Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Ömer Hakan Özalp

araştırmacı, yazar


düzeltmen, redaktör4 Ekim 1964 tarihinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. Babası öğretmen Abdulvahap Özalp, annesi ev hanımı Muhlise Özalp.

Çiçek Köyü İlkokulu (1976) ve Elbistan İmam Hatip Lisesi (1985) mezunu. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandı. Buradaki öğrenimini 1987 yılında terk etti. 1993 yılında Burdur'da askerlik yaptı.

Şamil, Sebil, Pınar, Emre ve İşaret Yayınları'nda düzeltmen ve redaktör olarak çalıştı. 1984 yılında Suudi Arabistan’ı gezip gördü.

Selam gazetesi, Dergah, İstanbul Araştırmaları, Kutadgubilig, Müteferrika, Tarih ve Toplum ve Umran dergilerinde yazdı.

ESERLERİ:

Telif Eserleri:

1.“Hoca, Şeyh, Siyasetçi Yeşilzade Mehmed Salih Efendi”, İstanbul Araştırmaları, 6, Yaz 1998, s. 105–178. (ve ayrı-basımı) (biyografik)

2.Hoca, Şeyh, Siyasetçi Erzurumlu Muhammed Salih Efendi, Erzurum Kitaplığı, İstanbul, 1999, 302 s. (biyografik)

3.“Siyaset dehlizlerinde kaybolmuş bir asker: Manavoğlu Nevres Bey”, Müteferrika, Kış 2000, s. 55-86. (biyografik)

4.Rızaeddin bin Fahreddin, Kazan'la İstanbul Arasında Bir Alim, Dergah Yayınları, İstanbul, 2001, 480 s.(biyografik)

5.Mehmet Ubeydullah Efendi'nin Malta, Afganistan ve İran Hatıraları, Dergah Yayınları, İstanbul, 2002, 344 s. (biyografik)

6.Bir Kütüphane Aşığı ve Araştırma Sevdalısı: Mustafa Gökmen, İstanbul, 2003, 128 s. (Kubbealtı Fotokopi'de fotokopi yoluyla kitaplaştırma)(biyografik)

7.Ulemadan Bir Jöntürk: Mehmed Ubeydullah Efendi, Dergah Yayınları, İSTANBUL, 2005, 600 s. (biyografik)

8. Elbistanlı Nakiboğlu, Mustafa Kamil Efendi-Nebeviyye Tarikatı ve Minhâcü’l-Mü’minîn Risalesi, Özgü Yayınları, İstanbul, 2007, 240 s.

Yayınlanan Diğer Eserleri (Çeviriler, Sadeleştirmeler, Derlemeler, v.s.)

1.“Birinci Meclis üyesi Yeşilzade Muhammed Salih anlatıyor”, Selam, sayı: 100–104, 24-30 Temmuz—21-27 Ağustos 1995 (Yeşilzade'nin yazma tercüme-i halinin sadeleştirilmesi).

2.İlahi Adalet, Mustafa Sabri Efendi–Musa Carullah Bigiyef, Pınar Yayınları, İstanbul, 1996, 362 s. (Osmanlıca ve Tatar Türkçesi'nden notlarla sadeleştirme)
Üç kitaptan oluşmaktadır:
a)Yeni İslâm Müctehidlerinin Kıymet-i İlmiyesi (15-252);
b)Rahmet-i İlahiye Bürhanları, Musa Carullah Bigiyef (253-341);
c)İnsanların Akîde-i İlahiyelerine Bir Nazar, Musa Carullah Bigiyef (343-362).

3.Şiirler (Ateşpare ve Şerare), Muallim Naci, Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul, 1996, 197 s. (Ateşpare kısmının Osmanlıca'dan hazırlanması)

4.“İzmir Mebusu Mehmed Ubeydullah Efendi'nin Kaleminden: Aile Hukuku 1-9”, Selam, 28 Eylül–6 Ekim 1997. (Ubeydullah Efendi'nin Müslümanlığa Göre Bir Erkek Dört Karı Alabilir mi, Alamaz mı adlı eserinin bazı kısımlarının sadeleştirilmesi)

5.İslâm'ın Avrupa'ya Son Sözü, Hüseyin Kâzım Kadri, Pınar Yayınları, İstanbul, 1999, 187 s. (Osmanlıca'dan sadeleştirme)

Hüseyin Kâzım Kadri'nin şu eserlerinden oluşmaktadır:
a)Felaha Doğru (15-42);
b)İstikbale Doğru (43-96);
c)Hak ve Hakikat (97-148);
d)İslâm'ın Avrupa'ya Son Sözü, (Abdülhak Bağdâdî'den tercüme) (149-172);
e)“Yeni ilm-i kelâm” (173-187).

6.Türkiye'de ve Türk Ordusunda Almanlar, Kâzım Karabekir, İstanbul, 2001, 344 s. (Osmanlıca yazma aslından hazırlama)

7.Tarihte Almanlar ve Alman Ordusu, Kâzım Karabekir, İstanbul, 2001, 278 s. (Osmanlıca yazma aslından hazırlama)

8.Tarih Boyunca Türk-Alman İlişkileri, Kâzım Karabekir, İstanbul, 2001, 496 s. (Osmanlıca yazma aslından hazırlama)

9.İktisat Esaslarımız, Hatıra ve Zabıtlarıyla 1923 İzmir İktisat Kongresi, Kazım Karabekir, Emre Yayınları, İstanbul, 2001, 368 s. (Osmanlıca'dan yayına hazırlama)

10.1917-20 Arasında Erzincan'dan Erivan'a Ermeni Mezalimi, Kazım Karabekir, Emre Yayınları, İstanbul, 2000, 384 s.; yeni baskısı (4): Soykırım Yalanı, Emre Yayınları, İstanbul, 2004. (Osmanlıca'dan yayına hazırlama).

11.Arap Edebiyatında Deyimler ve Atasözleri/Sanihatü'l-Arab, Muallim Naci, Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul, 2002, 407 s. (Osmanlıca'dan sadeleştirme)

12.İslâm'da Hilafet, Babanzade Mustafa Zihni Paşa, Hilafet Risaleleri, c. 3, Meşrutiyet Devri içerisinde, İstanbul, 2003, s. 101-204 (Osmanlıca'dan hazırlama).

13.Bulgaristan Esareti ve Hatıralar–Notlar, Kazım Karabekir, Emre Yayınları, İstanbul, 2003, 334 s. (Osmanlıca yazma aslından hazırlama)

14.Musul Raporu, Emre Yayınları, İstanbul, 2003, 336 s. (Osmanlıca'dan sadeleştirme)

15.“Said Halim Paşa'nın İslâm'da Teşkilat-ı Esasiye Risalesinin Bilinmeyen Bir Tercümesi”, Kutadgu Bilig, 5, Mart 2004, s. 241-258. (ve ayrı-basımı)

16.Sürgünde Üç Ölüm, Enver, Talat ve Cemal Paşaların Bilinmeyen Yönleri, Emir Şekip Arslan, Truva Yayınları, İstanbul, 2004, (1-4. baskı), 158 s. (yayına hazırlama)

17. Kalem ve Kılıç Üstadı Şeyhülislam İbn Teymiyye ve Mücadelesi, Rızaeddin bin Fahreddin, Tatarca’dan Türkiye Türkçesi’ne çevirme, Özgü Yayınları, İstanbul, 2007, 208 s.

18. Dinî ve İctimai Meseleler, Rızaeddin bin Fahreddin, Tatarca’dan Türkiye Türkçesi’ne çevirme, Özgü Yayınları, İstanbul, 2007, 448 s.

19. Yâd-ı Mâzi ve Hayatımın Tarihi Meşrutiyetten Cumhuriyete Bir Hukukçunun Hatıraları, Ahmed Muhtar Nasuhoğlu, Osmanlıca yazmasından hazırlama, kardeşi Ayşe Raziye Özalp’la, Dergah yayınları, İstanbul, 2007, 320 s.

20. Elbistan Ağzı-Çiçek Köyü Örneği, Abdulvahap Özalp, yayına hazırlama, Özgü Yayınları, İstanbul, 2008, 464 s.

21. Bir Milletin Dirilişi, Hüseyin Kazım Kadri, Osmanlıca yazmasından sadeleştirme, kardeşi Mehmed Nizameddin Özalp’la, Pınar Yayınları, İstanbul, 2008, 421 s.

22. “İslâm’da Teşkilat-ı Esasiye”nin sadeleştirilmesi, Söz ve Adalet, 5, 2008.

23. “Türk-İslam teşkilat-ı medeniyesinden ahîler müessesesi”, Muallim Cevdet, Osmanlıca’dan sadeleştirme, İslam Fütüvveti ve Türk.
Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com