Ercüment Melih Özbay
yazar


Ercümend Melih Özbay1920 yılında İstanbul Fatih'te doğdu. 1941 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi Tıp ve Edebiyat Fakültelerine devam etti. 1955'te profesyonel tercüman rehber oldu. Kurucuları arasında bulunduğu İstanbul Tercüman Rehber Derneği'nde sırasıyla Denetim, Genel Sekreterlik ve Başkanlık görevlerini üstlendi. Aldığı muhtelif başarı ödülleri arasında "Evliya Çelebi Ödülü' de bulunuyordu (1983). 1959'dan başlayarak muhtelif günlük gazete ve dergilerde turizm, tanıtma, turist rehberliği yazıları yazdı. Bunları çeşitli kitaplara topladı. Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (A.T.J.E.T) kurucuları arasında da yer aldı. Deneticilik, başkan yardımcılığı, genel sekreterlik ve genel başkanlık görevlerini üstlendi. İlk kuşak profesyonel rehberlerin duayenlerindendir. 29 Ağustos 2004 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

ESERLERİ:

İstanbul Planı (1986), İstanbul Palavrası (1988), Gene Gine Yine Karagöz (1989), İstanbul Arkeologyasından Serpintiler (1991), Türkiye Arkeologyasından Çeşitlemeler (1994), Günler Geçerken Yeşil Tanıtım Yelpazesi (1994), Çevre ve Sanat Bilinci (1994), Ulusal ve Uluslararası Turizm Gazeteciliği ve Yazarlığı (1996).www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)