Murat Hüdavendigar
Osmanlı Padişahı


Osmanlı Padişahlarının Üçüncüsü


Hükümdarlık Süresi: 1360-1389


Babası: Orhan Bey
Annesi: Nilüfer Hatun


Doğumu: 1326
Vefatı: 13891326 yılında Bursa'da doğdu. Orhan Bey'in oğlu.

Küçük yaştan itibaren devrin alimleri tarafından yetiştirildi. Daha sonra Lala Şahin Paşa'nın yanında idare ve savaş sanatını öğrendi.

Ağabeyi Rumeli Fatihi Süleyman Paşa'nın 1359 yılında vefatı üzerine Rumeli'deki ordunun kumandasına getirildi. Kısa bir süre sonra da babasının vefatı üzerine Osmanlı tahtına geçti (1360).

Murat Hüdavendigar, ağabeyi Süleyman Paşa'nın başlattığı Rumeli fetihlerini kısa zamanda geliştirdi. 1362'de Edirne'yi fethederek devlet merkezini buraya taşıdı.

Anadolu'daki Türkmen aşiretlerini, fethettiği bölgelere yerleştirdi. Fethedilen bölgelerde Türk nüfusunun çoğunluğu ele geçirmesini sağladı. Bu göçler sayesinde Rumeli'deki Osmanlı hakimiyeti beş yüz yıl devam etti.

Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilerleyişini durdurmak için Papa V. Urban'ın teşvikiyle Macar, Sırp, Bosna, Eflak ve Bulgar kuvvetlerinden meydana gelen bir haçlı ordusu Sırpsındığı savaşında Hacı İlbeyi komutasındaki birliklerce bozguna uğratıldı (1364).

Bu büyük zaferi Yanbolu, Samaku, Gümülcine, İskeçe, Kavala, Dırana, Serez ve Karaferye gibi önemli kalelerin fethi takip etti.

Osmanlı akıncıları Vardar'ı geçip Sırbistan, Bosna, Arnavutluk ve Dalmaçya'ya kadar uzanarak Adriyatik Denizi'ne dayandı.

Murat Hüdavendigar bir taraftan fetih hareketlerine devam ederken, diğer taraftan ortaya çıkan malî, idarî ve askerî ihtiyaçları karşılamak için tedbirler aldı. Tımar teşkilatı geliştirildi. Yaya, müsellem ve yeniçerilere ilave olarak kapıkulu askerlerinden maaşlı süvari ocağı kuruldu.

Murat Hüdavendigar 1387'de Osmanlı topraklarına saldırıyı adet haline getiren Karamanoğlu üzerine sefere çıktı. Karamanoğlu kuvvetlerini bozguna uğratarak Konya ve Beyşehir'i aldı.

Sultan Murat'ın Anadolu'da uğraşmasını fırsat bilen Bosna, Sırp ve Bulgar kralları, Osmanlı'yı Balkanlardan atmak için ittifak kurdu.

Murat Hüdavendigar 150 bin kişilik Haçlı kuvvetlerini Kosova'da karşıladı.

I. Kosova Savaşı'nda düşman büyük bir bozguna uğratıldı.

Murat Hüdavendigar savaş meydanını gezerken, Miloş Obiliç adında bir Sırp tarafından hançerle vurularak yaralandı. 1389 yılında vefat etti.

Yerine oğlu Yıldırım Beyazıt geçti.
HAKKINDA YAZILANLAR

Osmanlı padişahlarının üçüncüsü Murat Hüdavendigar

Murat Hüdavendigar azim, irade, vakar ve ciddiyet sahibi bir yöneticiydi. Din farkı gözetmeksizin tebasına karşı çok şefkatli ve merhametli idi. Samimi şahsiyeti ile içte ve dışta sevgi ve saygı uyandırdı.

Hukukî, malî ve askerî sahalarda yaptığı esaslı teşkilatlar ile kudretli bir devletin temellerini attı. Kararlarını mutlak surette tecrübeli beyleriyle müzakere ettikten sonra verirdi. Kendi mütâlaasına aykırı fikirleri de dinler, yerinde gördüklerini kabul eder, itirazlara ehemmiyet verirdi. Bu hâli başarılarında çok etkili olmuştur.

Fethedilen yerlerde imar faaliyetlerine de önem veren Murat Han, yeni fethettiği Edirne'yi; cami, medrese, han, hamam, saray gibi eserlerle Türk-İslam beldesi haline getirdi. Memleketin çeşitli yerlerini hayır eserleri ile donattı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)