Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Fikret  Türkmen

akademisyen1945 yılında Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Boğazlıyan'da, liseyi Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde bitirdi. 1963 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne kaydoldu. 1967 yılında mezun olarak Konya Erkek Lisesi Edebiyat öğretmenliğine atandı. 1968 yılında Atatürk Üniversitesinin açtığı sınavı kazanarak Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne halk edebiyatı asistanı oldu.

1969 yılında doktora yapmak üzere İstanbul'a, Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın yanına gönderildi. 1972 yılında "Âşık Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma" isimli doktorasını tamamladı.

1974 yılında Fransa'ya gönderildi. Paris'te Prof. Dr. Pertev Naili Boratav'ın yanında Sorbonne'daki folklor metodolojisi ve halk edebiyatı ile ilgili ders, seminer ve konferanslara katıldı.

1976 yılında Türkiye'ye döndü. 1978 yılma kadar Atatürk Üniversitesi'nde çalıştı. 1978 yılında Ege Üniversitesi'nde yeni açılan Sosyal Bilimler Fakültesi'ne (şu anki Edebiyat Fakültesi) naklen atandı.

1980 yılında "Tahir ile Zühre" isimli eseri ile doçent oldu. 1986 yılında "Nasreddin Hoca Fıkraları" konulu tezi ile de profesör oldu.

1992 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nün kurulmasında büyük rol oynadı ve kurucu müdür olarak görev aldı.

Türk destanları ve halk hikâyeleri üzerinde kendi çalışmaları dışında yüksek lisans ve doktora çalışmaları da yaptırdı. Türkiye'de "İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (İlesam) üyesidir. Ayrıca Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyesidir.

Yurt dışında ise ABD'de PIAC (Permanent International Altaistic Conferance), ABD ve Kanada'da "Turkish Studies Association", Fransa'da ESCAS (European Seminar on Central Asian Studies) daimi üyesidir.

Yurt içinde ve yurt dışında pek çok kongre ve konferansa katıldı. Yabancı dillerde (Fransızca, Rusça) makaleleri yayımlandı. İtalya'da Venedik Üniversitesi'nde 1974'te Türkiye'de basılan "Aşık Garip" kitabı kısaltılarak İtalyanca olarak yayınlandı.

TDK tarafından yayımlanmakta olan "Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi"nin Yayın Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Bununla beraber Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nde "Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi"ni yayınladı.

1992 yılında Azerbaycan Devlet Üniversitesi fahri doktora verdi.

1995 yılında Manas Destanı üzerindeki çalışmaları ve yayınladığı araştırmaları ile Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından "Manas-1000" nişanı ile ödüllendirildi.

1996 yılında Türkmenistan'ın en büyük ödülü olan "Uluslararası Mahdumkulu Ödülü" Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı tarafından 18 Mayıs'ta devlet töreni ile Fikret Türkmen'e verildi.

1997'de Kırgızistan Bilimler Akademisi, "Akademik Unvanı" verildi.

1998 yılında Kırgızistan'ın Çüy Üniversitesi Fikret Türkmen'e "Fahri Profesörlük" unvanı verdi.

Kazakistan İlimler Akademisi Kasım 1999'da Prof. Dr. Fikret Türkmen'e "Akademik" unvanı verdi ve Kazakistan İlimler Akademisi'ne üye olarak seçti.

UNESCO'nun katkılarıyla Kasım 1999'da kurulan ve merkezi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te olan "Dünya Milletleri Destanları, Milletlerarası Kurumu"nun Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Türk Dünyası'na yönelik başarılı çalışmalarından dolayı, 1999 yılında TÜRKSAV tarafından "Türk Dünyasına Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmalan Enstitüsü Müdürü ve Halk Bilimi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Eğitim Bilgileri:

- Lisans: Atatürk Üniversitesi, Türkiye, 1967
- Doktora: Atatürk Üniversitesi, Türkiye, 1972
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1980
- Profesörlük: Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye, 1986
İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)

- Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü, 1992-
- Ege Üniversitesi Senato Üyeliği, 1992-
- Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı, 1986-1992
- Ege Üniversitesi, Türkçe Öğretim Merkezi Müdürlüğü, 1983-1994
Mesleki Faaliyetleri (3 adet)

- Azerbaycan Yazarlar Birliği Üyeliği, 2006-Devam Ediyor
- Türk Dili Kurumu Yürütme Kurulu Üyeliği, 1993-2003
- Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği, 1992-2003
Uzmanlık Alanları

- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Halk Bilimi (Folklor) (2010501)

İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)

- "Mehmed Emin Efendi’nin Seyahatnamesi’ne Göre Eski Bir Türk Şehri: Dehistan", Bilig, S. 49, Ankara 2009, s. 205-220.
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (76 adet)

- “Altay Türkleri ve Balkan Türklerinin Düğünlerindeki Bazı Ortak Noktalar”, XVII. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu (13-18 Ağustos 2009), Bay Yayınları, Prizren-Kosova 2010, s. 145-151.
- “Komiklik ve Gülme Hakkındaki Görüşler ve Nasreddin Hoca Fıkraları”, Temrin, S. 15, İstanbul 2009, s. 50-53.
- “Türk Halk Tiyatrosunda Hareket Komiğine Bağlı Mizahi Unsurlar.” (Pınar Fedakar ile birlikte). Milli Folklor. C. 11, S. 82, Yaz 2009, s. 98-109.
- “Türk Mitolojisinde Su Kültü”, Vira, S. 33, İstanbul 2009, s. 56-58.
- 'Türkmen Edebî Geleneğinde Yunus Emre, Karacaoğlan, Mahtumkulu Çizgisi', Milli Folklor, C. 11, S. 84, Kış 2009, s. 18-22.
- 2009, “Necmeddin Kübrâ’nın ‘Zühd’ ve ‘Tevekkül’ Hakkındaki Görüşlerinin Türkmenistan ve Anadolu Tasavvufî Halk Edebiyatlarına Tesirleri” (Feyzullah Rahmankulov ile birlikte), Türkmen Ilmı Galkınış ve Halkara Gatnaşıklar Yolunda (Ilmı Makalalar Yıgındısı),
- Türkmen Edebî Geleneğinde Yunus Emre, Karacaoğlan, Mahtumkulu Çizgisi, Milli Folklor, C. 11, S. 84, Kış 2009, s. 18-22.
- “Kıbrıs Türk Edebiyatında Yer Alan Mizahî Şiirler Üzerine Bir Deneme”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Basımevi, C. VIII, S. I, İzmir 2008, s. 183-191. (Mustafa Yeniasır ile birlikte).
- “Mukayeseli Edebiyat ve Mukayeseli Folklor Çalışmaları Üzerine Görüşler”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Basımevi, C. VIII, S. II, İzmir 2008, s. 111-116.
- “Azerbaycan’daki Koç Şekilli Mezar Taşlarının Folklorik Açıdan Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Akçağ Yayınları, Ankara 2008, s. 503-512.
- “Türkmenbaşı, Türkmenistan ve Ruhname”, Türksoy, S. 22, Ankara 2007, s. 26–29.
- “Doğulu Konuların Rus Edebiyatında İşlenmesi Meselesi”, Turkish Studies, Osman Nedim Tuna Armağanı, C. 2/2, 2007, s. 680–689.
- “İssledovaniya po Yazıku, Literature i Kulture Altayskix Tyurkov, İzdannıe v Turtsii” (Altay Türkçesi, Edebiyatı ve Folkloruyla İlgili Türkiye’de Yapılan Çalışmalar), Bilim Dergisi 2007-3, İnstitut Altaystiki im. S.S. Surazakova, Gorno-Altay-Altay Cumhuriyeti, 2007, s. 116-120.
- “Gaspıralı İsmail Bey’e Göre ‘Fikirde Birlik’ İdeali”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Basımevi, C. V, S. I, İzmir 2005, s. 107–111.
- “Osmanlı Döneminde Önemli Olayların Âşık Şiirlerindeki Akisleri”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Basımevi, C. V, S. II, İzmir 2005, s. 293–298.
- “Er Töştük Destanındaki Stereotype Motiflerin Analizleri”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Basımevi, C. VI, S. I, İzmir 2005, s. 235–239.
- “Dede Korkut Hikâyelerinde Ara Sözler (Digression)”, Festschrift für Barbara Kellner-Heinkele zu ihrem 60, Scripta Ottomanica et Res Altaicae, Göttingen 2002, s. 351–357: [Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, 1998/1, Ankara 2004, s. 153–160.]
- “Manisa’da Mesir Bayramı”, Manisa Dergisi, Manisa’yı ve Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Yayınları, S. 28, Manisa 2004, s. 9–14.
- “Azerbaycan'da Eğitim Sistemine 'Millî Kimlik' Kazandıran Şair Abdulla Şaik'te Halk Edebiyatı Geleneği”, 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği, (Muzaffer Özdağ’a Armağan), C. IV, ASAM Yayınları, Ankara 2003, s. 95–100.
- “Halk Edebiyatında Ali Şir Nevayi ile İlgili Yaratmalar”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, C. IV, S. 1, Afyon 2002, s. 25–35.
- “Türk Destanları ve Halk Hikâyelerinde Ölümden Sonra Dirilişin İfade Ediliş Şekilleri”, Türk Dünyası Kültür, Sanat, Haber ve Araştırma Dergisi, Türksoy Yayınları, S. 2, Ankara 2001, s. 15–19.
- “Ruhname Çağı Yakalamanın Aydınlık Yoludur”, Yeni Avrasya Stratejileri, Ruhname ve Türkmenistan Özel Sayısı, Ankara 2001, s. 21–29.
- “Atatürk ve Millî Kültür”, Türk Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, S. 458, Ankara 2001, s. 321–326.
- “Romanya Tatarları Arasında Yaşayan Ortak Destan ve Hikâyelerimiz”, Türk Dili, TDK Yayınları, S. 600, Ankara 2001, s. 698–706.
- “Eski Türklerin İnançlarında Tabiat Kültü”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Yayını, S. III, İzmir 1999, s. 175–181.
- “Doğu ve Batı Dünyasında Mizah Anlayışı”, Türk Kültürü Araştırmaları (F. Köprülü Armağanı), Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Y. XXXIV/1–2, 1996, Ankara 1998, s. 173–186.
- “Mehmet Emin Resulzâde’nin Bilinmeyen Evrakı Arasında Bulunan ‘Hâkânî’ Adlı Makalesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, C. XXVIII, İstanbul 1998, s. 505–509.
- “Yozgat’ın Kültür Tarihimizdeki Yeri”, Sıla Dergisi, S. 3, Yozgat 1997, s.13: Sıla Dergisi S. 4, Yozgat 1997 s. 18–19.
- “Günümüzde Mizah Teorileri ve Nasreddin Hoca Fıkraları”, Türk Yurdu, S. 114, Ankara 1997, s. 21–24.
- “Günümüz Türkmen Şiirinin Önemli Temsilcilerinden Biri: Berdinazar Hudaynazarov”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, TDK Yayınları, S. 3, Ankara 1997, s. 20–32.
- “75. Ölüm Yıldönümünde Türk Soylu İlk Türkolog Nikolay Feodoroviç Katanov”, Türk Dili, TDK Yayınları, S. 545, Ankara 1997, s. 483–490.
- “Anadolu Halk Şairlerinin Şiirlerinde Türkmenler”, Türk Dili, TDK Yayınları, S. 546, Ankara 1997, s. 529–545.
- “Certains Types Humoristiques Arabes Et Persans Dans L’Humour Anatolien”, Historical and Linquistic Interaction Between Inner-Asia and Europe, Szeged-Macaristan 1997, s. 375–380.
- “Türkî Milletlerniñ Toy-Tökünlerindeki Çoçku Çeçiş En’enesi Toğrısıda” (Türk Düğünlerindeki Saçı Geleneği Üzerine), Miras Dergisi, S. 4, Urumçi 1997, s. 44–50.
- “Yeni Bir Oğuzname Yazmasında Cengiz Han ile İlgili Rivayetler”, Türk Kültürü Araştırmaları, (Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’a Armağan), Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Y. XXXII/1–2, 1994, Ankara 1996. s. 343–362.
- “M. Emin Resulzâde’nin Özel Defterindeki Türk Şairlerinden Seçtiği Şiirler”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, TDK Yayınları, S. I, Ankara 1996, s. 67–75.
- “Türkmenistan ve Anadolu Arasında İki Destan”, Turkologiya Beynelhalk Elmi Jurnal, Azerbaycan Elmler Akademiyası Nesimi Adına Dilcilik İnstitutu, Bakü-Azerbaycan 1996, s. 66–69.
- “Dil ve Millî Kültür”, Palandöken, S. XI, Erzurum 1996.
- “Anadolu Mizahında Bazı İran ve Arap Kökenli Mizah Tipleri”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Yayını, S. I, İzmir 1996, s. 1–7.
- “Mahtumkulu ve Tasavvuf Anlayışı”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Yayını, C. I, İzmir 1996, s. 9–23.
- “Yunus Emre’de Hümanizma”, Palandöken, S. 9, Erzurum 1994, s. 20–23.
- “Türk Ortak Yazı Dili Problemi”, Avrasya Etütleri, S. I, Ankara 1994, s. 81–86.
- “Anadolu Halk Kültüründe Devlet ve İktidar Anlayışı”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, S. VII, İzmir 1993, s. 1–6.
- “Sultan Galiev, Sırat Köprüsü ve Rinad Muhammedi”, Yeni Forum, C. 14, S. 293, Ekim 1993, s. 62–64.
- “Yunus Emre’nen Keçege Mehebbete”, Kazan Utları Dergisi, S. 10, Tataristan 1993, s. 173–177.
- “De la naissance à la mort” Sur le quelques croyances Anatolies”, Altaic Religions Relief and Practics, Budapest 1992, s. 389–394
- “Dede Korkut Hikâyelerinin Anadolu ve Rumeli’de Yaşayan Kolları”, Türk Kültürü Araştırmaları, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Y. XXIX/1–2, Ankara 1991, s. 345–369: [Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, 1988, Ankara 1994, s. 157–177: “Türkeli Gazetesi” 15 Haziran 1998.]
- “Batı Anadolu’da Doğumdan Ölüme Bazı İnanmalar Üzerine”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, S. VI, İzmir 1991, s. 21–28.
- “Deux Epopès Entre Türkmenistan et Anatolie”, L’Asie Centrale et ses Voisins, Paris-İnalco 1990, s. 121–129.
- “La Survie de Certaines Croyances et Coustumes Turque Anciennes en Anatolie”, Aspects of Altaic Civilization –III, Indiana-ABD 1990, s. 223–229.
- “Tahir ile Zühre’nin Anadolu ve Özbek Varyantları”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, 1986, Ankara 1989, s. 83–88.
- “Anadolu’da Türkmen Destanı Yusup Ahmet’in Bir Varyantı”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, S. V, İzmir 1989, s. 1–5.
- “Köroğlu Hikâyelerinin Anadolu ve Türkmen Varyantları”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, S. V, İzmir 1989, s. 7–12.
- “Köroğlu’nun Özbek Varyantları”, Millî Folklor, Türk Dünyası Özel Sayısı, Ankara 1989.
- “Anatoliskıy i Uzbekskıy Variantı Skazaniye O Tahire i Zühre”, Sovetskaya Turkologıya, S. 3, Bakü-Azerbaycan 1987, s. 63–67.
- “Ege’de Efe Hikâyeleri”, Millî Kültür, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, S. 56, Ankara 1987, s. 38–40.
- “Anadolu’da Yaşayan Bazı Eski Türk İnançları ve Âdetleri Üzerine”, Türk Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Y. XXV, S. 294, Ankara 1987, s. 630–633.
- “Les Aires d’Expansiton des Anecdotes de Nasreddin Hoca”, Makedonsky Folklor, XIX, S. 38, Skopye-Yugoslavia 1986, s. 23–31.
- “Türkçe Söyleyen Ermeni Aşuğları”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, S. IV, İzmir 1985, s. 1–9.
- “Kazan’da Bulunan Yeni Bir Oğuzname Nüshası Üzerine”, Millî Folklor, S. 26, 1985, s. 4–7: [Türkmen Dili ve Edebiyatı Dergisi, S. 5, Aşgabat-Türkmenistan 1993: Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, S. VII, İzmir 1993, s. 7–18: Uluslararası Türk Dili Konferansı Bildirileri (26 Eylül–1 Ekim 1992), Ankara 1996, s. 425–433.]
- “Köroğlu Hikâyelerinin Yayılma Sahaları ve Menşei Meselesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, S. IV, İzmir 1985, s. 9–19: [V. Milletler Arası Türkoloji Kongresi-Tebliğler (23–28 Eylül 1985), İst
- “Halk Kültüründe Az Kullanılan Bazı Nazım Şekilleri ve Türleri”, Türk Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Y. XXIV, S. 270, Ankara 1985, s. 358–366: [Uluslararası Türk Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresi (Konya 26–28 Ekim 1984), Türk Halk Edebiyatı ve Folklorunda Yeni Görüşler, C. II, Konya 1985, s. 84–91.]
- “Nasreddin Hoca Fıkralarının Yayılma Sahaları”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, S. III, İzmir 1984, s. 141–152.
- “Türk Halk Hikâyeleri ile İlgili Bir Araştırma: Elif ile Mahmut”, Türk Folklor Araştırmaları, İstanbul 1984, s. 55–84. (Edith Fischick’ten Tercüme-Dr. Adnan Şenocak’la birlikte.)
- “Prof. Dr. Harun Tolasa”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. S. II, İzmir 1983, s. 2–4.
- “Ermeni ve Gürcü Yazılı Kaynaklarında Köroğlu’na Ait Şiirler”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, S. II, İzmir 1983, s. 173–182.
- “Türk-Ermeni Halk Edebiyatı Münasebetleri”, Türk Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Y. XX, S. 225, Ankara 1982, s. 146–152.
- “Türk-Ermeni Âşık Edebiyatı İlişkileri”, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, S. 3, İstanbul 1982, s. 13–20.
- “Garaoğlu Destanı”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, S. I, İzmir 1982, s. 47–59.
- “Ermeni Harfleriyle Yazılmış Bir Meddah Hikâyesi: Kapucubaşı”, Türk Folklor Araştırmaları Yıllığı, 1976, Ankara 1977, s. 277–295.
- “Erzurum’da Düğün Âdetleri ve Düğün Türküleri”, Türk Kültürü, Türk Kültürünü Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Y. XV, S. 177, Ankara 1977, s. 565–572: [Palandöken, S. l, Erzurum 1988, s. 24–26.]
- “Ermeniler Arasında Türk Halk Hikâyeleri”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, S. 7, Erzurum 1976, s. 17–23.
- “Erzurum’da Halk Hikâyeciliği”, Türk Edebiyatı Dergisi, C. 3, S. 34, İstanbul 1974, s. 33–34.
- “Azerbaycan’da Halk Hikâyeleri Çalışmaları Hakkında Notlar”, Türk Kültürü, Türk Kültürünü Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Y. XI, S. 128, Ankara 1973, s. 648–651.
- “Âşık İshak Kemalî”, Türk Folklor Araştırmaları, C. 13, S. 262, İstanbul 1971.
- “Boğazlıyan’da Çiğdem Pilavı”, Türk Folklor Araştırmaları, C. 12, S. 242, İstanbul 1969.
Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (22 adet)

- “Kerem ile Aslı, Türk Halk Hikâyesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 25, Ankara 2002, s. 283–284.
- “Osmanlı Döneminde Türk Mizahı”, Osmanlı–Kültür ve Sanat Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, C. 9, Ankara 2000, s. 162–168.
- 0, “Türk Edebiyatı. a) Halk Edebiyatı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 17, İstanbul 1998, s. 488–491.
- “Muamma”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (Devirler/İsimler/Eserler/Terimler), C. 6, Dergâh Yayınları, İstanbul 1986, s. 407–408.
- 0, “Lebdeğmez”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (Devirler/İsimler/Eserler/Terimler), C. 6, Dergâh Yayınları, İstanbul 1986, s. 75.
- “Lügaz”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (Devirler/İsimler/Eserler/Terimler), C. 6, Dergâh Yayınları, İstanbul 1986, s. 102–103.
- “Latif Şah Hikâyesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (Devirler/İsimler/Eserler/Terimler), C. 6, Dergâh Yayınları, İstanbul 1986, s. 70–71.
- 0, “Köroğlu” (Hikâyesi), Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (Devirler/İsimler/Eserler/Terimler), C. 5, Dergâh Yayınları, İstanbul 1982, s.416–419.
- 0, “Kopuz”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (Devirler/İsimler/Eserler/Terimler), C. 5, Dergâh Yayınları, İstanbul 1982, s. 394–395.
- 0, “Kesikbaş Hikâyesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (Devirler/İsimler/Eserler/Terimler), C. 5, Dergâh Yayınları, İstanbul 1982, s. 293–294.
- 0, “Kerem ile Aslı Hikâyesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (Devirler/İsimler/Eserler/Terimler), C. 5, Dergâh Yayınları, İstanbul 1982, s. 283–285.
- 0, “Kerem Havaları”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (Devirler/İsimler/Eserler/Terimler), C. 5, Dergâh Yayınları, İstanbul 1982, s. 283.
- 0, “Kargış”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (Devirler/İsimler/Eserler/Terimler), C. 5, Dergâh Yayınları, İstanbul 1982, s. 196–197.
- “Erzurum’da Halk Hikâyesi ve Masal Anlatma Geleneği”, (Hazırlayan Ekip: Dr. Saim Sakaoğlu, Dr. Fikret Türkmen, Dr. Umay Günay, Ensar Aslan), Atatürk Üniversitesi 50. Yıl Armağanı, S. I, Erzurum 1974, s. 237–244.
- 0, “Köroğlu’nun Orta Asya Arapları ve Tacikler Arasındaki Varyantları”, Prof. Dr. Mehmet Kaplan’a Armağan, İstanbul 1984, s. 266–274.
- “Manas Destanı ve Anadolu Halk Edebiyatı”, Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, Haz: Emine Gürsoy-Naskali, TDK Yayınları, Ankara 1995, s. 110–115.
- “Türkiye’deki Altayistik Çalışmaları Üzerine Bazı Görüşler”, Zeynep Korkmaz Armağanı, TDK Yayınları, Ankara 2004, s. 407–414.
- “Kazakistan’daki Bazı Önemli İnanç Merkezleri ve Bunların Yeniden Keşfedilmesi”, Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’e Armağan, Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, Ankara 2004, s. 649–658.
- “Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymân-Nâme İsimli Eserinin Yazılışı ve Nüshaları”, Edebiyat ve Dil Yazıları-Mustafa İsen’e Armağan, Ankara 2007, s. 591–597.
- “Azerbaycan’daki Koç Şekilli Mezar Taşlarının Folklorik Açıdan Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Akçağ Yayınları, Ankara 2008, s. 503-512.
- “Türk Dünyasının Büyük Şairi–Bahtiyar Vahabzade”, Yeni Azerbaycan Gazetesi, 21 Şubat 2009 (http://www.yeniazerbaycan.com/news/8086.html).
- “Osmanlı Döneminde Anadolu’da Teşekkül Eden Destanlar”, Osmanlı Devleti ve Bozok Sancağı, Türk Ocakları Yozgat Şubesi Yayınları, Yozgat 2000, s. 653-656.
Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (99 adet)

- "Vitézslav Hálek, İstanbul’a Yolculuğu ve Seyahatnamesi" (Zofie Rudova ile birlikte), I. Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, İstanbul 6-8 Mayıs 2010.
- "Bosna-Hersek’te Türk Kültürü", Uluslararası Osmanlı’dan Günümüze Bosna-Hersek Tarih ve Kültür Sempozyumu, Tuzla-Bosna-Hersek 09-11 Haziran 2010.
- "Halk Edebiyatı ve Fuzuli". (Pınar Fedakar ile birlikte). Hüseyin Gazi Vakfı, 19-21 Haziran 2009, Ankara.
- "Altay Türkleri ve Balkan Türklerinin Düğünlerindeki Bazı Ortak Noktalar" (Ferah Türker ile birlikte), XVII. Uluslararası Kıbatek Edebiyat Sempozyumu-Balkanlar Türk Kültürü ve Edebiyatı (Kosova: 13-18 Ağustos 2009).
- "Mary Lucy Jane Garbett’in ve Grace Ellison’ın Seyahatnamelerinde İstanbul" (Zofie Rudova ile birlikte), 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Ankara 5-10 Ekim 2009.
- "Türk Kültüründe ve Azerbaycan Mezar Taşlarında Su Kültü", KIBATEK Uluslararası Türk Kültüründe Deniz ve Deniz Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri & (Şiir, Öykü ve Deneme) (Antalya 28 Nisan-2 Mayıs 2008), Ankara 2008, s. 108-115.
- "Türkçenin Öğretilmesi ve Karşılaşılan Sorunlar", Gornıy Altay: Problemı Bilingvizma v Polikulturnom Prostranstve (Cbornik Nauçnıh Statey), Gorno-Altaysk Gosudarstvennıy Universitet, Gorno-Altay-Altay Cumhuriyeti 2008, s. 206-209.
- "Divanü Lugati’t-Türk’teki Etnonimler", Kaşgarlı Mahmud Bilimsel Türkolojinin Kurucusu, Aşgabat-Türkmenistan 21-22 Şubat 2008.
- "Modern Mizah Teorileri ile Nasreddin Hoca Fıkralarının Yorumu", Nasreddin Hoca Şenlikleri, Akşehir 7-10 Temmuz 2008.
- "Necmüddin Kübrâ’nın ‘Zühd’ ve ‘Tevekkül’ Hakkındaki Görüşlerinin Türkmenistan ve Anadolu Tasavvufî Halk Edebiyatlarına Tesirleri", Necmüddin Kübrâ Sempozyumu, Türkmenistan 26 Ağustos-5 Eylül 2008.
- "Modern Mizah Teorilerinde Uyumsuzluk Teorisi ve Nasreddin Hoca Fıkraları", III. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Kıbrıs 25-28 Eylül 2008.
- "Balkanlarda Karacaoğlan ve Şiirlerinin Estetik Özellikleri", XVII. Uluslararası Balkan Sempozyumu, Ohri 6-10 Ekim 2008.
- "İlk Türk Dili Öğreticisi ve Folklor Derleyicisi Olarak Kaşgarlı Mahmut’un Metodu Hakkında", VI. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, Ankara 20-25 Ekim 2008.
- "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Problemler", I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Programı (Başkent Üniversitesi), Ankara 20-21 Kasım 2008.
- "The Ceremonies Celebrated in Karaites from the Birth of the Child to Starting School and its Comparison to Anatolia", Orientas Lietuvos Didziosios Kunigaikštijos Visuomenes Tradicijoje: Totoriai ir Karaimai (610th Anniversary of the Settlement of Tatars and Karaites in the Grand Duchy of Lithuania, 13–14 Eylül 2007), Vilnius Üniversitesi, Vilnius-Litvanya 2008, s. 196-203. (Ferah Türker ile birlikte).
- "Türk Çocuk Edebiyatında Denizlili Bir Yazar: Hasan Kallimci", Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri (6–7–8 Eylül Denizli), C. II, Denizli 2007, s. 416-420. (Arş. Gör. Adem Öger ile birlikte)
- 2007, "Aziz Mahmud Hüdâyî ve Zühdî Halk Edebiyatı", Aziz Mahmûd Hüdâyi Uluslararası Sempozyum Bildirileri (20–22 Mayıs 2005), C. I, (Üsküdar Belediyesi Sempozyum Tebliğleri III) Üsküdar Belediyesi Başkanlığı, İstanbul, s. 359–364.
- "Türkmen ve Anadolu Halılarındaki Ortak Motifler", I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildiri Kitabı, (9–15 Nisan 2006), Ankara 2007, s. 2161-2184.
- "Azerbaycan Mezar Kültüründe ‘At’", XIV. KIBATEK Edebiyat Sempozyumu (Gagauz Kültürü ve Edebiyatı) (6–10 Ekim 2007), TİKA Yayınları, Chışınau 2007, s. 247–256.
- "Türkmen ve Anadolu Halılarındaki Ortak Motifler", I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı (9-15 Nisan 2006) Bildiri Kitabı-V, Ankara 2007, s. 2161-2184.
- "Başkurt Asıllı Abdülkâdir İnan’ın Türk Folkloru ve Halk Edebiyatı ile İlgili Görüşleri ve Çalışmaları", Professor Dj.G.Kiekbaev i Problemı Sovremennoy Tyurkologii-Materialı Vserossiyskoy Hauçnoy Konferentsii, Ufa-Başkurdistan, 2006, s. 169-177.
- "Karacaoğlan’ın San’at Evreni", Ruhname ve Karacaoğlan’ın Edebî Mirası, Aşkabat-Türkmenistan 2–3 Mayıs 2006.
- "Hazırlık ve Sonuçlarıyla 1926 Bakü Türkoloji Kongresinin Türkiye’deki Akisleri", Türkoloji Kurultayının 80. Yıldönümü, Azerbaycan 23–25 Mayıs 2006.
- "Altay Türkçesi, Edebiyatı ve Folkloruyla İlgili Türkiye’de Yapılan Çalışmalar", 3. Bin Yılın Eşiğinde Türk Dilleri ve Edebiyatları Uluslararası Uygulamalı Kongresi, Gorno-Altay-Altay Cumhuriyeti 4–6 Temmuz 2006.
- "Geleneklerde ve İnançlarda Demir", VII. Milletlerarası Halk Kültürü Kongresi, Gaziantep 27 Haziran–1 Temmuz 2006 (Ferah Türker ile birlikte).
- "Doğulu Konuların Rus Edebiyatında İşlenmesi Meselesi", V. Rusya Şarkiyat Kongresi, Ufa-Başkurdistan 28–30 Eylül 2006.
- "Türk Folkloru: Örf, Âdet, Gelenek ve İnançlar", Türk Dünyası Dil, Kültür, Politika ve Ekonomi Forumu, Tayvan 25 Kasım–3 Aralık 2006.
- "Türk Dünyası Destan Projesi, Amaçları ve Önemi (Geleceği)", Türk Dünyası Dil, Kültür, Politika ve Ekonomi Forumu, Tayvan 25 Kasım–3 Aralık 2006.
- "Türk Dünyasının Dil ile Ortak Alfabe ve Bunda Yaşanan Sorunları", Türk Dünyası Dil, Kültür, Politika ve Ekonomi Forumu, Tayvan 25 Kasım–3 Aralık 2006.
- "Yabancı Öğrencilerin Türkçeyi Öğreniminde Yaşadığı Sorunlar", Türk Dünyası Dil, Kültür, Politika ve Ekonomi Forumu, Tayvan 25 Kasım–3 Aralık 2006.
- "Türk Dili, Folkloru ve Türk Dünyası", Türk Dünyası Dil, Kültür, Politika ve Ekonomi Forumu, Tayvan 25 Kasım–3 Aralık 2006.
- "M. Yu. Lermontov ve Âşık Garip Hikâyesi", X. Uluslararası Kıbatek Türk Edebiyatı Şöleni Bildirleri, (Kiev Uluslar Arası Üniversitesi), Kiev-Ukrayna 11–16 Mayıs 2005, s. 137–141.
- "Şah İsmail Hatayi’nin Alevi Bektaşiliği ve Alevi-Bektaşi Şairler Üzerindeki Etkileri", I. Uluslararası Şah Hatai (Şah İsmail) Sempozyumu Bildirileri (9–11 Ekim 2003), Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları, Ankara 2004, s. 317–328.
- "Türk Destanlarında ve Halk Hikâyelerinde Şahıslara, Kabilelere ve Yerlere Ad Verilmesi Âdet ve İnançları", V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri (20–26 Eylül 2004), TDK Yayınları, C. II, Ankara 2004, s. 2985–2991.
- "Halkbilim Müzeciliği ve Destanlarımız", Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu, Ankara 4–6 Mart 2004.
- "17. Yüzyılda Notaya Alınmış Köroğlu Türküleri Üzerine", "Ortak Türk Geçmişinden Ortak Türk Geleceğine" II. Uluslararası Folklor Sempozyumu, Bakü-Azerbaycan 17–20 Mart 2004.
- "Osmanlı Döneminde Önemli Olayların Âşık Şiirlerindeki Akisleri", 16. Ciepo Sempozyumu, Varşova-Polonya 14–19 Haziran 2004.
- "Türk Destanlarında Rakip Tipler ve Milletler", 37. ICANAS kongresi, Moskova 16–24 Ağustos 2004.
- "Er Töştük Destanındaki Bazı Stereotip Motiflerin Analizi", Türk Uygarlığının Dünya Uygarlığı İçindeki Yeri, II. Uluslararası Türk Uygarlığı Kongresi, (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türk Uygarlığı Araştırma Merkezi), Bişkek-Kırgızistan 3–6 Ekim 2004.
- "Manisa Mesir Şenliği", Türk Halklarının Bayram Geleneği, Sivastopol-Kırım 5–7 Haziran 2003.
- "Karakalpakistan’da Destan Çalışmaları", VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (Mersin 18–22 Haziran 2001), Son Elli Yılda Türkiye Dışındaki Türk Halk Kültürü Çalışmaları Seksiyon Bildirileri, Kültür Bakanlığı-Hagem Yayınları, Ankara, 2002, s. 269–275.
- "Türk Destanlarına Göre Alplık, Alp–Erenlik ve Erenlik", V. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Bişkek-Kırgızistan 29 Mayıs–2 Haziran 2002.
- "Türk Yazıtlarında Millî Kimlik Hassasiyeti", I. Uluslararası Türkoloji Kongresi Türkoloji’nin Güncel Meseleleri ve Hedefleri, Türkistan-Kazakistan 9–12 Ekim 2002.
- "Türk-Hint Folkloru Arasındaki Etkileşim", Tarihte Türk-Hint İlişkileri Sempozyumu, Ankara 31 Ekim–1 Kasım 2002.
- "Kırgızistan’da Atalar Kültü ve Sosyal Hayattaki Rolleri", Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi, Ankara 23–28 Ekim 2001.
- "Tarih Boyunca Türk-Ermeni Kültür İlişkileri ve Günümüzdeki Olaylara Etkileri", Uluslararası Türk-Ermeni Tarih ve Kültür Sempozyumu, Ankara 27–28 Kasım 2001.
- "Bamsı Beyrek Hikâyesi’nin Yeni Bulunan Kahire Nüshası ile Türk Dil Kurumu Kütüphanesindeki Eksik Yazma Nüshası Hakkında", Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni Bildirileri (19–21 Ekim 1999), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000, s. 339–343.
- "Yazılı ve Sözlü Türk Halk Edebiyatı Ürünlerinin Karşılıklı Geçişlerinde Digression (Ara Söz): Bey Böyrek Hikâyesi’nin Kahire Yazması Üzerine", Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı, (İLESAM), İçel 26–28 Mayıs 2000.
- "Formes de l’Expression de Reincarnation dans Les Récits Populaires et Les Epopés Turcs" (Türk Destanları ve Halk Hikâyelerinde Ölümden Sonra Dirilişin İfade Ediliş Şekilleri), 43. PIAC toplantısı, Belçika 3–8 Eylül 2000.
- "Orhun Yazıtlarındaki Bazı İfade Kalıpları Üzerine", 4. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Çeşme-İzmir 25–29 Eylül 2000.
- "Kerem ile Aslı Hikâyesinin Türkmenistan ve Türkiye Varyantları ve Bakış Açılarının Yansımaları", Türkmenistan’ın Kültürel Mirası: İç Kökenleri ve Günümüzdeki Bakış Açıları Uluslararası Konferansı, Aşkabat-Türkmenistan 10–13 Ekim 2000.
- "Günümüz Halk Şiirinde Kullanılan Şekil ve Türlerin Dîvânü Lûgati’t-Türk’teki İlk Örnekleri", Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri (7–8 Mayıs 1999), Türksoy Yayınları, Ankara 1999, s. 30–35.
- "1926, I. Bakü Türkoloji Kongresi ve Akisleri", 3. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri (22–30 Eylül 1996), TDK Yayınları, Ankara 1999, s. 1175–1180.
- "Ahmet Yesevî ve Anadolu Halk Edebiyatı", Uluslararası III. Türk Kültürü Kongresi Bildirileri (Ankara 25–29 Eylül 1993), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1999, s. 509–516.
- "Türkmenistan’da Mizah Tipleri", VII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, (Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü), İstanbul 8–12 Kasım 1999.
- "Dede Korkut Kitabı’nın Türk Kültürü Bakımından Önemi", Uluslararası Dede Korkut Sempozyumu, (Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi), Lefkoşa-KKTC 17 Kasım 1999.
- "Dede Korkut’un Kültür Hayatımızdaki Yeri", 1300. Yılında Oğuz’un Destanı Dede Korkut Sempozyumu, (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı), İstanbul 4–5 Aralık 1999.
- "Ortak Yazı Dilinin Oluşmasında Yazarların Rolü", II. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı Bildirileri (8–10 Aralık 1994), Ankara 1998, s. 228–232.
- "Culte de Nature en Croyances des Anciens Turcs", 41. PIAC toplantısı, Helsinki-Finlandiya 5–10 Temmuz 1998.
- "Romanya Tatarları Arasında Yaşayan Ortak Destan ve Hikâyelerimiz", Tatarların Geçmişi, Şimdiki Durumu, Geleceği ve Türk Dünyasındaki Yeri, Romanya 7–10 Ekim 1998.
- "Dede Korkut Hikâyelerinde Ara Sözler (Digressions)", Uluslararası II. Dede Korkut Kolokyumu, Bakü-Azerbaycan 21–26 Aralık 1998.
- "Modern Mizah Teorilerine Göre Nasrettin Hoca Fıkralarının Yorumu", Uluslararası Nasrettin Hoca Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri (İzmir 24–26 Aralık 1996), Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1997, s. 47–52.
- "Zeki Velidi Togan ve Abdülkadir İnan’ın Türk Destanları Hakkındaki Çalışmaları", Uluslararası Türkoloji Kongresi, Ufa-Başkurdistan 9–13 Haziran 1997.
- "Théories D’Humour Et Nasrettin Hodja" (Mizah Teorileri ve Nasrettin Hoca), 35. ICANAS Kongresi, Budapeşte-Macaristan 7–12 Temmuz 1997.
- "Türkî Milletlerniñ Toy-Tökünlerindeki Çorçku Çeçiş En’enesi Toğrısıda" (Türk Düğünlerindeki Saçı Geleneği Üzerine), "Millî Folklor-Bugünkü Toplum" adlı kongrede sunulan bildiri, Çin Halk Cumhuriyeti-Urumçi 15–17 Ağustos 1997.
- "Kırk Kız Destanında Görülen Bazı Motifler Üzerine", Halık Aralık İlim ve Teori Konferansı, Nukus-Karakalpakistan 10–12 Eylül 1997.
- "Halk, Halk Bilimi ve Halk Kültürü Üzerine", IV. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi (Atatürk Yüksek Kurumu-Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı), Ankara 4–7 Kasım 1997.
- "Firdevs-i Rumî’nin Süleymannamesi Yazılışı-Nüshaları ve Türk Destanları Açısından Önemi", "Dede Korkut’un 1300 Yıllığı" konferansı, Düz: Uluslararası Epos ve Folklor Problemleri Merkezi, Bakü-Azerbaycan 1–5 Aralık 1997.
- "Mizahta Üstünlük Teorisi ve Nasrettin Hoca Fıkraları", V. Uluslararası Türk Halk Kültürü Kongresi Seksiyon Bildirileri (24–25 Haziran 1996), Ankara 1996, s. 263–270: Türk Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Y. XXXIV, S. 403, Ankara 1996, s. 649–655.
- "Söz Sanatlarına ve Kelime Oyunlarına Dayalı Nasrettin Hoca Fıkraları Üzerine", Uluslararası Türk Dili Kongresi Bildirileri, TDK Yayınları, Ankara 1996, s. 351–356.
- "Certains Types Humoristiques Arabes Et Persans Dans L’Humour Anatolien" (Anadolu Mizahında Bazı İran ve Arap Kökenli Mizah Tipleri), 39. PIAC toplantısı, Szeged-Macaristan 16–21 Haziran 1996.
- "Anadolu Halk Şairlerinin Şiirlerinde Türkmenler", Dünya Türkmenler IV. Konferansı ve Dünya Türkmenleri Araştırma Semineri, Aşkabat-Türkmenistan 24–28 Ekim 1996.
- "Orta Asya-Anadolu Arasındaki Kültürel İlişkiler ve Sözlü Kültür Yolu", İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri (1–7 Temmuz 1993), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1995, s. 507–512.
- "Yunus Emre’nin Türk ve Dünya Edebiyatındaki Yeri", Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri (7–10 Ekim 1991), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1995, s. 53–59.
- "Manas Destanı ve Anadolu Halk Hikâyeleri", Manas–1000 Bişkek Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1995, s. 241–252.
- "Manas Destanı ve Anadolu’da Yaşayan Bazı Âdet ve İnanmalar ile İlişkileri", Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri (21–23 Haziran 1995), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, S. 97, Ankara 1995, s. 259–268.
- "Türkmen Şairi Dana Ata’nın Halk Şiiri Tarzındaki Oğuznamesi", Uluslararası Halk Kongresi, Eskişehir 7–9 Mayıs 1995.
- "Manas Destanı ve Anadolu Halk Hikâyeleri", Uluslararası Manas Destanı Sempozyumu, Bişkek-Kırgızistan 27–28 Ağustos 1995.
- "Ortak Yazı Dilinin Oluşmasında Halk Kültürünün ve Yazarların Rolü", II. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı, Ankara 8–10 Aralık 1994.
- "Yeni Bir Oğuzname Nüshasında Cengiz Han ile İlgili Rivayetler", 36. PIAC toplantısı, Almatı-Kazakistan 1–6 Haziran 1993.
- "Köroğlu Eposunun İki Varyantı", I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, Kazan-Tataristan 9–14 Haziran 1992
- "Kazan’da Bulunan Yeni Bir Oğuzname Nüshası Üzerine", Uluslararası Türk Dili Kongresi, Ankara 26 Eylül–1 Ekim 1992.
- "Yunus Emre’nin Anadolu’nun İslamlaşmasındaki ve Türkleşmesindeki Rolü", IV. Uluslararası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara 1991, s. 105–109.
- "La Conception d’etat et de puissance dans la culture populaire Anatolienne", 34. PIAC toplantısı, Berlin-Almanya 26 Haziran 1991.
- "Yunus Emre’nin Türk ve Dünya Edebiyatındaki Yeri", Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, (Atatürk Kültür Merkezi), Ankara 7–10 Ekim 1991.
- "Nasreddin Hoca Fıkralarında Söz ve Hareket Komiği", I. Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri (15–17 Mayıs 1989), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1990, s. 361–369.
- "‘De la naissance à la mort’ Sur le quelques croyances Anatolies" (Batı Anadolu’da Doğumdan Ölüme Bazı İnanmalar Üzerine), 33. PIAC toplantısı, Budapeşte-Macaristan 24–29 Haziran 1990.
- "Deux Epopées Entre Türkmenistan et Anatolie" (Türkmenistan ve Anadolu Arasında İki Destan), III. ESCAS Sempozyumu, Paris-Fransa 26–30 Haziran 1989.
- "Köroğlu Hikâyelerinin Anadolu ve Türkmen Varyantları", 31. PIAC toplantısı, Veimar-Almanya 12–18 Haziran 1988.
- "Dede Korkut Hikâyelerinin Anadolu ve Rumeli’de Yaşayan Kolları", "Türk Kültür Anıtı Olarak Dede Korkut Kitabı", I. Sovyet-Türk Kolokyumu, Bakü-Azerbaycan 1–8 Temmuz 1988.
- "Türkiye Dışında Karacaoğlan", III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri (İzmir 23–28 Haziran 1985), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, C. II, Ankara 1987, s. 387–394.
- "La Survie de Certaines Croyances et Coustumes Turque Anciennes en Anatolie" (Anadolu’da Yaşayan Bazı Eski Türk İnançları ve Âdetleri Üzerine), 30. PIAC toplantısı, Indiana University-ABD 16–30 Haziran 1987.
- "Les Variantes Anatoliennes Et Uzbeks du Recit ‘Tahir et Zühre’", 29. PIAC toplantısı, Taşkent-Özbekistan 12–16 Eylül 1986.
- "Les Aires d’Expansiton des Anecdotes de Nasreddin Hoca" (Nasreddin Hoca Fıkralarının Yayılma Sahaları), 9. Uluslararası Balkan Folklor Kongresi, Ohrid-Yugoslavya 7–9 Temmuz 1985.
- "Köroğlu Hikâyelerinin Yayılma Sahaları ve Menşei Meselesi", V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul 23–28 Eylül 1985.
- "Türk Halk Geleneğinde İbn-i Sina", I. Uluslararası İbn-i Sînâ Kongresi Bildirileri (17–20 Ağustos 1983), Millî Kütüphane Yayınları, Ankara 1984. s. 201–206.
- "Halk Kültüründe Az Kullanılan Bazı Nazım Şekilleri ve Türleri", Uluslararası Türk Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresi, Konya 26–28 Ekim 1984.
- "Türkçe Söyleyen Ermeni Aşuğları", IV. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul 20–25 Eylül 1982.
- "Türk Halk Hikâyelerinde Gökyüzü ile İlgili Alegoriler", I. Uluslararası Türk Folklor Semineri Bildirileri (8–14 Ekim 1973), Ankara 1974, s. 159–165.
Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (21 adet)

- "Modern Mizah Teorileri ile Nasreddin Hoca Fıkralarının Yorumu", Nasreddin Hoca Şenlikleri, Akşehir 7-10 Temmuz 2008.
- "XIX. Yüzyıl Anadolu Halk Şiiri ve Kastamonulu Âşık Kemalî", II. Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri (18–20 Eylül 2003), Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Kastamonu 2005, s. 149–153.
- "Şamanizm’den Günümüze Temel Değerlerimiz ve Ahilik", I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, (Kırşehir 12–13 Ekim 2004), Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yayınları, Kırşehir 2005, s. 921–930 (Mehmet Temizkan ile birlikte)
- "Bursa Yöresinde Evlilikle İlgili Olarak Kullanılan Bazı Terim ve Kavramların Kültürel Analizi", II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri (20–22 Ekim 2005), Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Sanat Kurulu Yayınları, C. II, Bursa 2005, s. 391–399.
- "Yörükler Arasında Bazı İnançlar Üzerine", I. Yörük Türkmen Kurultayı, Ankara 8–9 Ocak 2005.
- "Türk-Ermeni Halk Edebiyatı İlişkileri", Ermeni Araştırmaları I. Türkiye Kongresi Bildirgeleri (Ankara 20–21 Nisan 2002), ASAM Yayınları, C. II, Ankara 2003.
- "Gülme Teorileri ve Bursa Yöresi Yörük Fıkralarının Analizi", I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri (4–6 Nisan 2002), Uludağ Üniversitesi Yayınları, C. II, Bursa 2002, s. 367–375.
- "Türk-Ermeni Halk Edebiyatı İlişkileri", Tarih Boyunca Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, (Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi), İzmir 19 Mart 2001.
- "Osmanlı Döneminde Halk Nesrinin Dili", Osmanlı Türk Yazı Dili Bilgi Şöleni, (TDK), Ankara 21–22 Ocak 2000.
- "Türk Destanları Üzerindeki Çalışmalara Genel Bir Bakış", II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir 31 Mayıs–2 Haziran 2000.
- "Türkmenlerin Göktepe Direnişi ve Bunun Halk Şiirindeki Akisleri", XII. Türk Tarih Kongresi (12–17 Eylül 1994), TDK Basımevi, Ankara 1999, s. 385–416.
- "Yazılı Kaynaklardaki (Cönklerdeki) Bektaşi Şairlerin Şiirlerinde Görülen Yeni Şekiller", I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Sempozyumu Bildirileri (22–24 Ekim 1998), Ankara 1999, s. 339–356.
- "Dil ve Geleneksel Kültür", Radyo ve Televizyon Yayınlarında Türk Dilinin Kullanımı-Tebliğler, TRT Genel Müdürlüğü, Ankara 1999, s. 173–176.
- 'Bayramî Melamîliği ve Balıkesirli Şeyh Lütfullah Efendi', I. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir 1–2 Haziran 1998.
- "Alfabe Değişikliğinin Türk Dünyası Boyutu", 75. Yılında Cumhuriyet ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, (Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi), İzmir 20 Ekim 1998.
- "75. Ölüm Yıldönümünde Türk Soylu İlk Türkolog Nikolay Feodoroviç Katanov", III. Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, Çanakkale 30–31 Mayıs 1997.
- "Fıkra Teorileri ve Nasreddin Hoca Fıkraları", Türk Halk Edebiyatı Bilgi Şöleni (Konya 26–28 Ekim 1995), TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara 1995, s. 226–234.
- "Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Halkbilimi Anabilim Dalında Yapılan Bilimsel Çalışmalar", I. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu, Ankara 22–23 Aralık 1994.
- "Köroğlu’nun Özbek ve Ermeni Varyantları", Köroğlu Semineri Bildirileri (Bolu 5–7 Haziran 1982), Ankara 1983, s. 83–90.
- "Tarih Boyunca Türk-Ermeni Kültür İlişkileri", Türk Tarihinde Ermeniler Sempozyumu Bildirileri (26–27 Mayıs 1983), Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir 1983, s. 57–67: [Türk Dili, TDK Yayınları, S. 403, Ankara 1985, s. 605–613.]
- "Türk-Ermeni Halk Edebiyatı Münasebetleri", IV. Millî Türkoloji Kongresi, İstanbul 19–23 Ekim 1981.
Kitapları (19 adet)

- Türkmenistan Kültürü Araştırmaları, AKM Yayınları, Ankara 2010.
- Âşık Mevlüt İhsani’den Derlenen Halk Hikâyeleri, TDK Yayınları, Ankara 2009 (Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu ile birlikte).
- Karacaoğlan Araştırmaları, İzmir 2009 (Makaleler Antolojisi).
- Âşık Şevki Halıcı’dan Derlenen Halk Hikâyeleri, TDK Yayınları, Ankara 2009 (Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu ile birlikte).
- Âşık Şeref Taşlıova’dan Derlenen Halk Hikâyeleri, TDK Yayınları, Ankara 2008 (Nail Tan ve Mete Taşlıova ile birlikte)
- Kırgız Destanları III-Kocacaş Destanı, TDK Yayınları, Ankara 2007 (Gülsine Uzun ve Baki Bora Hança ile birlikte)
- Türk Dünyasında Köroğlu Anlatmaları (B. A. Garriyev), TDK Yayınları, Ankara 2007. (Yrd. Doç. Dr. Muvaffak Duranlı ve Dr. Feyzullah Rahmankulov ile birlikte)
- Kırgız Destanları VI-Manas Destanı (Sagınbay Orozbakoğlu), TDK Yayınları, Ankara 2007 (Şurubu Uraimova ile birlikte).
- Kazak Destanları IV-Kırım’ın Kırk Batırı (Murın Jırav (Serginbayev)), TDK Yayınları, Ankara 2007 (Yrd. Doç. Dr. Metin Arıkan ile birlikte).
- Türkmen Şiiri Antolojisi, Türksoy Yayınları, Ankara 1995. (Prof. Dr. Gurbandurdı Geldiev ile birlikte.)
- Manas Destanı Üzerine İncelemeler (Çeviriler I), TDK Yayınları, Ankara 1995.
- Manas Destanı, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1995. (Alimcan İnayet ile birlikte.)
- Halk Bilimi Yöntemi, (K. Krohn-J. Krohn’dan Çeviri), TDK Yayınları, Ankara 1995. (Günsel İçöz ile birlikte).
- Türk Halk Edebiyatının Ermeni Kültürüne Tesiri, Akademi Kitabevi, İzmir 1992.
- Sahada Folklor Derleme Teknikleri, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir 1992.
- Az i Ya (Olcas Süleymanov’tan Aktarma), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 1992. (Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu ve Mustafa Öner ile birlikte.)
- Letâif-i Nasreddin Hoca (Burhaniye Tercümesi)-İnceleme, Şerh, Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırmaları Dairesi Yayınları, Ankara 1989. [İlaveli İkinci Baskı: "Nasreddin Hoca Latifelerinin Şerhi (Burhaniye Tercümesi) Transkripsiyon, İnceleme, Metin", Akademi Kitabevi, İzmir 1999.]
- Tâhir ile Zühre Hikâyesi (İnceleme-Metin), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983. [İkinci Baskı: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1998.]
- Âşık Garip Hikâyesi Üzerinde Mukâyeseli Bir Araştırma, Baylan Matbaası, Ankara 1974. [İlaveli İkinci Baskı: Âşık Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma (İnceleme-Metin), Akçağ Yayınları, Ankara 1995.]
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)

- 2008, Araştırma Projesi, Türkmen Fikret 4/84 Ege Bölgesi Sözlü ve Yazılı Kültür Ürünlerinin Derlenmesi, Ege Üni.Araştırma Fonu,1984-1990. |
- Araştırma Projesi, Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi, 1998-2007, DPT ve TDK destekli.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (5 adet)

- Escas (Eurapean Seminar on Central Asian Studies) .
- İlesam (İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği ) .
- Piac (Permanent Internatıonal Altaistic Conferance)
- Türkish Studies Assocation (USA + Canada)
- UNESCO 'Dünya Milletleri Destanları, Milletlerarası Kurumu' Üyesi
Kazandığı Ödüller (9 adet)

- 2010, Tarsus Belediyesi tarafından 'Karacaoğlan Araştırma Ödülü' verilmiştir.
- 2009, ELGİNKAN tarafından 'Türk Kültürü Araştırma Ödülü' verilmiştir.
- 1999, Kazakistan İlim Akademisi, "Üyelik" ve "Akademik" ünvanı vermiştir.
- 1999, TÜRKSAV tarafından “Türk Dünyasına Hizmet Ödülü” verilmiştir.
- 1998, Kırgızistan Çüy Üniversitesi “Fahri Profesörlük” ünvanı vermiştir.
- 1997, Kırgızistan Bilimler Akademisi, “Akademik Ünvanı” vermiştir.
- 1996, Türkmenistan Cumhurbaşkanı S. Türkmenbaşı tarafından "Uluslararası Mahdumkulu Ödülü" verilmiştir.
- 1995, Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, “Manas-1000” Nişanı verilmiştir.
- 1992, Azerbaycan Devlet Üniversitesi (Mehmet Emin Resulzade Üniversitesi) Fahrî Doktora vermiştir.
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (74 adet)

- Yüksek Lisans, 2006, Gönül Beşirova, Güney Azerbaycan Sahasına Ait Beş Halk Hikâyesi Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Yüksek Lisans, 2005, Hatice Direk, Özker Yaşın (Hayatı, Şiirleri ve Şiirlerindeki Folklorik Unsurlar), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2005, Tarana Abdullayeva, “Molla Nasreddin” Dergisinin Azerbaycan Şiirine Katkıları, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2005, Tarana Abdullayeva, “Molla Nasreddin” Dergisinin Azerbaycan Şiirine Katkıları, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2004, Ceyda Öyke, Kırgızların Küçük Destanlarından Baktı Bolot, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2004, Bibigül Ospanaliyeva, Kazakistan’da Yapılan Mitoloji Çalışmalarının Analitik Bibliyografyası, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2004, Zofie Yükselova, İngiliz Kadın Seyyahlarından Lucy Mary Jane Garnett’in Seyahatnamesi ile Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey’in Hatıralarına Göre XIX. Yüzyılın Sonunda Türk Gelenekleri ve Görenekleri (Batılı ve Yerli Gözüyle Gelene...
- Yüksek Lisans, 2004, Bülent Bayram, Alankay Batır Destanı (Metin-İnceleme), Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2004, Gürol Pehlivan, Manisa (Merkez)’da Veli Kültü, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2004, Muvaffak Duranlı, Yakut Efsaneleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2004, Muvaffak Duranlı, Yakut Efsaneleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2003, Kairiya Sarkanbayeva, Jüsipbek Aymavıtov’un Hayatı ve Edebî Şahsiyeti, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2003, Tuğba Kaya, Osmaniye Halk Hikâyeleri Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2003, Ulanbek Alimov, Kırgızistan’da Akınlar ve Akınlık Geleneği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2003, Mustafa Yeniasır, Osman Türkay’ın Hayatı ve Hakkında Yazılanlar, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2003, Ramil Hüsnüllin, Tatar Mitolojisi Üzerine Yapılan Yayınların Bibliyografyası ve Bu Yayınların Analizi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2003, Burak Gökbulut, Mizah Teorileri ve Kıbrıs Türk Mizahı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2003, Erjena Aıourova, Buryat Mizahı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2003, Rabia Kocaaslan Uçkun, Gagauz Masallarının Tip ve Motif Yapısı Bakımından İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2003, Metin Arıkan, Kazak Sözlü Geleneğinde Arkaik Destanların Tipolojik Özellikleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2003, Mehmet Öcal Özbilgin, Zeybeklik Kurumu ve Zeybek Oyunları, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2003, Selami Fedakar, Özbek Destan Geleneği ve Rüstem Han Destanı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2003, Rabia Kocaaslan Uçkun, Gagauz Masallarının Tip ve Motif Yapısı Bakımından İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2003, Metin Arıkan, Kazak Sözlü Geleneğinde Arkaik Destanların Tipolojik Özellikleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2003, Mehmet Öcal Özbilgin, Zeybeklik Kurumu ve Zeybek Oyunları, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2003, Selami Fedakar, Özbek Destan Geleneği ve Rüstem Han Destanı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2001, Pınar Dönmez, Türk Mitolojisi Üzerinde Türkiye’de Yapılan Yayımların Bibliyografyası ve Bu Yayınların Analizi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2001, Mehmet Temizkan, Şah İsmail Hatayi’nin Şiir Dünyası, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 2001, Şurubu Urayimova, Manas Destanının Tarihi Tabakaları, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 2001, Gülnara İsmailova, Kırgız Mizahı ve Mizah Tipleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 2001, Mirlan Namatov, Kırgız Destanı Er Tabıldı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 2001, Mehmet Temizkan, Şah İsmail Hatayi’nin Şiir Dünyası, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 2001, Şurubu Urayimova, Manas Destanının Tarihi Tabakaları, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 2001, Gülnara İsmailova, Kırgız Mizahı ve Mizah Tipleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 2001, Mirlan Namatov, Kırgız Destanı Er Tabıldı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2000, Belgin Turgut, Sarıncı, Bököy-Kedeykan (Köroğlu ile ilgili Kırgız Destanları), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2000, Reyhan Altınay, “Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Müziği Alanında Yapılan Bilimsel Çalışmalar, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 2000, Hüseyin Yaltırık, Trakya Bölgesi Tasavvufi Halk Müziğinde Güfte-Beste İlişkileri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 2000, Reyhan Altınay, “Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Müziği Alanında Yapılan Bilimsel Çalışmalar, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 2000, Hüseyin Yaltırık, Trakya Bölgesi Tasavvufi Halk Müziğinde Güfte-Beste İlişkileri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 1999, Selami Fedakar, Erali ve Şirali Destanı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 1999, Muvaffak Duranlı, Türk Mitolojisi Üzerine Yapılmış Rusça Eserler, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1999, Aygerim Diykenbayeva, Kocaçaş Destanında Şamanistik Unsurlar, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1999, Sinem Kocaçelebi, Türkmen Mizahı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1999, Metin Arıkan, Köroğlu'nun Kazak Varyantları, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1999, Elmira Adikbekova, Kazak Koblandı Batır Destanı Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 1999, Elmira Adikbekova, Kazak Koblandı Batır Destanı Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 1998, Roustem Soultiev, Edige Destanının Tatar Anlatmaları Üzerine İnceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1998, Roustem Soultiev, Edige Destanının Tatar Anlatmaları Üzerine İnceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1997, Mustafa Arslan, Köroğlu Destanının Türkmen Versiyonu Üzerinde Mukayeseli Bir İnceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1997, Feyzulla Rahmankulov, Türkmen Mizahı Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 1997, Mustafa Arslan, Köroğlu Destanının Türkmen Versiyonu Üzerinde Mukayeseli Bir İnceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1997, Feyzulla Rahmankulov, Türkmen Mizahı Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 1995, M. Hakan Cevher, Ali Ufki Bey ve Haza Mecmua-i Saz ü Söz, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1995, Alimcan İnayet, Uygur Halk Hikayeleri Üzerine İncelemeler, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1995, M. Hakan Cevher, Ali Ufki Bey ve Haza Mecmua-i Saz ü Söz, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1995, Alimcan İnayet, Uygur Halk Hikayeleri Üzerine İncelemeler, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1994, Nerin Köse, Seyfu'l-Muluk Hikayeleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1994, Nerin Köse, Seyfu'l-Muluk Hikayeleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1993, Hüseyin Yaltırık, Mahmut Ragıp Gazimihal'in Hayatı ve Türk Halk Müziğine Katkıları , Ege Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1993, Reyhan Altınay, Muzaffer Sarısözen 'in Hayatı ve Türk Halk Müziğine Katkıları, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1992, Şükran Betül Dinçer, Türkmen Şairi Mahtum Kulu (Şiirleri-Hayatı-Edebi Şahsiyeti), Ege Üniversitesi Soyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1992, Alimcan İnayet, Hurilika-Hemracan Hikâyesi Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1991, Yusuf Olgun, Bursa Yöresi Efsaneleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1991, Mustafa Cemiloğlu, Bursa Sorgun Köyü Halk Edebiyatı, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1991, Yusuf Olgun, Bursa Yöresi Efsaneleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1991, Mustafa Cemiloğlu, Bursa Sorgun Köyü Halk Edebiyatı, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1989, Metin Ekici, Dede Korkut Hikâyeleri Tesiri ile Teşekkül Eden Halk Hikâyeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1989, Nerin Köse, Türk Halk Edebiyatında Kısa Hikâyeler, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
- Yüksek Lisans, 1987, Hamdi Güleç, Bayburtlu Celali (Hayatı, Sanatı ve Şiirleri), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1987, Hayrettin Rayman, Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Ahenk, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1983, Kemal Yüce, Saltukname (Tarihi, Dini ve Efsanevi Unsurlar), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1983, Kemal Yüce, Saltukname (Tarihi, Dini ve Efsanevi Unsurlar), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1979, Kemal Yüce, Ege Bölgesi Sözlü Geneleğinde Avcı Fıkraları, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Doktora, 2008, Pınar Dönmez Fedakâr, Karakalpak Efsaneleri (İnceleme- Metin), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Doktora, 2008, Bülent Bayram, Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları (İnceleme- Metin)Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

- Doktora, 2009, Baki Bora Hança, Garip Adına Bağlı Türkmen Destanları ile Türkmen Oğuznamesi'nin Kaynak ve Motif Olarak Karşılaştırılması, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

- Doktora, 2009, İsmail Turan Kallimci, Bağımsızlık Sonrası; Modern Kırgız Şiirnde Milli Temalar, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Doktora, 2011, Bibigül Ospanaliyeva, Kazakistan Canbıl Bölgesi Efsaneleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Doktora, 2011, Zafie Uçar, Çek ve Türk Mizah anlayışı ve Mizah Tipleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Doktora, 2011, Ferah Türker, Altay Türklerinin Efsaneleri (İnceleme- Metin), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com