Hüseyin Saadettin Arel ( 1880)- (6.5.1955)
besteci, yazar, avukat


Osmanlı Devlet Şurası Başkanı1880 yılında İstanbul'da doğdu. Kazasker Mehmet Emin'in oğlu, Sadrazam N.Abdurrahman Paşa'nın damadıdır. 1906 tarihinde Hukuk Fakültesi’ni birincilikle bitirdi. Şehbal dergisini çıkardı(1908). Şurayı Devlet Tanzimat Dairesi Reisliği ve Adliye müsteşarlığı’nda bulundu. Uzun süre avukat olarak çalıştı. Türk Musiksine ait bir çok ders kitabı yazdı. 3 binden fazla eser besteledi. Türk Filarmoni ve Türk Hukukçuları Derneklerinin kurucusudur.

6 Mayıs 1955 yılında İstanbul'da vefat etti.
HAKKINDA YAZILANLAR

Türklük (04.1939-04.1940)

“Milliyetçi kültür mecmuası”. Aylık olarak, İstanbul'da 13 sayı yayımlandı.

25x17,5 sm. boyutla 80+4 sayfalı olarak çıkarılan dergide gri renkli bir kapak kâğıdı kullanılıyordu. Üstte logosu, onun altında, sırası ile ve alt alta “milliyetçi kültür mecmuası” sözü, “içindekiler” dizimi, çıkış tarihi ve 30 kuruş olan fiyatı veriliyordu.

Sahibi ve müdürü Hüseyin Sadettin Arel, başmuharriri İsmail Hâmi Dânişmend idi. Yayın ilkesi “Türklük, milliyetçi olduğundan dolayı ırkçı, dilci, kültürcü ve vatancıdır” denilerek ortaya konmuştu. Bu çerçevede, yeryüzündeki Türklerle ilgili yazılar ile Türk dili ve tarihine ilişkin araştırmalara yer veriliyordu. Ayrıca belli konulardaki dizi yazılar da dergi sayfalarında yer alıyordu.

Başlıca yazarları Nurettin Ardıçoğlu, Hüseyin Sadettin Arel, Ahmet Caferoğlu, İsmail Hâmi Dânişmend, Nâzan Dânişmend, Ali Ulvi Elöve, Hüseyin Nâmık Orkun, Peyami Safa, Refik Ahmet Sevengil, İsmail Habip Sevük, Nuri Osman Somer, Mehmet Şakir Ülkütaşır, Nâzım Yücelt, Rıza Ruşen Yücer, vb. idiler.

Çok sayfalı olarak, dolgun bir içerikle çıkarılan derginin yayımı, Nisan 1940'da son buldu.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)