankara’da Tebriz Araştırmaları Derneği’ni kurdu ve hala Kurucu Başkan olarak görevini sürdürmektedir.

M. Rıza Heyet’in bilimsel çalışmaları Güney-batı Türk Lehçeleri, Doğu Türkçesi, İran Türkleri ve İran-Azerbaycan Türklerinde kimlik meseleleri alanlarında yoğunlaşmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

E-posta: [email protected]www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)