Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'da


Facebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Muhammed Bakibillah

mutasavvıf


İmamı Rabbani'nin Hocası1563 (H. 971) yılında Kabil’de doğdu. İnsanları Hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliyye denilen büyük alim ve velilerin yirmi ikincisidir. İmamı Rabbani Ahmed-i Faruki Serhendi hazretlerinin hocasıdır. Babasının ismi Abdüsselam olup, faziletli bir zat idi. Annesi ise Hazreti Hüseyin’in soyundan olup, seyyide ve mübarek bir hanım idi.

Muhammed Bakibillah’ın büyüklük hali daha çocukluk zamanlarında simasından belli olurdu. Yüksek bir zat olacağının işaretleri ve büyük faydalara sebep olacağının alametleri, işlerinden, çalışmalarından ve gayretinden anlaşılırdı. Daha çocukluk zamanlarında, bazan bütün gün odanın bir köşesinde başını önüne eğip sessizce oturur, tefekküre dalardı. Gençliğinde, ilim tahsili için Kabil’den Semerkand’a gidip akli ve nakli ilimleri, zamanının en büyük alimlerinden olan Mevlana Sadık-ı Hulvani’den öğrendi. Yüksek yaratılışı ve kabiliyetiyle kısa zamanda, hocasının talebeleri arasında en yüksek seviyeye ulaştı.

Zahiri ilimleri öğrenip yetiştikten sonra, tasavvufa, yönelerek batıni yani kalp ilimlerini öğrenmek için, bu yolun büyük alimlerinin sohbetlerine ve derslerine devam etti. Zekasının ve kabiliyetinin üstünlüğü ile, ilimlerde yüksek bir dereceye ulaştı. Muhammed Bakibillah’ın, zahiri ilimleri tahsil ettiği gençlik yıllarında, Nakşibendiyye yoluna karşı büyük bir muhabbeti vardı. Kendisini bu yolda yetiştirecek bir büyük arıyor, onun derslerinden ve sohbetlerinden feyz alıp faydalanmak istiyordu. Bu büyüklerin bulunduğu Maveraünnehr’e giderek birçoğu ile görüşüp tanıştı. Sohbetlerinde bulunarak feyz aldı.

Tasavvufa karşı duyduğu aşırı istek ve arzu ile bir büyüğe tabi olmak için dolaştı. İlk önce Hace Ubeydullah hazretlerine daha sonra Semerkand’da bulunan Yeseviyye yolu ileri gelenlerinden İftihar-ı Şeyh’e talebe oldu. Bir müddet sonra da Emir Abdullah Belhi’nin sohbetinde bulundu. Bir gece rüyasında Şah-ı Nakşibend Buhari hazretlerinin huzurunda tövbe ettiğini görüp tasavvufa karşı olan istek ve arzusu iyice fazlalaştı. Bir ara Keşmir’e gidip Baba Vali’nin sohbetine devam etti. Baba Vali’nin vefatından sonra bir hoca aramaya başladı.

Muhammed Bakibillah Maveraünnehr şehirlerinden birine giderken, bir gece rüyasında Mevlana Hacegi İmkenegi ona; “Ey oğul! Senin yolunu gözlüyordum” buyurdu. Mevlana Hacegi İmkenegi’nin huzuruna kavuşup, çok yardım ve ihsanlar gördü. Hocası onun yüksek hallerini dinledikten sonra, üç gün üç gece birlikte yalnız bir odada sohbet ettiler. Hacegi İmkenegi, Muhammed Bakibillah’ı kısa zamanda tasavvufta yetiştirip, yüksek derecelere kavuşturdu.

Muhammed Bakibillah, hocası Muhammed İmkenegi’nin sohbetinde yetişip icazet aldıktan sonra, onun emriyle Hindistan’a gidip, bir sene Lahor’da kaldı. Oradaki alimler ve fadıllar sohbetine gelip, istifade ettiler. Sonra Delhi’ye gidip, vefatına kadar orada kalarak, insanlara doğru yolu anlattı. İki-üç sene gibi kısa bir müddet irşad makamında bulunmasına rağmen, pekçok alim ve evliya yetiştirdi. Yetiştirdiği büyüklerin başında, kendisinden sonra halifesi olan, hicri ikinci bin yılının müceddidi, İslam alimlerinin gözbebeği İmamıRabbani Ahmed Faruki Serhendi gelir. İmamı Rabbani yetişip kemale gelince, Muhammed Bakibillah bütün talebesinin yetiştirilmesini ona bıraktı. Bunlar arasında Hace Ubeydullah ve Hace Muhammed Abdullah adındaki oğulları da vardı.

Muhammed Bakibillah, kırk yaşında iken, 1603 (H.1012) yılında Delhi’de vefat etti. Türbesi, Kutabrol denilen yerde bulunmaktadır.

ESERLERİ:
1) Külliyat-ı Bakibillah: Bir kitap halinde toplanmıştır.
2) Mektupları: Berekat kitabı içinde yer almaktadır.
3) Ruba’iyyat: Bu eserini İmamıRabbani hazretleri, Şerh-i Ruba’iyyat adıyla şerh etmiştir.

HAKKINDA YAZILANLAR

Muhammed Bakibillah hazretlerinin hayatı, menkıbeleri ve kerametleri Berekat, Hadarat-ül-Kuds ve Külliyat-ı Bakibillah kitaplarında uzun anlatılmaktadır.
ÖZELLİKLERİ:

Muhammed Bakibillah, daima hallerini gizlerdi. Çok tevazu sahibiydi. Sual soranlara zaruret miktarınca, kısa cevap verirdi. Müslümanlara çok yardım eder, iyi işlerinde onlara faydalı olmaktan asla kaçınmazdı. Alimlere ve büyüklere aşırı hürmetleri vardı.

Bir gün adamın birisi ona karşı haddini bilmeden edepsizlik yapıp, bağırıp çağırmaya başladı. O kimseye acıyıp yüzünden terini sildi ve birkaç altını da ona hediye etti. Adam sakinleşti. Bu hali görenler: “İşte o zaman yeryüzünde melek sıfatlı bir insan bulunduğunu gözümüzle gördük” demişlerdir.

Bir kadının üç-dört yaşındaki çocuğu yüksek bir yerden düşüp kulaklarından kan gelmişti. Zor nefes alıyordu. Annesi şaşkın bir halde çocuğunu Bakibillah hazretlerinin huzuruna getirip durumu anlatınca, bir tıp kitabı isteyip; “Anlıyorum ki bu çocuk ölmeyecek” buyurdu. Orada bulunanlar, hayretler içinde kalıp neticeyi beklediler. Biraz sonra onun duası bereketiyle çocuğun eskisi gibi sağlam hale geldiğini gördüler.

Bir gün talebelerinden birinin bir yorgana ihtiyacı oldu. Hatırından hocasından istemeyi düşündü. Daha o istemeden; “Falan dervişe ve yorgana ihtiyacı olanlara yorgan veriniz” buyurdu.
Yemek pişirenin abdestli, hatta huzur ve safa sahibi olmasını, yemek pişirirken çarşı, pazar, dünya kelamı konuşulmamasını söylerdi. “Huzur ve ihtiyat sahibi olmayanın yemeklerinden bir duman çıkar ki, feyz kapısını kapatır ve feyzin gelmesine vesile olan temiz ruhlar, kalp aynasının karşısında durmaz” buyurmuştur.
Muhammed Bakibillah hazretlerinin mektuplarından kırk bir tanesi, Zübdet-ül-Makamat kitabının sonuna ilave edilmiştir. Mektuplarından altıncısını Şeyh Taceddin’e göndermiştir. Bu mektubunda buyuruyor ki:

“Devamlı abdestli bulunmak; helal yemeye dikkat etmek, bütün günahlardan, gıybetten, söz taşıyıcılıktan, mümini aşağılamaktan, Müslümana düşman olmaktan, kin tutmaktan, eli altında olanlara kızmaktan ve sert davranmaktan sakınmak lazımdır. Bizim yolumuzun esası budur. Bunlarsız iş sağlam olmaz. Ama bu sayılanlarda arada bir gevşeklik olursa, bu işi, yani büyüklerin verdiği vazifeleri ve o yolun icablarını terk etmemeli, aksine tövbe ve istigfar etmeli, aldığı ve yapmakta olduğu vazifelere daha sıkı sarılmalıdır ki; “Muhakkak ki sevaplar, günahları götürür” mealindeki ayet-i kerimesinin sırrı ortaya çıksın. Doğru yolda bulunanlara selam olsun!”
Muhammed Bakibillah hazretleri buyurdular ki:

Kalbinde marifet-i ilahi isteği olmayanla sohbet etme, arkadaşlık yapma. İlmini; mevki, makam ve övünmek için vesile eden alimlerden, aslandan kaçar gibi kaçın.

Oruç tutmak, Allahu Teala’nın sıfatıyla sıfatlanmaktır. Zira Allahu Teala, yemekten ve içmekten münezzehtir.

Müslümanlık; yapmak, yaşamak, ahkam-ı ilahiyeyi yerine getirmek demektir.


Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Stalin’in Katlettiği Tatar Aydınları
   PKK’yı kuran 120 kişi
   ÜÇ BÜYÜKLERİN ŞEHİT FUTBOLCULARI
   Biyografik Araştırma Kitapları biyografimarket'te
   24 Haziran 2018 Milletvekili Listesi
   Dünyayı biçimlendiren 40 hikâye
   Tıva Kaynakça
   İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ DİZİN
   İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER
   AFRİN ŞEHİTLERİ

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com