Münim  Mustafa
askerBirinci Dünya Savaşı sıralarında Hukuk Fakültesi öğrencisiydi. İhtiyat zabiti olarak orduya alındı. Süveyş Kanalı, Çanakkale ve Kafkasya cephelerinde görev aldı. Savaş yıllarında yaşadıklarını yazdı. Bu anılar 1935 yılında Hafta dergisinde tefrika edildi. Bilahare Cepheden Cepheye adıyla kitaplaştırıldı.
ESERİ:

Cepheden Cepheye
(Kanal, Çanakkale, Kafkasya)
Münim Mustafa
Arma Yayınları / Tarih-Anı Dizisi

1. Dünya Savaşı sıralarında Hukuk Fakültesi öğrencisi iken ihtiyat zabiti olarak orduya alınan genç bir Osmanlı aydının cephe anıları...

1. Dünya Savaşı'nın kader çizgilerinin belirlendiği Kanal, Çanakkale ve Kafkas cephelerinde aktif görevler üstlenen Münim Mustafa, ateş hatlarında yaşayıp gördüklerini anlatıyor. Bir savaşçı olarak derin bir duyarlılıkla, bir aydın olarak sağlam bir muhakeme ve tahlillerle anılaştırdığı bu kitap, ilk olarak 1935 yılında Hafta mecmuasında tefrika edilmiştir. Yazarın daha sonra, bazı ilaveler ve düzenlemelerle yeniden "Cepheden Cepheye" adıyla kitap halinde neşrettiği eserin, kaynak değeri itibariyle yararlı olacağı inancındayız.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)