Mesrop Aroyan ( 1875)- (1944)
Ermeni Patriği1875 yılında Muş'ta doğdu. 1895-1899 yıllarında Armaş Manastır Okulu'nda tahsil gördü. 1901'de Patrik Yeğişe Turyan tarafından rahip ünvanı verilerek “Mesrob” adını aldı.

1904-1909 yılları arasında Armaş Manastır Okulu'nda önce öğretmen sonra da müdür olarak görev yaptı.

1909’da Patrik Matetos İzmirliyan'dan başrahiplik rütbesini aldı. 1913'te Başpatrik V. Kevork tarafından Episkopos takdis edildi.

1917-1927 yılları arasında Beşiktaş ve Beyoğlu kiliselerinde vaizlik yaptı.

Getronagan, Eseyan ve Bezezyan okullarında din, Klasik Ermenice ve edebiyat öğretmenliği yaptı.

1927 yılında Türkiye Ermenileri’nin 79. Patrik'i seçildi.

Fransızca biliyordu.

1944 yılında öldü.


ESERİ:

Nişkharner
Aroyan'ın Ermeni gazetelerinde çıkan yazıları, ölümünden sonra ‘Nişkharner’ adlı kitapta toplanarak 1948'de basıldı.

Kaynak:
Ermeni Portreleri
Hüdavendigar Onur
Burak Yayınları
İstanbul 2000www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)