Samipaşazade Sezai ( 1860)- (26.4.1936)
romancı, yazar


büyükelçi1860 yılında İstanbul'da doğdu. Sami Paşa'nın oğludur. Özel öğrenim gördü. 20 yaşına kadar resmi bir görev almadı. Edebiyat konusundaki bilgilerini artırdı.

1880 yılında Evkaf Nezareti Mektubi Kalemi'ne memur oldu. Babasının ölümünden sonra Londra elçiliği ikinci katipliğine atandı. Londra'da kaldığı dört yıl boyunca İngiliz ve Fransız edebiyatlarını yakından izledi. İstanbul'a döndüğünde İstişare Odası'na memur oldu. 7 yıl süren bu ikinci dönem memuriyetinde (1885-1901) sanatını olgunlaştırdı.

Sergüzeşt romanı yüzünden göz hapsine alındığını düşündü. Bu kuşku nedeniyle Paris'e gitti. Meşrutiyet'in ilanına kadar orada kaldı (1908).

İstanbul'a döndü ve Madrid elçisi olarak görevlendirildi. Birinci Dünya Savaşı başlayınca Madrit'ten İsviçre'ye geçti. Savaşın sonuna kadar burada kaldı. Mütareke devrinde emekli olarak İstanbul'a döndü (1921).

Son yıllarında kendisine, Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla "Hidamat-ı vataniyye tertibinden" maaş bağlandı (1927).

26 Nisan 1936 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

ESERLERİ:

Roman: Sergüzeşt
Hikaye: Küçük Şeyler
Oyun: Şir (arslan)
Araştırma: Rumuzu’l- Edeb
Mektup-Sohbet: İclalwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)