Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

İlker Alp

akademisyen, yazar1953 yılında Makedonya’nın Üsküp şehrinde doğdu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Genel Türk Tarihi Kürsüsü’nde lisans, 1981 yılında yüksek lisans, 1985 yılında ise Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde doktora programını tamamladı.

1983-1987 yılları arasında Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne 1989 yılında yardımcı doçent, 1993 yılında Doçent ve 1998 yılında profesör olarak atandı.
İdari Görevler

1992 -1996 : Balkan Araştırma Merkezi Müdürlüğü Trakya Üniversitesi
1993- 1996 : Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Trakya Üniversitesi
2004-…
1993- : Tarih Bölüm Başkanlığı Trakya ÜniversitesiUluslararası Kitap veya Kitapta Bölüm (Kongre Bildirileri Kitapları Hariç)

1. İlker Alp, Belge ve Fotoğraflarla Bulgar Mezalimi (1877 - 1989), (Trakya Üniversitesi yayınları), Ankara 1990.

2. İlker Alp, Bulgarian Atrocities, Documets and Photographs, Oxford Üniversitesi, 1988.

3. İlker Alp, Bulgar Zulmünü Günümüze Kadar İntikâl Ettiren Edirne ve Çevresindeki Şehitlikler, Ankara 1989.

Bu eser, Ehrenariedhöfe in Edirne und Umgebung, die Grausamken der Bulgaren bis in die Gegenward Bezeugen başlığıyla Almanca’ya çevrilerek İstanbul 1990”da yayınlandı.

Aynı eser, Sepultures, Temoins de L”Opression Bulgare A Edirne Et Ses Environs başlığıyla Fransızca’ya tercüme edilerek İstanbul 1990’da yayınlandı.

Aynı eser, Mekabiru’ş-Şuheda’Elleti Ta’kisü’z Zulme’l-Bulgari Hata’l-Yevm El-Mevcûdeti fi Edirne ve’l-Manatıku’l-Muhîtati Bihâ başlığı ile Arapça olmak üzere İstanbul’da 1990 yılında neşredildi.

Aynı eser İngilizce’ye tercüme edilerek İstanbul 1990’da yayınlandı.
Ulusal Kitap veya Kitapta Bölüm

1. İlker Alp, ”Misak-ı Millî Hedeflerinin Lozan Antlaşması’na Yansıması”, Türkler, XVI, Ankara 2002.

2. İlker Alp, ”Misak-ı Millî Hedeflerinin Lozan Antlaşması’na Yansıması”, Genel Türk Tarihi, XVIII, Ankara 2002Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. İlker Alp, “Türk Adı ve Atatürk’ün Türklüğe Bakışı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 9, Isparta 2003.

2. İlker Alp, Stabilirea Granitelor Nationale Cuprilejal Fondarii Turciei Moderne”, Hakses (Romanya Türk Demokrat Birliği Yayın Organı), No:11, Köstence-Romanya Kasım 1998.
Ulusal Hakemli Dergi Makaleleri

1.İlker Alp,"Tarihte Türklerin Bulgarlaştırması" Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 37, İstanbul Ağustos 1985.

(Bu makalenin özeti, “The Bulgarization of Turks” başlığı altında İngilizce yayınlanmıştır.)

2.İlker Alp,"Balkan Savaşları Esnasındaki Bulgar Mezâliminin Türkler ve Gayrimüslim Azınlıklar Tarafından Tel'îni", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı:26, İstanbul Nisan 1987.

3.İlker Alp,"Balkan Harbi ve Bulgar Mezâlimi ile İlgili Edirne Müzesi'nde Bulunan Birkaç Hatıra", Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı:5, İstanbul Mayıs 1987.

4.İlker Alp,"Ohri Türklerinde Martufal Âdetleri ve Martufal Mânileri" Türk Folklor Araştırmaları, (Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı), Ankara 1988.

5.İlker Alp,"Bulgaristan'ın Emperyalist Politikasında Yeni Bir Adım", Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 56, İstanbul, Ekim 1988. (Makalenin özeti “A New Step Forward in Bulgaria’s Imperialist Policy” başlığı altında İngilizce yayınlanmıştır.)

6.İlker Alp, Balkanlar ve Yugoslavya Olayları" Silâhlı Kuvvetler Dergisi, (Genelkurmay Askerî Stratejik Etüt Başkanlığı) Sayı: 332, Ankara, Nisan 1992.

7.İlker Alp,"Pomak Türkleriyle İlgili Bazı Gerçekler", Askerî Tarih Bülteni, (Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı), Sayı: 33, Ankara 1992.

8.İlker Alp,"SSCB'den BDT'ye, Silâhlı Kuvvetler Dergisi, (Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı), Sayı: 336, Ankara Nisan 1993.

9.İlker Alp,Türk Adı ve Türk Sözü", Askerî Tarih Bülteni, (Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı), Sayı: 36, Ankara 1994.

10.İlker Alp,"Batı Trakya Türkleri" (Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu), Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 33, Ankara 1996.

11.İlker Alp,"Atatürk ve Türk Gençliği", (Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu), Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 38, Ankara Temmuz 1997.

12.İlker Alp,"BDT(SSCB)'deki Türkler", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 109, İstanbul Ağustos 1997. (Makalenin özeti “Turks in the Commonwealth of İndependent States” başlığıyla İngilizce yayınlanmıştır.)

13.İlker Alp,"Balkan Yarımadası'ndaki Gelişmeler", Askerî Tarih Bülteni, Sayı:44, (Gnkur. Başk. ATESE Başkanlığı), Ankara 1998

14.İlker Alp, 27. "Mîsâk-ı Millî", Mîsâk-ı Millî ve Türk Dış Politikasında Musul Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Ankara 1998.

15.İlker Alp,”Makedonya Üzerindeki Mücadeleler ve Makedonya Cumhuriyeti”, Stratejik Analiz , S. 17, Ankara 2001.

16.İlker Alp,”Makedonya Üzerindeki Mücadeleler ve Makedonya Cumhuriyeti”, Makedonya Sorunu Dünden Bugüne, ASAM(Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi), Ankara 2002.

17. İlker Alp,”Atatürk ve Milli Sınırlarımız”, Polis Dergisi Özel Çanakkale Destanı Özel Sayısı, S.38, Ankara Ağustos 2004.
Uluslararası Hakemli Kongre ve Sempozyum Bildirileri

1. İlker Alp, Kosova'dan Türkiye'ye göç etmiş Türklerin Evlenme Âdetleri ve Törenleri, XXXIII. Yugoslavya Folklorcular Birliği Kongresi, Priştine, 24-28 Eylül 1986

2. İlker Alp, "Çağdaş Türkiye'nin kuruluşunda Milli Sınırların Tespiti (Misak-ı Milli), Interferente Culturale (Istorie, Plastica. Litarature) Galats (Galati)'da 16-18 Ekim 1998. (17 Ekim 1998’de Sempozyumun ikinci gününde oturum başkanlığı yaptı.)

3. İlker Alp, "Çağdaş Türkiye'nin kuruluşunda Milli Sınırların Tespiti (Misak-ı Milli), Köstence (Constanta) Teatrul "Fantasio", 1998.

4. İlker Alp, "Çağdaş Türkiye'nin kuruluşunda Milli Sınırların Tespiti (Misak-ı Milli), Ovidius Üniversity, Köstence, 1998.

5. İlker Alp, "Çağdaş Türkiye'nin kuruluşunda Milli Sınırların Tespiti (Misak-ı Milli), Romanya-Tatar-Türk-Müslüman Demokrat Birliği Merkezi, Köstence, 1998.

6. İlker Alp, "Çağdaş Türkiye'nin kuruluşunda Milli Sınırların Tespiti (Misak-ı Milli), Mecidiye (Medgidia), 1998

7. İlker Alp, "Çağdaş Türkiye'nin kuruluşunda Milli Sınırların Tespiti (Misak-ı Milli), Tulca 1998

8. İlker Alp, "Çağdaş Türkiye'nin kuruluşunda Milli Sınırların Tespiti (Misak-ı Milli), Romanya Türkleri Denmokrat Birliği Merkezi, Köstence 1998.

Ulusal kongre ve Sempozyum Bildirileri

1.İlker Alp, Bulgar Türk Devleti, Tarihte Türk Devletleri Sempozyumu (20-22 Mayıs 1985), Ankara 1987. (Bu tebliğ, Tarihte Türk Devletleri, C.1, Ankara 1987’de yayınlandı. Sözkonusu tebliğin özeti “Tarihte Türk Devletleri Tebliğ Özetleri’nde yayınlandı.)

2.Alp İlker: “Türklere Karşı Bulgar Mezalimi”, Arşiv Belgelerine Göre Bulgaristan’da Türk Varlığı Sempozyumu (21-22 Şubat 1986). (Bu sempozyumun panelinde “Bulgaristan’da Türklerin Dünü ve Bugünü” konusunda Bilgi verildi.)

3.İlker Alp, Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde Rumeli'nin Türkler Tarafından İskânı, Osmanlı Devleti'nin 707. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen III. Osmanlı Tarihi Sempozyumu, (9-11 Eylül 1988 Söğüt), Ankara 1989.

4.İlker Alp, Bugünkü Bulgaristan'da Türk Nüfusu, Bulgaristan'da Türk Varlığı ve Bölünmüş Aileler Sempozyumu (Trakya Üniversitesi), 1988, Edirne.

5.Alp İlker:”Bulgar Zulmü”, Aydınlar Ocağı (2 Temmuz 1989), Ankara.

6.Alp İlker:”Pomak Türkleri”, Balkanlarda Türk Varlığı Dünü ve Bugünü Sempozyumu (2-3 Mart 1992), Edirne.

7.İlker Alp, Osmanlı Döneminden İtibaren Türklerin Bulgarlaştırılması Faaliyetleri, Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Döneminde Bulgaristan'da Türk Yerleşimi Sempozyumu (Trakya Üniversitesi), 1989, Edirne.

8.İlker Alp, Devlet Adamı Atatürk, Atatürk'ün 55. Ölüm Yıldönümü Anma Töreni münasebetiyle Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nin düzenlemiş olduğu konferans, 10 Kasım 1993.

9.İlker Alp, Türkiye Cumhuriyeti'nin Balkan Devletleri ile İlişkileri, Trakya Birlik Genel Müdürlüğü'nce tertiplenen Atatürkçülük Konferansı, Edirne 1993.

10.Alp İlker:”Batı Trakya Türklerinin Hakları ve Yunan Yönetiminin Uyguladığı Baskılar”, Temel İnsan Hakları, Uluslararası Antlaşmalar ve Batı Trakya’daki Uygulamalar Paneli (22 Şubat 1995).

11.İlker Alp,”Atatürk ve Gençlik”, Atatürk’ün Edirne’ye Gelişinin 66. Yıldönümü Münasebetiyle Edirne Valiliği’nce Düzenlenen Tören (21 Aralık 1996), Edirne.

12.İlker Alp,”Çağdaş Türkiye’nin Kuruluşunda Millî Sınırların Tespiti”, Atatürk’ün Çağdaş Türkiyesi Paneli (29 Ekim 1997), Edirne.

13.İlker Alp,”Balkanlarda Son Gelişmeler ve Kosova”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün düzenlediği Konferans (26 Nisan 1999), İstanbul.

14.İlker Alp,”Yugoslavya’nın Dağılma Sürecinde Ortaya Çıkan Meseleler”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nin Düzenlediği Konferans (17 Mayıs 1919), Trabzon.

15.İlker Alp,”XX. Yüzyıla Girerken Balkanlar”, Osmanlı Devleti’nin 700. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Paneli (24 Mayıs 1999), Kırklareli.

16.İlker Alp,”Cumhuriyetin 77. Yılında Lozan Barış Antlaşması”, konulu Panel (24 Temmuz 2000).
Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com