Emine Öğük
akademisyen, yazarMemleketi Trabzon-Beşikdüzü. İlkokulu Beşikdüzü"nde, orta ve liseyi Rize’nin İkizdere ilçesinde bitirdi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini 1998’de, Yüksek Lisans Tezini 2000 yılında tamamladı. Ekim-Aralık 2004 tarihleri arasında Ürdün Üniversitesi Merkez-i Lügât (The Arabic for Speakers of Other Languages) bölümünde dil eğitimi aldı. Danışmanlığını Prof. Dr. İlyas Çelebi’nin yürüttüğü Mâtürîdî’nin Düşünce Sisteminde Şer-Hikmet İlişkisi başlıklı doktora tezini 2007 yılında tamamladı. 2005-2012 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı birimlerde vaizlik ve eğitim merkezi öğretmenliği görevlerinde bulundu ve 2012 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim dalında göreve başladı.

Halen Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kelam kürsüsünde görev yapan ÖĞÜK’ün yayınlanmış eserleri ve makaleleri vardır. Öğük evli ve bir çocuk annesidir.

ESERLERİ:

1.Yeni Ateistlerin Yanılgıları
Dr. Emine Öğük DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

2.Kelam Geleneğinde Temel Kaynaklardan İstifade Yöntemleri Maturidi Örneği
Dr. Emine Öğük RAĞBET YAYINLARI

3.Allah'ı Tanıtan Güzel İsimler
Dr. Emine Öğük RAĞBET YAYINLARI
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)