İhsan Ilgar
yazar, emekli albay1912 yılında İstanbul'da doğdu. Topçu Albay Emin Sadık Bey'in oğludur. Harp Okulu ve Edebiyat Fakültesi'nde okudu. Değişik kıta görevlerinde bulundu. Piyade Okulu ve Harp Okulu'nda yıllarca öğretmenlik yaptı. Genel Kurmay Başkanlığı'nda çalıştı. 1960 yılında buradaki görevinden emekliye ayrıldı.

Milliyetçi faaliyetlerin içinde oldu. Kafkasya, Azeri Türk, Türk Yolu, Hayat Tarih Dergisi, Hayat Mecmuası, Belgelerle Türk Tarihi dergilerinde ve Finlandiya'da Sadık Ara'nın çıkardığı Yeni Turan dergisinde, Konya'da; Babalık ve Yeni Rumeli, İzmit'te; Kocaeli. Trabzon'da; İstiklâl, Yeni Yol, Olcay isimli gazetelerde tarihi makale ve tefrikalar yazdı.

TEFRİKALARI:

Asya'dan Doğan Güneş, Hz. Muhammed, Dört Halife Devri, Emeviler, Abbasiler, Endülüs (Ankara Telgraf ve Demokrat Ankara Gazeteleri), Yusuf Kemal Tengirşek'in Anıları (Akşam Gazetesi), Kâzım Karabekir Paşa ve Doğu Harekâtı (Yeni istanbul Gazetesi).

ESERLERİ:

Fatih

Tarih Boyunca Türk Ordusu (Genel Kurmay Başkanlığı Yayınları)

Vesilet-ün Necad (Okat Yayınevi)

Çanakkale (Akbank Yayınları)

Orgeneral Asım Gündüz'ün Hatıraları

Mütarekede Yerli ve Yabancı Basın (Kervan Yayınevi)

Osmanlı Tarihi (Namık Kemal'in 3 ciltlik eserinin bugünkü dile çevirisi - Hürriyet Yayınları)

Türk Milliyetçilik Tarihi ve 1917 Moskova İslâm Kongresi (Kültür Bakanlığı Yayınları)

Esad Paşa Çanakkale Hatıraları

Yeryüzünde Türk Mührü Şehitlerimizwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)